2 min.

KVINFO: Jeannette Bach Knudsen, projektmedarbejder

KVINFO

1. Hvad kendetegner jeres partnerskaber?

For det første er der oftest tale om partnerskaber mellem professionelle – både de danske og de arabiske partnere har en høj faglig profil og kan derved let skabe et fagligt fællesskab.

For det andet er der tale om partnerskaber, der udvikler sig over tid. Ofte ser vi, at de konkrete projekter, som grundlagde partnerskabet, tager nye veje og fører til andre relationer. For eksempel har der for nylig været en sag, hvor en ung kvinde med arabisk baggrund blev udvist af Danmark og sendt hjem til Marokko, efter at have været udsat for vold i ægteskabet.

Gennem et dansk krisecenter kom kvinden i kontakt med Dannerhuset, der gennem flere år har haft et tæt samarbejde med et krisecenter i Marokko. Dannerhuset sørgede for, at kvinden blev modtaget af folk fra krisecentret, det øjeblik hun ankom til Marokko.

2. Eksempel på et godt partnerskab

Vi har søsat et meget frugtbart partnerskab mellem danske og arabiske kvindekrisecentre. Fra dansk side deltager KVINFO, LOKK (Landsorganisationen af Kvindekrisecentre) og Dannerhuset – og fra arabisk side deltager et netværk af 3 organisationer i Jordan, Libanon og Marokko.

Partnerskabet giver store gevinster på begge sider:
De danske krisecentre oplever i disse år en stor tilgang af kvinder med arabisk baggrund og har derfor et akut behov for mere viden om, hvordan man bedst hjælper kvinder og deres familier med arabisk baggrund.

Her er den arabiske ekspertise en stor hjælp – de arabiske partnere har blandt andet peget på, at konfliktmægling er en vigtig faktor, når det handler om vold i familien.

I de arabiske lande oplever man i disse år en større åbenhed omkring tabuet vold mod kvinder. Men de arabiske krisecentre mangler erfaring og praktiske rutiner omkring, hvordan man driver et krisecenter. Her kan her nyde godt af den store erfaring, Danmark har på området, som følge af mere end 30 års historie med krisecentre.

3. Særlige udfordringer ved partnerskaber i den arabiske region

En stor udfordring for os er, at vi skal støtte reformprocesser i MENA regionen og på samme tid leve op til kravet om, at der skal være en balanceret udveksling. Vi skal sikre, at begge parter får noget ud af det – og altså ikke kun eksportere dansk ekspertise til MENA regionen.

Nogle gange kan man godt spørge sig selv, om et partnerskab partout er den bedste måde at samarbejde på. Gode partnerskaber er meget tids- og ressourcekrævende, og der er også andre samarbejdsformer, der kan være givtige.