Uden håb og støtte, duer helten ikke

Som højtagtet advokat har Eva Abu Halaweh i 20 år hjulpet ofre for vold og tortur og styrket menneskerettighederne i Jordan. Det har kostet, men det stopper hende ikke.

Eva Abu Halaweh smiler meget. Hendes papirhvide tørklæde omkranser hendes milde og elskværdige ansigt. Intet i hendes fremtoning afslører, at livet som advokat og menneskerettighedsaktivist, bekæmper af æresdrab og vold mod kvinder i Jordan, er en farefuld beskæftigelse.

Det valg har ikke altid huet hendes familie. 

“De begyndte at true mig. De sagde, at de ville skyde mig, ligesom de havde skudt hende.” Eva Abu Halaweh, medstifter Mizan Law Group

På Eva Abu Halawehs første skoledag rådede hendes far hende til at ’studere flittigt og blive læge’. Hun fulgte del af rådet.

I hendes familie, og i resten af det palæstinensiske flygtningesamfund i Jordan, hvor Eva er opvokset, var læge det ultimative karrieremål. Ingeniør var acceptabelt. Advokat hørte til på et langt lavere trin på prestigestigen. Alligevel var det juraen, hun valgte efter gymnasiet.

”I mit lokalsamfund var der ingen kvindelige dommere eller advokater, så vidt jeg vidste. Men jeg kunne ikke diskutere det med min familie”, mindes Eva.

Hendes enerådige beslutning blev cementeret, da hun mødte Asma Khader, en berømt kvindelig advokat og menneskerettighedsaktivist ved et offentligt arrangement på universitetet.

”Jeg blev meget inspireret af hende, og besluttede fra denne dag at involvere mig i menneskerettighedsarbejdet. Og jeg har arbejdet inden for dette felt lige siden”, siger den 41årige advokat.

Fra juridisk bistand til lobbyarbejde

Over tyve år senere er Eva – sammen med Asma Khader – medstifter og direktør for MIZAN Law Group for Human Rights, DIGNITY’s partner i Jordan. I maj var hun på besøg i København for at diskutere udfordringer og muligheder i kampen mod vold og tortur med adskillige andre partnere fra MENA-regionen.
Før Eva og hendes kolleger grundlagde MIZAN i 1998, modtog de hver især mange forespørgsler om gratis repræsentation fra ofre for menneskerettighedsovertrædelser. 

“Der har været mange successer. De inkluderer også positive ændringer i enkeltpersoners liv. Det er dem, jeg er gladest for.” Eva Abu Halaweh, medstifter Mizan Law Group

”Vi fandt ud af, at der ikke blot var et stort behov for gratis juridisk bistand. Lovene i sig selv beskyttede ikke mod brud på menneskerettighederne, og vi fandt det nødvendigt at arbejde for at reformere disse love”, forklarer Eva.

Menneskerettighedsforkæmper og -advokat, Eva Abu Halaweh, fra Mizan Law, en juridisk menneskerettighedsorganisation og DIGNITYs tætte samarbejdspartner i Jordan. Foto: DIGNITY
Menneskerettighedsforkæmper og -advokat, Eva Abu Halaweh, fra Mizan Law, en juridisk menneskerettighedsorganisation og DIGNITYs tætte samarbejdspartner i Jordan. Foto: DIGNITY

I begyndelsen fokuserede MIZAN på den juridiske beskyttelse af ofre for menneskerettighedsovertrædelser i bred forstand. Men advokaterne fik langsomt opbygget særlig ekspertise inden for bestemte emner og grupper af ofre. For eksempel unge og udsatte børn, såsom forældreløse eller børn født uden for ægteskab, udsatte udlændinge, torturofre, og kvinder udsat for diskrimination og vold. Det er især sidstnævnte gruppe, Eva er særligt passioneret omkring.

”Jeg tror på, at der er en forbindelse mellem tortur og vold mod kvinder. Hvis en person for eksempel har levet i en familie, hvor moderen var udsat for vold, så kan han måske ende med at blive voldelig i sit fremtidige virke som offentligt ansat eller politimand.”

16-årig gravid pige skudt af familie

Eva Abu Halaweh har mødt tusindvis af mænd, kvinder og børn igennem sit arbejde. Men især mindet om et ungt offer for æresdrabsforsøg står særligt tydeligt for hende.

