Lærerstuderende får dialog og forsoning på skemaet

Lærerstuderende på udflugt til Arken Museum med Ziad Fahed, professor på Notre Dame Universitet i Beirut. Foto: Frants Mathiesen

Hendes budskab til de lærerstuderende på Læreruddannelsen Zahle, UCC er klart: “Tilgivelse er den største gave, vi kan give os selv, når vi er blevet krænket”.

Dialogundervisningen er utroligt spændende, både personligt og lærerfagligt. Jeg tænker, at dialog er noget man aldrig kan blive god nok til, men at det får alt for lidt opmærksomhed i de danske folkeskoler Sofie Clausen, studerende på lærerseminaret Zahle

Det er den verdensberømte præst og menneskerettighedsaktivist Mpho Tutu, som er en af de internationale gæsteunderviserne på et nyt specialiseringsfag på Zahle for 38 internationale lærerstuderende, der går i dybden med religion, demokrati og medborgerskab.

Mpho Tutu er aktuel med bogen “Tilgivelsens Bog”, som hun har skrevet sammen med sin far Desmond Tutu. Hun beskriver tilgivelsens fire trin for de studerende: At fortælle sin historie, at sætte navn på sin smerte, at søge tilgivelsen og at fornye eller give slip på relationen.

Tilgivelse og dialog fra Sydafrika til Danmark til Libanon

For de seks libanesiske studerende på holdet, som har haft krig og konflikt tæt på livet af mange omgange i Libanon, falder orderne et særligt sted.

“I sommer brugte jeg tre dage i en af de syriske flygtningelejre i det nordlige Libanon. Det var enormt spændende og fik mig til at tænke på, hvor vigtigt det er at forstå andre menneskers perspektiver og syn på livet. Det er derfor, jeg er her. Det giver mig en masse spændende og brugbar erfaring”, siger 19årige Vanessa Khoury-Mikhael fra Tartej Jbeil i Libanon, hvis drøm det er at arbejde med nødhjælps- eller udviklingsarbejde i FN.

Mpho Tutu holder oplæg om tilgivelse og dialog på Zahle Lærerseminarie. Af Frants Mathiesen

Tilgivelsens bog’ har Mpho Tutu skrevet sammen med sin far, den sydafrikanske nobelprismodtager Desmond Tutu, tidligere formand for Sydafrikas Sandheds- og Forsoningskommission, der blev oprettet efter apartheids fald i 1994. I bogen udforsker far og datter, hvad tilgivelse betyder. Foto: Frants Mathiesen

Men tilgivelse og dialog kan praktiseres i hverdagen og hjælpe til at løse konflikter, små som store, hvorsomhelst. Med ni forskellige nationaliteter i klasseværelset er det vidt forskelige erfaringsrammer, der bliver taget i brug, når der på holdet bliver diskuteret tilgivelse og praksis af tværkulturel dialog. Efter Mpho Tutu fik de studerende besøg af gæsteforelæsere fra Nordirland og professor Ziad Fahed fra Notre Dame University, som hver især delte deres erfaringer med og tilgange til dialog, forsoning og konflikttransformation.

“Kurset her er spændende, fordi der er studerende fra så mange forskellige lande, og det giver helt nye perspektiver på vores diskussioner. Man bliver udfordret på en helt anden måde, fordi alle kommer med forskellige kulturer og erfaringer i baggagen”, siger 25-årige Sofie Clausen fra København.

Lærere kan lære af libanesiske erfaringer

Lakshmi Sigurdsson er underviser på Zahles og en af initiativtagerne bag det særlige specialiseringsfag. I maj 2013 var hun med Danmission i Beirut for sammen med andre danske eksperter at holde oplæg om medborgerskab på et seminar, der havde til formål at udvikle libanesisk undervisningsmateriale om interkulturelt medborgerskab, som blev udgivet i oktober.

”Fra en dansk uddannelseskontekst kan vi bidrage med en stor viden om og en lang tradition for demokratisk dannelse. Vi har mange praktiske didaktiske erfaringer, der blandt andet handler om, hvordan vi styrker fællesskabet i en klasse, prøver at tilstræbe ligeværdighed, social udligning, både får piger og drenge med og generelt har blik for det enkelte barns behov – og hjælper alle til at tage del i debatten. Dér har vi styrker at byde ind med.”

Hun mener, det er vigtigt, at de lærerstuderende både i Danmark og i Libanon får udfordret deres syn på kultur, religion og konflikt, og at de studerende kan lære meget af hinandens kulturelle og historiske forskelligheder – ikke mindst af de libanesiske.

”Libanon er et land, som har oplevet meget voldsomme konflikter, og af den grund er der en stor følsomhed over for kulturel og religiøs forskelighed. Når det handler om dialog og konfliktløsning, kan jeg og andre danskere lære rigtig meget af de libanesiske erfaringer”, siger hun.

”Dialog er noget man aldrig kan blive god nok til”

20-årige Jinane Saleh fra Majdal Anjar Bekaa i det østlige Libanon var særligt inspireret af en lektion, der handlede om tolerance og ytringsfrihed.

Med støtte fra Danmissions pulje for dansk-arabiske partnerskabsprojekter under Det Arabiske Initiativ har Zahle lærerseminarium indgået et samarbejde med Notre Dame University i Libanon, og har gjort det muligt for seks unge libanesere at studere et semester i Danmark. Foto: Frants MathiesenMed støtte fra Danmissions pulje for dansk-arabiske partnerskabsprojekter under Det Arabiske Initiativ har Læreruddannelsen Zahle, UCC, indgået et samarbejde med Notre Dame University (NDU) i Libanon, og har gjort det muligt for seks unge libanesere at studere et semester i Danmark. I februar deltager seks af de danske lærerstuderende i et seminar på NDU sammen med de libanesiske studerende, som har studeret i Danmark og undervisere fra NDU og UCC.  De studerende skal i fællesskab formidle erfaringer fra projektet til andre studerende på NDU og etablere et langsigtet partnerskab om udveksling mellem NDU og UCC. Foto: Frants Mathiesen

”Det var utroligt spændende at forstå forholdet mellem disse to værdier i Danmark, og at høre om, hvordan diskussionen om Mohammed-tegningerne har været her. For mig handler det om et helt basalt behov for at acceptere hinanden mennesker imellem – på tværs af religion, race, nationalitet.”

Sammen med sine UCC-kolleger opfordrer Lakshimi Sigurdsson ofte de lærerstuderende til at bruge tid på at sætte sig ind i internationale politiske, religiøse og historiske forhold.

”Det er uhyre vigtigt, at lærerstuderende og andre velfærdsprofessionsstuderende møder problematiseringer af de herskende fordomme om religion, kultur og konflikter. De skal lære at se det enkelte menneske i al dets kompleksitet”, forklarer hun.

Lærerstuderende Sofie Clausen har været glad for forløbet. “Dialogundervisningen er utroligt spændende, både personligt og lærerfagligt. Jeg tænker, at dialog er noget man aldrig kan blive god nok til, men at det får alt for lidt opmærksomhed i de danske folkeskoler.”

Læs mere om specialiseringsforløbet i et interview med Lakshmi Sigurdsson i UCC her.

Læs om Tutus besøg i en artikel fra Kristelig Dagblad