Det støtter DAI i Tunesien

Se en oversigt over hvad Danmark støtter af udviklingsprojekter i Tunesien gennem Det Arabiske Initiativ.

Danmark har gennem Det Arabiske Initiativ støttet Tunesiens Nationale Dialogkvartet, som vandt Nobels Fredspris 2015,  på flere niveauer: Gennem UNDP, som har ydet støtte til forfatningsprocessen og overgangen fra forfatningsforsamling til et egentligt parlament, og gennem direkte partnerskaber mellem Ulandssekretariatet LO/FTF Council og fagbevægelsen Tunisian General Labour UnionDansk Industri og arbejdsgiverorganisationen UTICA Tunisie samt partnerskaber for at sikre menneskerettighederne mellem DIGNITY – Danish Institute Against Torture og EuroMed Rights og Tunisian League for the Defence of Human Rights LTDH.

Læs artiklen: ”Dialogen er nøglen og den kan løse alle udfordringer”

Andet støtte til dialog og demokratiseringsarbejde sker igennem projekter under Dansk Ungdoms Fællesråd, hvor blandt andre KFUM og Dansk Røde Kors har samarbejde med tunesiske partnere.

En stor indsats under DAI ligger i at bidrage til økonomisk udvikling og jobskabelse som ”Atlas des Gouvernorats de la Tunisie”, der skal bidrage til demokratisering og lokaludvikling i udkantsområder i Tunesien samt samarbejdet med Center for Innovative Local Governance/VNG International, hvor Danmark støtter arbejdet med jobskabelse og politiske decentralisering i 12 kommuner.

Med Wajjahini.com [Guide me], støtter DAI udviklingen af en hjemmeside, der slår et slag for de faglige uddannelser og karrierer med daglige videospots på nationalt tv og kampagner på uddannelsesinstitutionerne. Og med projektet Souk At-tanmia ledet af Den Afrikanske Udviklingsbank støttes unge entreprenører i hele landet.

Læs artiklen: Til kamp mod arbejdsløsheden i Tunesien

Hertil kommer støtte til mejerisektoren og jobskabelse i landbrugssektoren gennem samarbejde mellem det tunesiske landbrugsministerium og relevante faglige danske institutioner.

Læs artiklen: Gladere køer, bedre mælk og flere jobs i Tunesien med dansk støtte

Herudover bidrager Danmark også økonomisk til projekter under internationale organisationer somVerdensbanken, der arbejder med institutionel kapacitetsopbygning og et Grøn Vækst program gennem IFC, som omfatter et ressourceeffektivitet program og et ren energi program.

 

Tiltag omkring ligestillingsarbejde og vold mod kvinder bliver støttet i forskellige projekter af Danner, LOKK og Kvinderådet, KVINFO og i samarbejde med United Nations Population Fund.

Læs artiklen: Arabiske og danske fagbevægelseskvinder i fælles kamp mod kvindevold

 

Støtte til menneskerettighedsarbejde sker gennem Euromeds Menneskerettighedsnetværk EMHRN, Dansk Institut for Menneskerettigheder og DIGNITY.

Læs Berlingske artikelserie, om hvordan det går med at bekæmpe politiets brug af tortur i Tunesien.

Dertil kommer arbejdet for en fri og fair presse gennem IMS støttede projekter.

Læs artiklen: Kampen for en fri og fair presse i Tunesien

For mere information kontakt:

Det Danske Programkontor i Tunis, 5, Rue de la Mauritanie, Tunis, Tunesien

Telefon: +216 52 88 66 99  E-mail: annras@um.dk