Arabisk privatsektor-samarbejde får stærk regional platform

Fire års regionalt samarbejde for at skabe et tættere privatsektorsamarbejde har materialiseret sig i oprettelsen af et permanent sekretariat i Amman.

Det var et klimaks i det regionale samarbejde, The Arab–EU Business Facilitation Network – en alliance bestående af 15 førende erhvervsorganisationer fra MENA-regionen – da netværket officielt åbnede et sekretariat med hovedsæde i Amman. Lanceringen skete i januar 2015 under patronatet af den jordanske minister for industri og handel, Hetem Al Halawani.

”Jeg er meget imponeret over netværkets bestræbelser på at formulere politik, der sigter mod at gøre erhvervsorganisationer mere serviceorienterede, og at slå til lyd for bedste praksis til at udvikle inter-regional handel og investeringer,” sagde han til netværkets medlemmer og andre gæster som inkluderede EU’s ambassadør til Jordan, lederen af ​​Jordans Investment Commission, og Dansk Industris Deputy Director, Niels Tanderup Kristensen.

Sidstnævnte har ledt processen siden 2010, hvor erhvervsorganisationerne besluttede at arbejde strategisk sammen for at fremme relevante erhvervspolitiske emner inden for og mellem deres respektive lande.

“AE-Network er et unikt samarbejde mellem private organisationer over hele den arabiske verden. At finde fælles fodslag for at presse på for reformer har været det vigtigste mål siden starten, og med etableringen af ​​netværket sekretariat i år, skaber vi en endnu stærkere platform for privatsektor-ledet vækst i MENA-regionen,” sagde Niels Tanderup Kristensen. ”Sekretariatet er et udtryk for et stærkt engagement fra vores partnere, og vi ser frem til at se værdien af ​​lokal tilstedeværelse materialisere i de kommende år.”

En stærk stemme i regionen

Det er Jordan Chamber of Industry (JCI), som bliver vært for sekretariatet i Amman.

Et af de fremtrædende resultater for Arab-EU Netværket er MENA Benchmark Rapporten, som giver et unik billede af erhvervsklimaet i MENA-regionen.

Læs mere om aktiviteterne under AE-Netværket på www.ae-network.com, hvor du også kan tilmelde dig netværkets nyhedsbrev.

AE-Netværket er støttet er Det Arabiske Initiativ. Læs mere om DI’s arbejde under DAI

”Alle bestyrelsesmedlemmerne er glade og stolte over at se netværket blive institutionaliseret i vores organisation,” sagde JCIs bestyrelsesformand Ayman Hatahet. ”Det er et skridt, der ikke kun vil tilføre vores organisation resultater, men også signalere et stærkt engagement for et øget interregionalt samarbejde med opbygning af en stærk stemme for den regionale private sektor.”
Den daglige leder af sekretariatet, Hiba Abu Taleb, glæder sig også over, at AE-netværkets arbejde bliver institutionaliseret ved indvielsen af sekretariatet.

”Ved etableringen af de fysiske rammer for sekretariatet garanterer vi en forankring af den viden, som vi har samlet i løbet af de sidste fire år. Samtidig styrker vi samarbejdet mellem de forskellige arabiske partnere, hvilket også vil styrke kommunikationen mellem medlemmerne,” sagde hun.

EU-ambassadøren påpegede under lanceringen af netværkssekretariatet delegationens vilje til yderligere at støtte den fremtidige indsats for sekretariatet for at sikre tættere samarbejde i fremtiden, og for at styrke koordineringen af relevante projekter i regionen.

Åbningen af sekretariatet skete sideløbende med AE-​​netværkets første arbejdsgruppemøde i år. Områder for samarbejde blandt medlemsorganisationerne omfatter videndeling og netværk, politisk interessevaretagelse, serviceudvikling til medlemsvirksomheder m.m.

Dansk Industri udstationerer Projektleder Karen Panum Thisted i Amman pr. 1. august for at styrke dialogen omkring vækst og beskæftigelse i hele regionen.