Mubaraks bødler

Foto: Marc Schade-Poulsen

Det er den største dag i mit liv. Landet er blevet befriet for årtiers undertrykkelse, udtalte Mohamed El-Baradei, som den brede opposition pegede på som overgangspræsident. Billeder af bevæbnede soldater, der beskyttede demonstranterne gik verden over.

Men foreløbig er det militæret, der har overtaget magten.

Udover at tvinge præsident Mubarak og den for tortur notorisk endnu mere berygtede vicepræsident Suleiman fra magten, ophævede militæret forfatningen og opløste begge parlamentariske kamre. Indtil en ny valglov og forfatning er vedtaget, styrer militærrådet ved dekreter.

Måske en nødvendig fremgangsmåde. Men som RCTs bestyrelsesformand, advokat Thorkild Høyer udtalte til DR, er det nok så vigtigt at få taget et tilbundsgående opgør med Mubarak-styret og få reformeret alle de væsentlige magt-institutioner, så der kommer kontrol med dem.

Det vil sige mere gennemskuelighed over deres virke og ikke mindst en tre-deling af magten med en lovgivende, udøvende og dømmende magt.

Men først og fremmest understreger Thorkild Høyer nødvendigheden af at tage et opgør med den korruption, der har gennemsyret diktaturet.

Samtidig er det nødvendigt med et opgør med årtiers udbredt tortur, herunder at få retsforfulgt de ansvarlige for den tortur, som især blev brugt mod de demonstrerende på Tahrir-pladsen fra sikkerhedsstyrernes side.

Den britiske avis The Guardian kunne i slutningen af februar offentliggøre en række vidnesbyrd, hvor militæret gøres ansvarlig for flere hundreder menneskers forsvinden og for at have brugt tortur.

Der er fortsat tusinder fængslet. Undtagelsestilstanden varer ved. Jeg håber revolutionen vil fortsætte. Indtil nu har den med succes tvunget regimet til fald, men der er flere, der uretmæssigt taler på vegne af revolutionen og slås om den fremtidige magt.

Jeg håber, at de samme, som holdt Tahrir-pladsen befriet i 18 dage, vil fortsætte deres kamp indtil de får opfyldt deres krav – en forandring af styret, siger Aida Seif, der er leder af RCT’s søstercenter, El Nadim-centret i Kairo.

Jeg er ikke pessimistisk, men jeg er forsigtig optimistisk, siger hun.

Med Mubaraks fald ligger der en meget stor udfordring i at få behandlet de mange ofre og få retsforfulgt de ansvarlige for den udbredte tortur i Egypten. Forstærket international støtte er nødvendig.

Fangerne i fængslerne likvideret af sikkerhedsstyrker

Mens menneskemasserne fyldte Cairos gader til de første store demonstrationer, som siden skulle føre til præsident Mubaraks afgang, blev der åbnet ild imod fangerne i landets fængsler. Det gik især ud over de fængslede kritikere af regimet, lød det anklagende fra en række egyptiske menneskerettighedsorganisationer.

De 120 mishandlede lig, som i begyndelsen af februar blev identificeret som fængselsindsatte, er sandsynligvis kun toppen af isbjerget.

Vi har al mulig grund til at tro, at mange flere er blevet myrdet, fortæller Sherif Azer fra EOHR, den egyptiske organisation for menneskerettigheder, der sammen med El-Nadim har været toneangivende blandt menneskerettighedsorganisationerne, som deltog aktivt i den demokratiske opposition.

Han tilføjer, at fængselspersonalet sandsynligvis handlede efter ordrer oppefra.

De har lukket voldsdømte ud af fængslerne med det formål at skabe ravage i gaderne. Politiet kunne så få en undskyldning for at åbne ild mod demonstranterne. Og derefter blev de besværlige systemkritikere skaffet af vejen, siger han.

Den USA-baserede internationalt, anerkendte menneskeretsorganisation Human Rights Watch anklager det afgående egyptiske regime for at have planlagt og udført massakrerne.

Der er virkelig behov for en meget dybtgående undersøgelse, der kan afdække, hvad der foregik i de ægyptiske fængsler, sagde organisationens talsmand Joe Stork til Associated Press.

Dokumenter afslører gruopvækkende magtmisbrug

Sherif Azer mener, at der kommer til at gå lang tid, før man får et overblik over omfanget af overgrebene og siden hen dokumenteret forbrydelserne med henblik på en retsforfølgning.

I begyndelsen af marts forsøgte demonstranter at åbne indenrigsministeriets torturceller i 11 af sikkerhedstjeneatens bygninger i hele Ægypten. Deblev slået hårdt ned af sikkerehedspolitiet.

Facebook-siden ‘ We are all Khaled Said’, der var med til at starte protesterne mod Mubarak-regimet, har offenliggjort sikkerhedstjenestens hemmelige dokumenter, som demonstranter fandt hos sikkerhedstjenesten.

De viser, at det var sikkerhedsvæsenet, der stod bag angrebet på en koptisk kirke i Ægypten i januar, hvor 21 blev dræbt. Dokumenterne afslører også, at sikkerhedsstyrkerne i forbindelse med efterforskningen af sagen arresterede og torturerede tusindvis af islamister.

Demonstranterne beslaglagde enorme mængder klassificeret materiale, hvoraf det meste blev afleveret til rigsadvokaten og militæret. Nogle af dokumenterne er dog forblevet i demonstranternes varetægt, og er drypvist blevet offentliggjort via sociale medier eller lækket til pressen.

Dokumenterne viser blandt andet, at angrebet på den kristne-koptiske minoritet blev nøje planlagt af sikkerhedstjenesten for at skabe splid mellem kristne og muslimske ægyptere, samt at Egyptens sikkerhedsapparat samarbejdede med sikkerhedsapparater fra andre lande og udførte tortur af disse landes fanger i såkaldte torturlejre.

Hvem disse lande er, er endnu ikke blevet offentliggjort.

Også danske myndigheder har indtil for nylig lagt op til samarbejde med efterretnings- og sikkerhedstjenester i Mellemøsten. Selv i lande berygtet for tortur.

Samlet set tegner sig et billede af sikkerhedstjenesten som en gigantisk organisation, der har holdt Mubarak ved magten gennem udpræget brug af tortur, korruption og overvågning.

Da demonstranterne trængte ind i bygningerne mødte de sikkerhedsofficerer i færd med destruere og fjerne klassificeret materiale .47 af sikkerhedsofficererne er efterfølgende blevet arresteret.

De sigtes for at ødelægge computere og brænde dokumenter, der kan afsløre magtmisbrug og menneskeretskrænkelser, erklærede viceanklager Adel al-Said.

Rapporter om overgreb bliver ved med at komme frem: fund af ligbunker langs hovedvejen fra Kairo til Alexandria og pårørende, der har fået ligene af døde familiemedlemmer sendt retur fra fængslerne med skudhuller i ansigtet, som angiveligt er blevet dræbt under flugtforsøg, tegner et billede af udbredt og systematisk tortur og henrettelser.

Det bliver bekræftet af Amnesty International, der er kommet i besiddelse af videoer af torturerede døde fanger.

Billederne viser et stort antal fængselsindsatte, som synes at være dræbt under gruopvækkende omstændigheder, skriver Malcolm Smart, Amnesty International’s direktør for Mellemøsten og Nordafrika, i en pressemeddelelse i marts.