Spejdere i fælles kamp for demokratisk udvikling i Tunesien

Foto: Jakob Vibe

Da Udenrigsministeriet i 2010 via Frihedspuljen bevilligede 4,1 mio. kroner til et stort demokratiprojekt i Tunesien, var det en stor dag for både den tunesiske spejderbevægelse, Les Scouts Tunesiens (LST), og for KFUM-Spejderne i Danmark. LST modtog oprindelig økonomisk støtte fra det tunesiske styre, men efter revolutionen i 2011 forsvandt statsstøtten.

Det fælles demokratiprojektet har haft til formål at genrejse LST ikke bare som en spejderbevægelse, men også som en betydelig aktør i et gryende civilsamfund. For KFUM-Spejderne i Danmark er projektet kulminationen på mange års partnerskab med LST. 

Les Scouts Tunesiens har meget større tradition for at involvere sig i det omkringliggende samfund end spejderbevægelsen typisk har i Danmark, Thomas Kirkeskov, generalsekretær, KFUM

”LST har meget større tradition for at involvere sig i det omkringliggende samfund end spejderbevægelsen typisk har i Danmark. Til gengæld har vi mange års erfaring med ledertræning, projektstyring og udvikling af kurser. På den måde har projektet givet os mulighed for i fællesskab at skabe et projekt, der har gjort en forskel i tiden efter revolutionen,” siger Thomas Kirkeskov, generalsekretær for KFUM-Spejderne i Danmark.

 

Danske KFUM-spejdere på besøg hos Tunesiske spejdere.
Danske KFUM-spejdere på besøg hos Tunesiske spejdere.

Stor geografisk spredning er en styrke

Mange civilsamfundsorganisationer er koncentreret i den nordlige del af landet, særligt omkring hovedstaden Tunis. LST derimod har frivillige spredt ud over hele landet, og det betød fx, at LST’s kampagne for at få unge til det første frie valg i 2011 nåede meget bredere ud end nogen andre kampagner.

”Vi er den største og ældste ungdomsorganisation i Tunesien, og vi ser os selv som et stærkt netværk, der repræsenterer unge på tværs af geografiske og sociale skel. Derfor er det helt naturligt for os, at vi skal bidrage til at skabe et nyt Tunesien, og derfor er det her projekt vigtigt for os,” siger Mehdi Ben Khelil, medlem af LST ’s styregruppe for projektet.  

Vi ser os selv som et stærkt netværk, der repræsenterer unge på tværs af geografiske og sociale skel. Derfor er det helt naturligt for os, at vi skal bidrage til at skabe et nyt Tunesien Mehdi Ben Khelil, Les Scouts Tunisiens

Fokus på iværksætteri

Projektet tæller en række underprojekter, hvoraf iværksætterkurset er et af dem, der har fået størst opmærksomhed fra omverdenen. Med en ungdomsarbejdsløshed på omkring 30 procent er der brug for at motivere og støtte unge i at gå nye veje i jagten på et arbejde. Det behov imødekommer iværksætterkurset, der er udviklet af LST og KFUM-Spejderne i fællesskab, mens LST’s frivillige har stået for træningen af de mange håbefulde iværksættere.

”Vi er meget inspireret af danskernes erfaringer med læring. Vi ønsker at engagere og involvere de unge på kurserne, fordi det er vigtigt, at de udvikler deres egne ideer og tager ejerskab for dem. Iværksætterånden er ikke så stærk i Tunesien, så vores mål er, at de skal tage hjem med masser af tro på, at de selv kan skabe deres egne jobs,” siger Hella, en af de frivillige ledere på kurset.

Foto: Johny Kristensen
Foto: Johny Kristensen

Medborgerskab på tværs af grænser

Med projektet har de to spejderbevægelser vist, at spejdere på tværs af grænser og kulturer kan mere end at være et fritidstilbud til børn og unge. Ud fra et fælles værdisæt om demokratiske medborgerskab har de to partnere formået at bidrage konstruktivt til reformerne i Tunesien.

”Vores motivation har aldrig været, at vi skulle hjælpe tuneserne. Forudsætningen var, at vi var ligeværdige partnere, der bidrog med forskellige kompetencer, og som lærte af hinanden undervejs. For os har det været inspirerende at opleve tunesernes store udsyn og deres utrættelige samfundsmæssige engagement. Det kan den danske spejderbevægelse lære en masse af,” siger Thomas Kirkeskov.

KFUM-Spejderne i Danmark og Les Scouts Tunesiens har fået bevilliget 4,3 mio. kr. til et nyt 2-årigt projekt under DUFs MENA-pulje. Projektet bygget på de gode erfaringer fra samarbejdet mellem danske og tunesiske spejdere og har fokus på blandt andet medborgerskab, iværksætteri, advocacy og dialogarbejde.