5 min.

Hvordan skaber man jobs for 90 millioner kroner?

Foto: Jørgen G. Jensen
Foto: Jørgen G. Jensen

Men hvordan gør man det, når økonomien samtidig skrumper, efterspørgslen falder, små firmaer lukker og de større fyrer folk? Læs artikel af Jørgen G. Jensen, der siden 1. februar har været udsendt til Kairo som rådgiver for det såkaldte SPOR 2 under Det Arabiske Initiativ.

Hurtige korte jobs og varig vækst på længere sigt – det er overskrifterne på den indsats Danmark byder ind med på arbejdsmarkedsområdet.

Vi har tænkt på to mulige strategier. Sammen med andre donorer vil Danida gå ind i finansieringen af arbejdskrævende projekter, som f.eks. vejbygning, social infrastruktur, oprensning af vandingskanaler o.l., som med øjeblikkelig virkning kan skabe indkomster for en del arbejdsløse, fortrinsvis i landdistrikterne.

Der er i øjeblikket kontakt til den Egyptiske ”Social Fund for Development” (SFD) om et eventuelt samarbejde på dette område. SFD har også kontakt til andre donorer om finansiering af lignende projekter.

Det er en kortvarig indsats og effekt, som ophører, når donorpengene er brugt. Men så skulle der gerne være udsigt til de første resultater fra andre tiltag.

For at opnå en mere langsigtet indsats er det nødvendigt at identificere potentielle vækstområder, som selv under de nuværende økonomiske betingelser kan danne basis for jobskabelse.

IT er et af de områder, der studeres – er der mulighed for f.eks. at uddanne arbejdsløse unge veluddannede til IT konsulenter for små og store firmaer? – vedvarende energi – kan f.eks. solenergi fra ørkenområderne bringe billigere elektricitet til yderområder, som ikke dækkes af det nationale energinetværk?

En mand sælger kringler
Foto: Jørgen G. Jensen

Og inden for landbrugsbaseret fødevareproduktion vil man i Egypten kunne øge produktionen af fødevarer til eksport til lande, som ikke er ramt af den samme økonomiske nedtur? Ja, det skulle nok være muligt, hvis man kan styre udnyttelsen af vandressourcerne fra Nilen, for Egypten har et klima, som egner sig fortrinligt til landbrugsproduktion.

ILO lægger sig i front

ILO eller the International Labour Organisation har været hurtigt ude med planlægning af projekter til nedbringelse af arbejdsløsheden. Man har især set på behovet på ”kommunalt” plan, ved at henvende sig til Egyptens 27 ”governorater” eller ”storkommuner” for at høre, hvad de vil prioritere i udviklingen.

Det canadiske CIDA har så valgt tre governorater,og det australske AUSAID har valgt et, hvori de med ILO som gennemførende organisation vil finansiere prioritetsprojekter med sigte på en varig reduktion af ungdomsarbejdsløsheden.

Vi taler for tiden med ILO om muligheden for at Danmark adopterer et eller to governorater, som har landbrug og fødevareproduktion som første prioritet indenfor økonomisk udvikling.

Det er så tanken, at de kortvarige beskæftigelsesprojekter vil kunne følges op med støtte til udvalgte såkaldte værdikæder (”fra jord til bord”) for produktion af specifikke fødevarer med et identificeret marked, nationalt eller internationalt, så man ved, at man kan sælge produkterne, hvis de svarer til konsumenternes forventninger.

Her kunne være gode muligheder for at trække på den betydningsfulde danske ekspertise inden for landbrug, akvakultur og fødevarer, men også for at skabe samarbejde med andre danske bistandsformer som f.eks. Danida Business Partnership Programme (tidligere ”B2B”) og Den Dansk Arabiske Investeringsfond.

Vi har kun været her i godt to måneder, så meget af det, vi snakker om, findes stadig kun på tegnebrættet og i mødereferater, men forhåbentlig er et program faldet på plads, inden vi når midten af året.

Tunesien er også med

Det meste af planlægningsarbejdet har drejet sig om Egypten. Tunesien er også med, men her er situationen lidt anderledes. Det ser ud som om den økonomiske krise har nået bunden, og en langsom, men positiv økonomisk udvikling er gået igang.

Tunesien ønsker især direkte samarbejde med danske og andre europæiske firmaer om genetableringen af væksten i industrien.

Men det er næppe nok, mener såvel fagforeningerne som industrisammenslutningen i Tunesien.

En dame sidder og sælger brød
Foto: Jørgen G. Jensen

Store dele af landet er blevet overset under tidligere tiders økonomiske udvikling, og ungdomsarbejdsløsheden er kolossal i de indre landdistrikter. Her er brug for en indsats for hurtig jobskabelse, kombineret med støtte til etablering og udvikling af små virksomheder baseret på landbrug, fødevarer og service.

ILO er igen på banen med projekter til reduktion af ledigheden, som måske kunne gennemføres med bl.a. dansk bistand. Tunesien kommer dog næppe uden om behovet for en grundlæggende omstrukturering af økonomien, hvor man i større udstrækning vurderer, hvilken udnyttelse af naturressourcer som land og vand, der vil give de bedste vækstmuligheder.

Det er ikke en opgave, som kan løses med de begrænsede danske bistandsmidler, men måske kan vi være med til at kortlægge ressourcegrundlaget og bidrage til en planlægning, som kan øge væksten betydeligt på længere sit.

DI og LO har en rolle i regionen

Med i programmet er både Dansk Industri og LO/FTF med Ulandssekretariatet, for sammen med deres nationale søsterorganisationer i regionen at bidrage til etableringen af stærke demokratiske arbejdsmarkedsinstitutioner og social dialog på arbejdsmarkedet.

Bogen ”Egypten på vej mod Demokrati”, der netop er udkommet, skildrer nogle af de kritisable forhold på arbejdsmarkedet og konfrontationerne, som fulgte i kølvandet på revolutionerne, noget som understreger behovet for moderne arbejdsmarkedsorganisationer også i indsatsen for at skabe lige rettigheder for kvinder.

Det Arabiske Forår er sprunget ud lige uden for Europas grænser. Lad os nu tilbyde det noget nabohjælp, så det kommer ordentlig på vej, for vi skal leve tæt sammen i mange år fremover.

Jørgen G. Jensen er oprindelig uddannet som civilingeniør i kemi, med vægt på fødevareproduktion. Efter endt uddannelse arbejdede JGJ nogle år på DTU, varierende med jobs for FAO i Chile, Mexico og Mozambique. Fra 1985 tilknyttet Udenrigsministeriet/Danida (UFT) varierende med rådgiver jobs i Sydøstasien (Mekong River Commission) og Mellemamerika (Guatemala – koordinator for Miljøprogrammet), inden han i februar 2012 tiltrådte stillingen i Kairo som koordinator for DAI spor II.