2 min.

MS Mettine Due:

Foto: Youth Occupied

1. Hvad kendetegner jeres partnerskaber?

De fleste af vores partnerskaber har det personlige møde som omdrejningspunkt. Der er kommet mange venskaber – og også et par ægteskaber – ud af de partnerskaber, som er støttet af MS!

For de danske partnere er det personlige møde med til at bryde stereotyper om Mellemøsten. Desuden får de danske partnere en viden om arabisk kultur, som de kan bruge i deres arbejde med etniske minoriteter i Danmark.

For de danske partnere er det personlige møde med til at bryde stereotyper om Mellemøsten. Desuden får de danske partnere en viden om arabisk kultur, som de kan bruge i deres arbejde med etniske minoriteter i Danmark. Vi har for eksempel støttet den danske organisation Sabaah, der arbejder med seksuelle minoriteter i Danmark.

I forbindelse med World Outgames i 2009, skabte Saabah et netværk af aktivister og foreninger i Mellemøsten og inviterede dem til Danmark – og partnerskabet gav Saabah en stor indsigt i livet som homoseksuel i en arabisk kontekst.

De arabiske partnere oplever en ny måde at gribe tingene an på. Mange af dem har været vant til at arbejde med velgørenhed, men lærer gennem samarbejdet at arbejde på at skabe reelle forandringer i samfundet. Og de får ideer til nye måder at engagere unge på.

2. Eksempel på et godt partnerskab

Vi har et rigtigt godt samarbejde med organisationen CDC i flygtningelejren Zarqa i Jordan. CDC arbejder sammen med Betty Nansen Teatrets C:NTACT afdeling om at lave C:NTACT for unge irakiske og palæstinensiske flygtninge. Partnerskabet fungerer rigtig godt – og også i den jordanske kontekst er CDC en super god partner, fordi de har en åben kommunikation og er klar til at koordinere med andre jordanske organisationer.

Prinsesse Rym af Jordan hilser på CNTACTS teaterdirektør, Henrik Hartmann
Prinsesse Rym af Jordan hilser på CNTACTS teaterdirektør, Henrik Hartmann

Ofte lever de arabiske NGO’er i deres egne siloer, hvor de konkurrerer om de samme målgrupper – men CDC har været villig til at bryde med denne individualisme og har skabt bånd til en af vores andre jordanske partnere, Madrasati. De to organisationer har nu udviklet et projekt i fællesskab, hvor de bruger C:NTACT’s metoder i offentlige skoler i Jordan.

3. Særlige udfordringer ved partnerskaber i den arabiske region

Hvis ideen til et projekt kommer fra Danmark, er det svært at sikre ejerskabet på arabisk side. Så vi prøver meget bevidst at give plads til, at de arabiske partnere kan komme på banen – også selvom det betyder, at projekterne får en længere opstartsfase.

En anden udfordring for os er, at vi ind i mellem sender unge uden forhåndskendskab til Mellemøsten af sted til den arabiske region.

Ind imellem sker det, at danskerne træder ved siden af – pigerne glemmer at dække sig til, eller nogen kommer måske til at nævne Israel på en lidt uheldig måde. Vi prøver at forberede de unge godt inden afrejsen – men man kan ikke helt undgå misforståelser, når mennesker fra forskellige kulturer mødes.