”I 1999 modtog jeg et opkald fra en kvinde, som fortalte, at en 16-årig pige var blevet bragt til politistationen. Hun var gravid som resultat af en voldtægt, og var blevet skudt af sin egen familie otte gange.”

Pigen havde stadig patroner i kroppen efter den første behandling på hospitalet. De sad i hendes mave og nakke. Eva fik overført hende til et militærhospital, hvor kun kunne komme sig i sikkerhed. Men så fik familien nys om, at Eva var pigens advokat.

”De begyndte at true mig. De sagde, at de ville skyde mig, ligesom de havde skudt hende. De ringede til mit kontor og til min familie. Min familie var meget bange og holdt mig indendørs.”

Men efter tre timer i huset meddelte Eva sin familie, at hun var nødt til at gøre sit arbejde og tog tilbage på hospitalet.

Succesfuld konfliktmægling

I 1999 var der ingen krisecentre for kvinder i Jordan, og MIZAN var nødt til at bede om hjælp fra regeringen. Løsningen var at udskrive pigen direkte til et fængsel i ’beskyttelsesvaretægt’, mens Eva og MIZAN-gruppen arbejdede på hendes sag.

”Jeg besøgte hende i fængslet. Hun græd. Jeg spurgte hvorfor? Hun svarede, det var fordi alle de andre fanger havde penge til at købe is, og hun havde ingen. Det rørte mig dybt, og mindede mig om, hvor naive og uskyldige mennesker kan være. 

Kvinderne fortalte mig, at de havde mistet håbet, inden jeg besøgte dem. Da de blev løsladt, tænkte jeg: Jeg har gjort noget med mit liv Eva Abu Halaweh, medstifter Mizan Law Group

MIZAN repræsenterede derpå pigen i sagen mod de familiemedlemmer, der havde forsøgt at slå hende ihjel. Det lykkedes at forsone mor og datter, hvilket gjorde det muligt for pigen at vende hjem igen efter fødslen. Eva Abu Halaweh har stadig kontakt til den nu voksne kvinde, som har det godt.

Sagen er blot ét eksempel på sager, hvor Eva og hendes kolleger har risikeret deres liv for at beskytte andre.

”Jeg elsker udfordringer. Jeg stopper ikke, fordi mit liv er i fare. Vi skal alle dø en dag. Du risikerer også dit liv, når du går ombord på en flyver”, siger hun.

Aktivisten uden håb

Selvom trusler ikke afholder Eva og hendes kolleger fra at udføre deres arbejde, så kan andre faktorer tage modet fra dem.

”Den største udfordring er, når jeg mister håbet. Vi bliver opmuntret af fremskridt men mister håbet, når tingene går den gale vej”, siger Eva og beskriver Jordans svære placering midt i kaos og konflikt.

”Udgangspunktet for enhver aktivist er håbet om, at man kan gøre en forskel. Et menneske uden håb kan ikke ændre noget”, siger hun, men tilføjer at hun opmuntres af venner og familie samt MIZAN’s tidligere successer. Dem er der heldigvis mange af.

Bedre beskyttelse af kvinder i Jordan

En af MIZAN’s mest prominente successer var vedtagelsen af loven om beskyttelse af ofre for vold i hjemmet – den første af sin slags i et arabisk land. Der var også ændringen af grundloven i 2011, som sikrede, at ingen fremtidige love eller reguleringer kan påvirke de grundlovsbaserede rettigheder – et lovforslag som Eva selv præsenterede for reformkomiteen. Og så var der en stor oplysningskampagne, som informerede flere tusind jordanere om deres rettigheder.

”Der har været mange successer. De inkluderer også positive ændringer i enkeltpersoners liv. Det er dem, jeg er gladest for”, siger Eva og mindes, da det lykkedes hende at løslade en gruppe uskyldige kvinder fra fængsel. De havde været indespærret i 15 år i den såkaldte ’beskyttelsesvaretægt’, som stadig bruges i Jordan i dag.

”Kvinderne fortalte mig, at de havde mistet håbet, inden jeg besøgte dem. Da de blev løsladt, tænkte jeg: Jeg har gjort noget med mit liv”, afslutter Eva med et af sine mange smil.

DIGNITYs samarbejde med MIZAN

DIGNITY og MIZAN har været partnere siden 2008.
DIGNITY støtter MIZAN med kapacitetsopbygning og teknisk support igennem det DAI-støttede anti-torturprogram KARAMA.