“Den unge generation er fuldstændig afgørende”

Unge i Mellemøsten skal skabe regionens fremtid, og det er vigtigt, at vi samarbejder og støtter dem. Det mener Steen Nørskov, journalist på P1-programmet Arabiske Stemmer, som var på besøg hos MS for at holde oplæg.

Steen Nørskov har siden 2012 været ankermand på P1’s prisvindende program Arabiske Stemmer, hvor han gennem forskellige temaer, krydret med personlige fortællinger, sigter mod at give danskerne et indblik i den arabiske verden. Han var for nyligt på besøg hos Mellemfolkeligt Samvirke for at holde et oplæg for danske unge, som samarbejder med andre unge i Mellemøsten gennem Mellemøstpuljen for Unge. Hør hans syn om unge, om dansk-arabisk samarbejde og om Mellemøstens fremtid.

Her er en generation, som har det siddende på rygraden, at de kan ændre på – ikke blot deres egen personlige livshistorie – men deres lands historie Steen Nørskov

Hvilken betydning har unge for udviklingen i Mellemøsten?
Den unge generation er fuldstændig afgørende. For det første af den simple årsag, at omkring halvdelen af befolkningen er under 25 år. Men også af en anden, vigtig grund; nemlig at denne ungdomsgeneration er den første, der har den erfaring, at de har rent faktisk har ændret deres landes baner. Tidligere er forandringerne i den arabiske verden typisk kommet som følge af udenlandsk indgriben og militære kup. Men her er en generation, som har det siddende på rygraden, at de kan ændre på – ikke blot deres egen personlige livshistorie – men deres lands historie. Der er selvfølgelig ingen garanti for, at alle de omvæltninger, vi har set de seneste år, ender godt. Men det kunne være meget værre, end det er nu, og der er masser af håb.

Journalist og radiovært på Arabiske Stemmer Steen Nørskov. Privatfoto
Journalist og radiovært på Arabiske Stemmer Steen Nørskov. Privatfoto

Hvilken forskel gør dansk engagement egentlig i Mellemøsten som for eksempel de projekter, vi støtter igennem Mellemøstpuljen for Unge? Rykker det noget?
Det er min egen oplevelse, at det er vigtigt for de unge i den arabiske verden – de mange, som virkelig gerne vil udrette noget – at føle sig forbundne med resten af verden. Man kan jo sige, at de allerede er forbundne til verden gennem medierne, herunder selvfølgelig de sociale medier. Men jeg tror samtidig det er vigtigt, at der er nogen, der griber fat udefra og samarbejder og styrker de forbindelser. Og så er der masser at lære, både for danske og arabiske unge. Man kan jo spejle sig i hinanden. Jeg tror for eksempel også virkelig, det er noget værd for danskere at se, hvordan det lykkes for arabiske unge at overkomme alle de problemer, de møder. Det er da inspirerende.

Mellemøstpuljen for UngeEr en støttepulje, som MS administrerer som led i Det Arabiske Initiativ under DANIDA.Støtter projektsamarbejder mellem organisationer i Danmark og Mellemøsten, med fokus på unges rettigheder og muligheder.

Har kr. 2 mio. til rådighed årligt.

Kvinfos støttepulje Minipuljen

Hvis du kunne sige noget til unge i Mellemøsten, hvad ville det så være?
Jeg håber, de bliver ved med at række ud og interessere sig for samfundet. Det er forståeligt, at mange er blevet skuffede og skræmte, siden omvæltningerne begyndte. Men jeg håber, de vil blive ved at forsøge at forme deres samfund i en mere fri og demokratisk retning. Om ikke andet så i det små og et skridt ad gangen. Det hele kommer ikke på én gang. Måske var vi alle, både i Mellemøsten og her, lidt naive, dengang vi talte om, at nu ændrer alting sig på én gang.