Stigning i selvmord i 2015 ledte til indsats mod al form for selvskade i Marokkos fængsler

Da de marokkanske fængselsmyndigheder (DGAPR) kontaktede DIGNITY i slutningen af 2016, havde de opdaget en pludselig, uforklarlig stigning i antallet er indsatte, som begik selvmord i de marokkanske fængsler.

De ville gerne have DIGNITYs hjælp til at finde ud af, hvad stigningen skyldtes og bringe tallet ned.

“I starten var vi meget tøvende i forhold til, om vi skulle tage den opgave på os, fordi DIGNITY jo fokuserer på forebyggelse og bekæmpelse af tortur” fortæller seniorprogramrådgiver hos DIGNITY, Maha Aon.

Selvskade er ofte en form for desperat kommunikation

Maha Aon
Projektleder, DIGNITY

Men DIGNITY så en mulighed for at brede projektet ud, så det ikke kun omfattede selvmord, men også selvmordsforsøg og anden form for selvskade.

”Fordi vi fik inkluderet selvskade blandt indsatte i projektet, så blev det også en mulighed for at se nærmere på forholdene generelt i fængslerne og hvordan de indsatte behandles. Og det ligger inden for det mandat, vi har. Derudover anså vi projektet som en rigtig god start på et samarbejde, hvor vi senere kan forsøge at tage fat på eventuelle problemer med tortur eller dårlig behandling,” siger Maha.

Foto: Suleymen Ben Nasr

Samarbejdet med de marokkanske fængselsmyndigheder startede i 2017 og første del af projektet er netop afsluttet med støtte fra Open Society Foundation (OSF) og Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram.

De marokkanske myndigheder har besluttet at fortsætte samarbejdet med DIGNITY i 2020 og 2021 med fokus på at forbedre de indledende vurderinger af nyindsattes helbred og på den måde blive bedre til at identificere ofre for tortur og mishandling.

Mangel på forskning fra MENA-regionen

Helt konkret brugte DIGNITY det første år af projektet på at indsamle og gennemlæse international forskning om selvmord, selvmordsforsøg og selvskade i fængsler. Og her kom den første overraskelse.

”Vi indsamlede omkring 500 forskningsudgivelser om det her emner. Kun 13 af dem var fra ikke-vestlige lande og der var ikke ét eneste fra MENA-regionen. Så allerede der kunne vi se, at det, at myndighederne gav os adgang til data, så vi kunne undersøge de her emner, var en stor mulighed i sig selv,” siger Maha.


DIGNITY undersøgte et udsnit af marokkanske fængsler og 80 procent af dem havde indrapporteret selvskade blandt indsatte over en periode på tre måneder. Og det var et problem som DGAPR ikke selv var klar over.

Derfor blev det besluttet, at der både skulle laves en overordnet politik på området og en praktisk manual til brug for fængselspersonalet, som på den måde kunne klædes på til at håndtere og forebygge selvmord, selvmordsforsøg og selvskade blandt de indsatte.

En holistisk tilgang

DIGNITY gav så de internationale best practices videre til DGAPR, som i samarbejde med DIGNITY først skabte en overordnet politik, der skal implementeres i alle marokkanske fængsler.

Derefter skabte de en lavpraktisk manual, som inkluderer alle faggrupper, der arbejder i fængslerne og som har direkte kontakt med de indsatte. Den skal gøres det tydeligt, hvilket ansvar og hvilke roller de forskellige ansatte i fængslerne har.

”Manualen er skrevet i tæt samarbejde med dem, der arbejder i fængslerne. Det gør både, at de har et ejerskab omkring projektet og at det, der står i manualen, faktisk kan lade sig gøre, under de forhold personalet arbejder under,” siger Maha.

Manualen er skrevet i tæt samarbejde med dem, der arbejder i fængslerne. Det gør både, at de har et ejerskab omkring projektet og at det, der står i manualen, faktisk kan lade sig gøre.

Maha Aom
Projektleder, DIGNITY

Hun nævner, at manualen sørger for at sikre, at forskelligt fængselspersonale ved, hvordan man identificerer personer, der er i forhøjet risiko ift. selvmord eller selvskade, hvordan de kan spotte mentale sundhedsproblemer og sørge for at have ekstra fokus på indsatte, som fx skal for retten eller har fået en hård dom.

”Noget af det allervigtigste ved manualen er, at den har en holistisk tilgang til de her problemer. Den involverer ikke kun sundhedspersonale, men også fængselsvagter, socialrådgivere og andre, der arbejder i fængslerne,” siger Maha.

Foto: Suleymen Ben Nasr

Politikken og manualen tager også fat i forholdene i de marokkanske fængsler.

”For eksempel er det klart bevist, at jo mere du forhindrer indsatte i at kommunikere med verden udenfor via besøg, telefonsamtaler og lignende, jo større risiko er der for selvskade. Vi ser derfor også på, om der er et system i fængslet, der tillader de indsatte at klage eller på anden måde kommunikere, hvis de har problemer eller er utilfredse med forholdene,” siger hun.

Hun tilføjer:

”Selvskade er ofte en form for desperat kommunikation”

Samarbejdet fortsætter

Den første del af projektet sluttede i november. Udover udviklingen af politikken og manualen er 12 DGAPR-ansatte blevet uddannet trænere og de har undervist omkring 500 ansatte i de tre fængsler, der indgår i projektets første fase. I starten af næste år skal nye trænere oplæres og flere ansatte undervises.

”Hvis al støtte til det her projekt stoppede i morgen, så vil DGAPR have en udviklet politik, en manual og et tilstrækkeligt antal trænere til at fortsætte projektet,” siger Maha.

Samarbejdet med DIGNITY har været meget frugtbart, involverende og intenst.

Dr. Taoufiq Abtal
Leder af DGAPRs sundhedsafdeling

Én ting, der ifølge Maha, gør dette projekt så vellykket, er, at de marokkanske fængselsmyndigheder har haft ejerskab hele vejen igennem og at de har været en aktiv aktør i arbejdet. Også Dr. Taoufiq Abtal, som er leder af sundhedsafdelingen hos DGAPR mener, at samarbejdet har været en succes.

”Samarbejdet med DIGNITY har været meget frugtbart, involverende og intenst. De har været meget modtagelige og lydhøre og det gjorde os i stand til at justere og forbedre vores aktiviteter,” siger han.

I det kommende år går projektet ind i en ny fase og DGAPR har valgt at fortsætte samarbejdet med DIGNITY.

”Vi har underskrevet en aftale med DIGNITY, så vi sikrer kontinuiteten i projektet. Vi skal nu i gang med at træne fængselspersonale i alle Marokkos fængsler og styrke sikkerhedspersonalets evner til at identificere indsatte, der i risiko for selvmord, selvmordsforsøg og selvskade,” siger Dr. Taoufiq Abtal.