2 min.

IMS: Thora Gehl, programkoordinator

1. Hvad kendetegner jeres partnerskaber?

Vores partnerskaber bygger på crème de a crème i begge ender – altså professionelle matches mellem ligeværdige folk. Vi arbejder meget med at sætte partnerskaberne op, så der er et match på samme niveau. Det giver en fælles faglig referenceramme og gensidig respekt.

Det er vigtigt at gøre sig klart, at det ikke er det samme, de to partnere lærer af hinanden.
De danske partnere bliver måske inspireret af det rige arabiske filmsprog, mens de arabiske partnere kan lære af den danske måde at organisere sig på.

2. Eksempel på et godt partnerskab

ARIJ – Arab Reporters for Investigative Journalism – er et gyldent eksempel på et godt partnerskab.

ARIJ blev etableret i første fase af Det Arabiske Initiativ og har nu udviklet sig til et regionalt brand med repræsentanter for flere arabiske lande i bestyrelsen, og ARIJ får stor opmærksomhed i hele den arabiske region.

De arabiske undersøgende journalister, der er tilknyttet ARIJ, er en flok modige journalister, der går lige til kanten og hele tiden er tæt på de røde linier.

De har gennem ARIJ fået adgang til coaching og legal screening af deres arbejde – dvs. at fagfolk tjekker, at de ikke overtræder loven med de ting, de skriver.

Desuden har de arabiske journalister fået adgang til et stort internationalt netværk inden for undersøgende journalistik – og har selv skabt et stærkt netværk i den arabiske region.

De danske journalister, der er involveret i ARIJ, har fået et stort kildenet i den arabiske verden og en større indsigt i de ting, der rører sig i regionen. Det betyder, at kan hæve sig over den sædvanlige mellemøst-journalistisk og er godt rustet til at skrive om andet end flygtningelejre og kvinder i Niqab.

3. Særlige udfordringer ved partnerskaber i den arabiske region

Vi har enkelte gange oplevet, at aktiviteterne er gået skævt, fordi de danske partnere har haft en forventning om, at deres arabiske partnere skulle servicere dem. Og vi ved, at det fører til negative reaktioner fra arabisk side, hvis de danske partnere kommer med en forestilling om, at de skal ned og redde araberne.

Derfor bruger vi rigtig meget tid på at nurse relationerne og på at sikre, at både kemi og faglighed passer sammen.
Desuden er det vigtigt at holde sig for øje, at dialog og reform er to forskellige målsætninger.

Man kan sagtens have et projekt, som fremmer dialogen, men som ikke skaber reformer – og omvendt. For eksempel støtter IMS et projekt, der går ud på at monitorere valgdækningen i den arabiske region.

Her er det arabiske eksperter der er i marken, og dialogen med danske partnere er ikke direkte i spil – men projektet er i høj grad med til at fremme reformer i den arabiske region.