Tunesiens anti-tortur squad er klar til kamp

Under Tunesiens transition mod demokrati er DIGNITY og det tunesiske justitsministerium blevet et makkerpar med en mission om at kaste lys over torturens skygge.

Da statsanklager Yousfi Abdelhakim hørte, at en mand var rapporteret død i en detention i Tunis, greb han sin mappe og kørte ud til politistationen. Her fik han at vide, at manden var faldet pludselig ned af stolen, død på stedet. Der var umiddelbart ikke nogle tegn på tortur på den afdødes krop, men Yousi Abdelhakim havde sine betænksomheder. Han gik i gang med at interviewe

”Situationen har totalt forandret sig fra fortiden. Anklagere og dommere er i dag klar til at samarbejde for at komme tortur til livs og blive bedre klædt på til opgaven Yousfi Abdelhakim, statsanklager ved højesteret

andre varetægtsfængslede, som fortalte, at de havde hørt den afdøde skrige forinden i et rum med flere betjente. Pludselig ændrede fire af betjentene historie og udpegede en anden kollega som bødlen. Men Abdelhakim blev ved at grave. Han var taget derud kl. 20 og lukkede sagen kl. 8 med arrestationen af de fire politimænd.

Guide til torturbekæmpelse

”Situationen har totalt forandret sig fra fortiden”, siger Yousi Abdelhakim om indsatsen for at bekæmpe tortur i Tunesien. ”Anklagere og dommere er i dag klar til at samarbejde for at komme tortur til livs og blive bedre klædt på til opgaven”.

Han sidder sammen med en række kolleger fra ministeriet på den ene side af et spejlblankt langbord med farverige blomsterarrangementer i et af justitsministeriets smukke mødelokaler. På den anden side sidder bestyrelsen i DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur, som er i landet for at orientere sig om organisationens lokale samarbejder om torturforebyggelse og rehabilitering af torturofre.

Det er lidt over et år siden, de sad der sidst, da de startede et projekt, som skulle udmunde i udformningen af en ”good practise” guide til at vejlede dommere i at dømme i overensstemmelse med den nye grundlov, nye nationale love om tortur og de internationale standarder på området.

Men først skulle teamet klædes på og forstå torturens væsen og struktur, og de deltog i kurser med DIGNITYs eksperter i København og høstede erfaringer med kolleger i Marokko, Jordan og Egypten.

Derefter begyndte skrivedelen.

”Takket være støtte fra DIGNITY er guiden nu hos trykkeriet”, meddeler en anden anklager og leder af missionen Kameleddine Ben Hassen, DIGNITYs bestyrelsesmedlemmer.

Ud af skyggen

”Transitional Justice” er arbejdet med retsreform i en stat under demokratisk transition og refererer til et sæt af retslige og udenretslige tiltag med formål at rette op på massive krænkelser af menneskerettighederne. Det kan blandt andet være i form af strafferetlig forfølgning, sandhedskommissioner og forskellige former for institutionelle reformer.

En af bestyrelsesmedlemmerne er advokaten Thorkild Høyer. Han var sidst i Tunesien som studerende for 40 år siden.

”Landet var smukt men under en skygge, som man kunne føle. Denne gang er der en masse optimisme, positive forventninger. Det er virkelig imponerende, at I er kommet så langt på så fredelig vis”, siger han til teamet. ”Det tager lang tid at slippe af med dårlig praksis i fortiden såsom tortur. Jeres job er at forsætte den udvikling i fremtiden. I er pionererne i den arabiske verden”.

Den 12. november offentliggør teamet den 100 sider lange guide på arabisk og engelsk med en stor konference i Tunis. