Ny rapport om nøgleaktørerne i egyptisk politik

Den beskriver den egyptiske transitionsproces og gennemgår en række af nøgleaktørerne herunder ungdomsbevægelserne, militæret, det Muslimske Broderskab og de etablerede politiske partier.

I rapporten analyseres hver enkelt aktørs rolle i processen frem til start marts og der diskuteres hvilken rolle aktørerne forventes at spille i de planlagte parlaments- og præsidentvalg i efteråret.

Rapporten er udarbejdet af konsulentfirmaet PartnerPartner for Udenrigsministeriet.

Ministeriet stiller den til rådighed for Nyhedsbrevets læsere, men understreger dog, at den ikke nødvendigvis udtrykker ministeriets synspunkter. Rapporten er forfattet af cand.mag. Barbara Le Svarre og PhD Rasmus Alenius Boserup.

Rapporten kan rekvireres fra PartnerPartner ved henvendelse til Barbara Le Svarre.