Min, din og vores stat

Mellemfolkeligt Samvirke støtter de unge syriske aktivister i Libanon. I Libanon er Mellemfolkeligt Samvirke i kontakt med en række unge syriske flygtninge. De er ankommet sammen med deres familier, eller som enlige. Flygtet over bjergene fra den raserende borgerkrig og de konstante blodsudgydelser.

Alle har de det til fælles, at de som unge mennesker i Syrien har været i risikozonen for at blive hvervet til enten regimets styrker eller oppositionens militser, og det er reglen frem for undtagelsen at de har mistet én eller flere af deres kære i den to år gamle konflikt.

Flygtet over bjergene fra den raserende borgerkrig og de konstante blodsudgydelser. Alle har de det til fælles, at de som unge mennesker i Syrien har været i risikozonen for at blive hvervet til enten regimets styrker eller oppositionens militser, og det er reglen frem for undtagelsen at de har mistet én eller flere af deres kære i den to år gamle konflikt.

Halvfærdige universitetsuddannelser og forladte job er ligeledes en fællesnævner for disse unge, som er blevet rastløse tilskuere til det, som var engang, og det som måske bliver. Nogle søger nu visum. Visum til verden. Hvor end verden lukker dørene op.

Andre knokler får at holde deres familie oven vande og supplere den knebne nødhjælp med diverse former for alternativ indkomst. Endnu andre er gået i gang med deres helt egen strategi. For imens det internationale samfund kæmper med at registrere de fortsatte strømme af flygtninge fra Syrien, har nogle unge spirende aktivister taget sagen i egen hånd.

De koordinerer og organiserer, motiverer og demonstrerer. Deres budskab kommer ud igennem diverse sociale medier. De skaber børnehaver og kvindeprojekter, dokumentarfilm og ungdomsworkshops. De kæmper med det, de har tilbage, for at skabe en grobund for et syrisk civilsamfund, på trods af at der endnu er lang vej hjem.

En aften, bag Beiruts tunge gardiner, møder vi således en gruppe af disse unge mennesker. Der er rander under øjnene og frustrationer balancerer på kanten af fornuften.

“Du må ikke glemme, at selvom vi har været i en krisesituation i to år, så er dette stadig nyt for os. Vi blev bragt i denne situation uden varsel og vi føler os konstant forvirret og fortabt. Det føles som om at der er nogen der pludselig har placeret os i et skib som vi prøver at finde ud af hvordan vi kan styre.

Men vinden er stærk, den skubber os i alle mulige retninger”, fortæller Sirine, en 26-årig ung aktivist fra Syrien, der sammen med en gruppe af andre unge syrere, palæstinensere og libanesere har taget initiativ til flere uformelle ungdoms- og børnecentre i det sydvestlige Beirut.

Disse unge, som har efterladt deres hjem, familier og daglige liv i Syrien, bruger nu al deres energi, og lidt til, på at skabe et uformelt læringsmiljø, hvor de kan yde psykosocial støtte og skabe kreative former for dialog med nogle af de mange børn og unge, som er flygtet fra Syrien. Sirine og hendes venner er nemlig overbevist om, at børn og unge er de primære byggesten for et stabilt syrisk civilsamfund.

Opbygger ny forståelse

En anden gruppe af unge aktivister har valgt en alternativ tilgang. De definerer sig selv som en rettighedsorgansation, der bruger kunst, kultur og sociale medier til at opbygge en ny forståelse for og tro på menneskerettigheder, demokrati og transitionelle retfærdighedsparametre. Hos gruppen, Dawlaty (Min stat) er formålet at genskabe tillid til statslige institutioner og at etablere et rettighedssystem, hvor der plads til kulturel diversitet og pluralitet.

”Vores mål er at støtte retfærdighed…at minimere hævngerrighed…at fremme evnen til at acceptere folks forskellige meninger, holdninger og værdier… for i dag er vi på en rejse for at forme en anden stat. En stat der er min, og din, og vores sammen”, står der skrevet på Dawlatys udtryksfulde brochure som vi får stukket i hånden af initiativtageren, Mustafa.

Alle kæmper de en brav kamp, disse unge mennesker. Men de har brug for støtte, erkender de hver især. Støtte til selvorganisering og fortalervirksomhed, støtte til at videreudvikle deres visioner og til at mobilisere andre unge syrere til at støtte op om et fælles projekt. Støtte til at kæmpe for deres rettigheder, og til at få de rette til at påtage sig et ansvar for Syriens ungdom og Syriens fremtid.

Det er unge mennesker som Mustafa og Sirine, samt mange andre syriske, palæstinensiske og libanesiske spirende aktivister, som vi i Mellemfolkeligt samvirke samarbejder med. Med udgangspunkt i deres egne visioner, drømme og håb, ønsker vi at støtte dem i at udvikle deres kompetencer til aktivt at påvirke deres situation både i den nuværende kontekst og i et fremtidigt nyt Syrien.

Mellemfolkeligt Samvirke er derfor i gang med at udvikle et lokalt forankret projekt, som træner de unge i at repræsentere og opbygge et stærkt og demokratisk civilsamfund, om tiden byder på endnu tre år i Libanon eller ej. For en ting er sikkert; Det er allerede nu afgørende at støtte ungdommen i deres sociale, politiske og civile udvikling; støtte deres projekter, deres vej og deres tro på fremtiden.


Af Maj Navntoft, programassistent Beirut

Fakta:
Mellemfolkeligt Samvirke er i Libanon i gang med at opbygge forskellige programmer med syriske flygtninge som målgruppe:

Direkte nødhjælp: I Beqaa Dalen i Libanon planlægger vi at nå 1.500 familier med bl.a. psykosocial støtte, beskyttelse og indkomstgenererende aktiviteter. Vi dækker basale og akutte behov, og vi hjælper de unge og kvinderne til sammen at løse konflikter, bearbejde traumer og komme ud af den apati, der følger med knuste drømme og barske oplevelser. Vi inddrager flygtningene selv i uddelingen af nødhjælp, og har skarpt fokus på at nå dem, der har de sværeste vilkår.

Du kan støtte MS’ indsamling til syriske flygtninge i Jordan og Libanon.

Støtte til unge syriske aktivister og dialog med lokalsamfundet:
Med DAI midler arbejder MS med kompetence- og kapacitetsopbygning samt dannelse af netværk blandt syriske, libanesiske og palæstinensiske unge aktivister, som kæmper for at påvirke deres nuværende situation og influere det fremtidige Syrien. MS danner også kvinde- og ungdomsgrupper med det formål at styrke grundlaget for sameksistens i Libanon og skabe en direkte involvering af den syriske diaspora i en fremtidig genopbygning af et syrisk civil samfund. Grupperne sammensættes således både af syriske flygtninge og repræsentanter fra det libanesiske lokalsamfund i Bekaa dalen.