Kors og halvmåne hånd i hånd på Folkemødet

Udviklingsdyst_URK
Zeinab og Abdelhameed fra Jordansk Røde Halvmåne quizzer Udviklingsminister Mogens Jensen og venstres udviklignsordfører Jakob Elleman-Jensen under DUF's udviklingsdyst på Folkemødet på Bornholm 2014. Foto: Janne Louise Andersen

De jordanske quizmastere, som på Folkemødet udfordrede Udviklingsministeren og Venstres udviklingsordfører på deres paratviden om unge i Jordan, var 23årige Zeinab Elayan fra Amman, som er ungdomsleder på Jordansk Røde Halvmånes Lifeskills program og 24årige Abdelhameed Khasawnih også fra Amman, som er frivillig koordinator.

Vi ønsker at drøfte disse tabubelagte emner i det åbne. Folk har ikke de rigtige oplysninger om sexsygdomme eller bevidsthed om køn og ligestilling Zeinab Elayan fra Amman, ungdomsleder på Jordansk Røde Halvmånes Lifeskills program

Quizzen var baseret på en behovsundersøgelse om unges udfordringer, som de lavede i 2012 blandt unge mellem 18-25 år i ti byer i Jordan og Palæstina.

Af de adspurgte 306 unge mener 79 procent, at kønsbaserede krænkelser i enten høj eller nogen grad er et problem i samfundet.

”Vi blev virkelig overraskede over at finde ud af, hvor mange kvinder, der mener, at kvinder bærer et ansvar for sexchikane udøvet mod dem”, siger Zeinab. De var ligeså overrasket over at lære, hvor få unge, der ved hvad sexsygdommen Klamydia er.

Tabuer brydes i pigerklubber

Derfor har Jordansk Røde Halvmåne og Ungdommens Rors Kors sammen sat fokus på kønsroller, sundhed og seksuelt overførte sygdomme i Lifeskills programmet, hvor unge modtager undervisning fra andre unge i at styrke deres kommunikationsevner og andre personlige kompetencer til at være en aktiv medborger.

Jordansk Røde Halvmåne merchandise blev overrakt til de to dystende politikere på Folkemødet. Foto Janne Louise Andersen
Jordansk Røde Halvmåne merchandise blev overrakt til de to dystende politikere på Folkemødet. Foto Janne Louise Andersen

”Vi ønsker at drøfte disse tabubelagte emner i det åbne. Folk har ikke de rigtige oplysninger om sexsygdomme eller tilstrækkelig bevidsthed om køn og ligestilling”, siger Zeinab.

I arbejdet bruger de en ny aktivitetsmanual, der rummer forskellige aktiviteter, som både udsendte frivillige fra Ungdommens Røde Kors og lokale frivillige kan implementere, blandt andet rollespil og andre deltagelsesorienterede øvelser

Jordansk Røde Halvmånes har så vidt trænet 247 unge, som bagefter finder deres egen målgruppe at videregive deres kompetencer til i ungdomsklubber, på universitetet eller i andre cirkler.

De har også etableret rene pigeklubber.

”Nu er der en pigeklub i hver by”, fortæller Zeinab. ”Vi forsøger at skabe rum, hvor piger kan føle sig mere trygge og frie til at tale om hvad som helst. Vi diskuterer sexchikane, tidligt indgåede ægteskaber, personlig frihed og relationer i familien mellem dem, deres fædre og brødre”, forklarer hun. De laver også mad og syr og deler andre erfaringer.

For nogle piger er den eneste gang om måneden, de mødes med andre uden for hjemmet. Zeinab fortæller, at en pige kom til pigeklubben med sin mor, som var skeptisk omkring programmet. Men moren blev ved at komme, og de endte med at gennemføre hele Lifeskills dialog kurset sammen, og fortalte hvordan de brugte metoderne i praksis derhjemme med familien.

Ud af boblen

Hvordan har arbejdet med Lifeskills programmet påvirket jeres egne liv?

”Gennem DRC har jeg mødt en masse mennesker. Før levede jeg bare i en boble i Amman, og pludselig rejste jeg rundt til alle afdelingerne landet over. Jeg hører deres samtaler og ser, hvordan folk bor. Det var en aha-oplevelse, som har fået mig til at værdsætte min egen situation”, siger Abdelhameed, som siger at han eksempelvis ikke anede, at mange kvinder er bange for at gå udenfor alene om aftenen.

Han siger, at han også er blevet bedre til at give kritik.

”Nu kan jeg formulere min kritik lidt mere let, jeg ved hvordan jeg skal håndtere forskellige mennesker og lytte til de udfordringer, de står overfor i deres hverdag”, siger han.

De er begge glade for den økonomiske og praktiske opbakning, som kommer fra Ungdommens Røde Kors.

”Vi får en masse støtte på det administrative niveau, og de unge, som kommer fra Danmark, kommer med en masse international erfaring”, siger Abdelhameed.

Fra teori til praktisk erfaring

En af dem er Henrik Gormsen, volontør og koordinator for deres MENA-gruppe. Han har tidligere været praktikant hos Jordansk Røde Halvmåne i Amman.

Ungdommens Røde Kors og Jordansk Røde Halvmåne har siden 2008 samarbejdet om at styrke ungdomsafdelingen i Jordan, der laver aktiviteter for udsatte børn og unge i Jordan. De unges udfordringer blev identificeret gennem en stor behovsundersøgelse blandt mere end 300 unge mellem 18-25 år i Palæstina og Jordan.

Partnerskabet er støttet gennem DUFs MENA pulje, som er finansieret af DAI.

Læs URK’s artikel om undersøgelsen og det videre arbejde i Jordan

”Til hverdag studerer jeg Mellemøststudier, men ved at tage til regionen, får du en dybdegående forståelse for samfundet. Og jeg kunne på ingen måde have lært at håndtere den tværkulturelle koordination i projektledelse hjemmefra”, siger han. Den største gevinst har dog været de personlige relationer, han har fået i form af venskaber og netværk.

Selvom det står ned i stænger uden for teltet, hvor Zeinab og Abdelhameed sidder, så er de ivrige efter at udforske resten af Folkemødet.

”Ideen om at skabe en dialog mellem politikere og folk på denne måde er rigtig god”, siger Abdelhameed. ”Der er lang vej til det i Jordan, men vi forsætter vores arbejde”.

FAKTA: 2012 Behovsanalysen
Behovsanalysen blandt unge jordanere og palæstinensere bestod af tre former for dataindsamling, foretaget blandt 18 til 25 årige i otte udvalgte områder i Jordan og Palæstina:

  • Spørgeskemaundersøgelse
  • Deltagelsesorienterede øvelser
  • Individuelle interviews

På baggrund af over 300 spørgeskemabesvarelser, 15 deltagelsesorienterede øvelser og 23 interviews, kunne vi identificere 12 relevante hverdagsproblematikker, som unge i Jordan og Palæstina tumler med. Kønsbaserede krænkelser var en af de centrale problematikker