Marokkanske arbejdsgivere og fagforeninger i social dialog

Det var op af bakke i starten med at skabe et fælles fodslag for at samarbejde om at løse konflikter på arbejdsmarkedet. Men nu har samarbejdet fået skinner at køre på, og det glæder projektlederen Yassir Meski fra arbejdsgiverorganisationen CGEM, kort for Confédération Générale des Entreprises au Marocs, som Dansk Industri har samarbejdet med siden 2008.

Vi er kun i begyndelsen, men der er vilje blandt alle parterne. Der er kæmpe udfordringer på globalt plan og arbejdsløshed, så der er ingen vej udenom Lachen Hansali, projektleder og regional sekretær for UGTM

”Det er et godt skridt i samarbejdet mellem arbejdsgivere og medarbejdere. For os handler det om at forbedre forholdet til fagforeningerne og staten”, siger Meski og skænker kaffe i et mødelokale på CGEMs hovedkontor i Casablanca.

I 2006 indgik CGEM en trepartsaftale med tre marokkanske fagforeninger og staten ud fra ønsket om at skabe bedst mulige forhold for arbejderne på arbejdspladserne og undgå strejker og konflikt. I de følgende år blev 30-40 virksomheder og en masse lokale tillidsfolk med

støtte fra DI og Ulandssekretariatet trænet i at føre social dialog på virksomhedsniveau, formulere fælles politiske anbefalinger og udøve lobbyvirksomhed.

Storkonflikt tvang parterne sammen

Det var dog først i kølvandet på den globale økonomiske krise og revolutionerne i Tunesien og Egypten, hvor antallet af strejker også skød i vejret i Marokko, at projektet for alvor fik fart på. Det blev prioriteret at lægge en solid indsats for at konsolidere tillidsforholdet mellem arbejdsgiverne og fagforeningerne, hvorfor den marokkanske stat endnu ikke spiller så stor en rolle i projektet. Det handler også om, at de fem fagforeninger har forskellige politiske udgangspunkter og loyalitet til de siddende regeringer.

Yassir Meski fra arbejdsgiverorganisationen CGEM. Foto: Janne Louise Andersen
Yassir Meski fra arbejdsgiverorganisationen CGEM. Foto: Janne Louise Andersen

Men i 2012 indgik CGEM en aftale med alle fem fagforeninger hver især, som varierer lidt, men som skaber en mekanisme, som de kan bruge til at løse konflikter på arbejdsmarkedet.

”På to år blev 19 ud af 20 sager løst igennem denne mekanisme”, siger Meski. Han nævner en sag, hvor han og hans kolleger blev kaldt ud til en virksomhed for at mægle i en tilspidset konflikt efter fem medarbejdere var blevet fyret uden en aftrædelsesordning. Efter mæglingen blev to af de fyrede genansat og de resterende fik kompensation.

”Det handlede om fem medarbejdere, men vi sparede nedlukning af fabrikken og manglende indkomst til 3.000 familier”, siger Meski med et tilfredst smil.

Et godt skridt

Der er også tilfredshed blandt Ulandssekretariatets partnere. Lachsen Hansali har været med i samarbejdet fra starten som repræsentant for hovedorganisationen Union Générale des Travailleurs du Maroc (UGTM).

”Samarbejdet med CGEM fungerer, det er bygget på gode intentioner, men aftalen er endnu kun blæk på papiret”, siger han og nævner, at de stadig mangler fuld klarhed omkring tekniske ting som mæglerens funktion og mandat.

Lachsen Hansali fra den marokkanske fagforening UGTM. Foto: Janne Louise Andersen
Lachsen Hansali fra den marokkanske fagforening UGTM. Foto: Janne Louise Andersen

”Vi er kun i begyndelsen, men der er vilje blandt alle parterne. Der er kæmpe udfordringer på globalt plan og arbejdsløshed, så der er ingen vej udenom”, siger Hansali. Tidligere oplevede de, at arbejdsgiverne bare lavede lock-out, hvis der opstod strejke, nu mærker de deres interesse i projeket.

”Vores ressourcer er meget begrænsede. Det er utænkeligt, at vi kunne have overskud til at tænke anderledes alene”, siger han og tilføjer, at parterne selvfølgeligikke kan copy-paste den danske model i Marokko.

”Det er en succes, vi kunne ikke forestille os, at vi kunne løse konflikter på denne her måde”.

