Kairo-slumbeboere får udsigt til et glas rent vand

Beboere organiserer sig
Boulaq beboere organiserer sig for bedre boligforhold i MS-støttet projekt. Foto Khadije Nasser

Det ”uformelle beboelsesområde”, kalder myndighederne slumkvarteret Boulaq i Egyptens hovedstad Cairo. Slumområdet er fortællingen om en forsømt bydel, hvis indbyggere har været fastlåst i fattigdom i det meste af Egyptens moderne historie. Men det er også historien om muligheden for at skabe forandring.

Flere af de unge, som er med til træningen, har aldrig været konkret engageret politisk før nu. Mange skal overbevises om, at de faktisk kan gøre noget Sarah Katrine Brandt, international advocacy koordinator for CEWLA i Boulaq

Boulaq ligger klods op ad den velhavende bydel Mohandeseen. Den markante kontrast er en påmindelse om den sociale kløft mellem rig og fattig i storbyen. Mens hotellerne og indkøbscentrene, som omgiver Boulaq, nyder rent og rindende vand, tryghed og ordnede forhold, er indbyggerne i slumsprækken overladt til en hverdag i usikkerhed med blokerede kloakker, ildelugtende skrald og sygdomsfremkaldende grå væske i vandhanerne.

Unge i aktion for deres kvarter

Står det til de unge, skal det nu være slut. Boulaqs mange sociale og infrastrukturelle problemer skal løses, om de så selv må tage affære. Så det gjorde de. Med støtte fra CEWLA (Center for Egyptian Women’s Legal assistance) og Mellemfolkeligt Samvirke de unge slumbeboere iværksat projektet ”Active Citizenship for Good Governance”, hvor mere end 150 unge af begge køn mellem 15-30 år får træning i at mobilisere unge og planlægge kampagner for at få indflydelse på udviklingen i deres område.

”Flere af de unge, som er med til træningen, har aldrig været konkret engageret politisk før nu. Mange skal overbevises om, at de faktisk kan gøre noget”, siger danske Sara Katrine Brandt, international advocacy koordinator for CEWLA i Boulaq. “De har en opfattelse af, at det er svært at ændre på tingene, og at det er vanskeligt at vide, hvad man kan gøre som enkeltperson. Der er brug for organisering, konkret viden og værktøjer.”

Sidste år indledte Mellemfolkelig Samvirke et samarbejde med den egyptiske organisation CEWLA (Center for Egyptian Women’s Legal assistance) i Boulaq, som er et af Kairos mange udsatte slumkvarterer. Projektet er støttet af Det Arabiske Initiativ.

De beklager sig over de nye protestlove i Egypten som de mener har indskrænket deres muligheder.

”Mange ønsker virkelig at engagere sig”, fortæller Sarah. ”Man kan høre, at de taler lige fra hjertet, men regeringen er begyndt at slå hårdt ned på protester. Der er stor chance for at blive anholdt, når der demonstreres.”

Konkrete redskaber til forandring

Til træningssessionerne på CEWLAs platform i Boulaq undervises kvinder og unge i basale værktøjer til at tackle kvarterets mange problemer. Foruden den sociale interaktion får de af MS-trænerne på platformen undervisning i ledelse, metoder til civil engagement, kommunikationsfærdigheder og meget mere.

En af øvelserne består i at lave undersøgelser af lokalsamfundets behov, fortæller Sarah.

”Som en del af træningen gik de unge rundt i slumområdet og snakkede med beboerne. De havde allerede lært at lave spørgeundersøgelser i undervisningen. De fik nedskrevet og filmet samtalerne med beboerne, og endte med at identificere tre områder, som de ville sætte i fokus –  behovet for rent drikkevand, sanering og bekæmpelse af kriminalitet i kvarteret.”

Som noget af det første begav de nyudklækkede aktivister sig ud for at tage prøver af vandet og dokumentere de mange tilfælde af beboere, som er blevet syge af det forurenede drikkevand. Det indsamlede materiale blev indsendt til myndighederne, men de unge blev i første ombæring afvist eller ignoreret.

Medierne tog sagen op

De unge beboere opgav dog ikke. I stedet sendte de deres film og vandprøver til medierne og fangede med deres henvendelser et velkendt og

I dag kan man se, at de allerede er begyndt at grave. Det er ret inspirerende Sarah Katrine Brandt, international advocacy koordinator for CEWLA i Boulaq

populært egyptisk TV-programs opmærksomhed.  Efter aftale med programmets tilrettelæggere ankom et filmhold af journalister til slumkvarteret, som interviewede og fotograferede beboerne.

Mødet endte med et landsdækkende indslag om forholdene i Boulaq. Og så var myndighedernes interesse vakt. Den egyptiske boligminister, som havde set indslaget, besøgte Boulaq og indgav løfter om at renovere vandsystemet.

”I dag kan man se, at de allerede er begyndt at grave”, fortæller Sarah, ”og CEWLA er sammen med de unge i gang med at koordinere filtrering af vandet. Det er ret inspirerende.”

Poya Pakzad er politisk kommunikationsrådgiver for Mellemfolkelig Samvirke