Erfaringsudveskling giver visionære løsninger

Vicegeneralsekretær Abdessamad Merimi fra

fagforeningen UNTM, som kom med i samarbejdet sidste år, ser også mange udfordringer, der stadig skal tackles. Blandt andet har CGEM ikke medlemmer over hele landet, så UNTM mægler også i konflikter direkte med virksomheder, som er en del af deres netværk. Et andet

Vi ved, at, danskerne er kommet en lang vej med social dialog. Vi ønsker at prøve nogle nye metoder til at komme nye veje og undgå ressourcespild i forbindelse med strejker Abdessamad Merimi, Vicegeneralsekretær i UNTM

problem er, hvem som skal betale regningen af mæglingen, så den kan forblive upartisk.

Til trods for det er Merimi overordnet optimistisk omkring projektet.

”Det er det bedste middel at løse konflikter på. De fleste konflikter ender i retten, og når de først er endt der, er de dødsdrømt, for så opgiver medarbejderne og begynder at lede efter nyt arbejde”, siger han.

Han kalder samarbejdet med Ulandssekretariatet unikt og roser de kompetencegivende kurser i konfliktløsning og forhandling, som tre af deres medlemmer har deltaget i.

Abdessamad Merimi, Vicegeneralsekretær i fagforeningen UNTM. Foto: Janne Louise Andersen
Abdessamad Merimi, Vicegeneralsekretær i fagforeningen UNTM. Foto: Janne Louise Andersen

”Vi ved, at, danskerne er kommet en lang vej med social dialog. Vi ønsker at prøve nogle nye metoder til at komme nye veje og undgå ressourcespild i forbindelse med strejker. Vi kan ikke komme med visionære løsningsforslag uden at lære af andres erfaringer” siger han og tilføjer, at det også indebærer at forstå, hvordan arbejdsgiverne tænker.

”Den økonomiske krise satte os under pres, vi er nødt til at bidrage til, hvordan man bevarer og skaber arbejdspladser og fastholder respekt omkring de arbejdspladser”, siger han.

Dialogen er vejen frem, trods alt

Den venstreorienterede fagforening Confédération Démocratique du Travail (CDT) har også haft tre medlemmer på træning i forhandlinger og andre kapacitetsopbyggende kurser.

T.h. Saida Ouad, bestyrelsesmedlem og projektleder for fagforeningen CDT. Foto: Janne Louise Andersen
T.h. Saida Ouad, bestyrelsesmedlem og projektleder for fagforeningen CDT og hendes kollega Thuraya al-Harrash. Foto: Janne Louise Andersen

Saida Ouad, som er bestyrelsesmedlem og projektleder, siger CDT også er glade for aftalen, men stadig har til gode at se flere resultater. De vil ikke samarbejde for enhver pris.

”Vi giver ikke op, vi bliver ved at arbejde for det, som vi synes er relevant. For os er det arbejdernes rettigheder vi kæmper for. Vi tror stadig på, at dialogen er vejen frem men det skal ikke være på vores bekostning.  Vi er ikke en levebrødsfagforening”, siger hun bestemt men tilføjer så med et smil, ”men vi er godt tilfredse med resultaterne og håber der kommer flere”.

Yassir Meski sætter også sin lid til samarbejdets afkast. Trods alt er social dialog og konfliktløsning ikke ubekendt kultur i Marokko.

”Der har altid været social dialog i Marokko. Mæglingen er en del af kulturen her i hjemmet og samfundet. Vi har bare struktureret det og skabt en mekanisme, som kan forhindre eskalation i konflikter og lukning af fabrikker”.

BAGGRUND

Ulandssekretariatet har i en årrække samarbejdet med de tre faglige organisationer CDT, FDT og UGTM i et projekt med fokus på social dialog. I et andet projekt, der også skal styrke social dialog i Marokko, samarbejder Ulandssekretariatet og DI (Dansk Industri) med landets fem største hovedorganisationer (CDT, FDT, UGTM, UMT og UNTM) og den toneangivende arbejdsgiverorganisation CGEM. Samarbejdet fokuserer på fire hovedområder: fælles politiske anbefalinger og lobbyvirksomhed, mægling og konfliktløsning, regionalt samarbejde og erfaringsudveksling mellem Danmark og Marokko, samt fokus på social dialog på virksomhedsniveau. Samarbejdet bliver nu videreført under partnerskabsaftalen under Det Arabiske Initiativ. Læs mere om det her.

Dansk Industri startede deres samarbejde med CGEM, lanets mest repræsentative erhvervs- og arbejdsgiverorganisation, i 2006, og har siden primært arbejdet sammen om projektet om social dialog på arbejdsmarkedet og på at kapacitetsopbygge CGEM gennem træning og udvekslingsbesøg i Danmark.

DI udsender jævnligt et nyhedsbrev på engelsk og arabisk til sine partnere i den arabiske region og har desuden faciliteret et fagligt netværk The Arab-EU Business Facilitation Network, et regionalt privatsektorinitiativ, som arbejder for at øge den økonomiske integration i MENA regionen

mellem 15 ledende Business Membership Organisations.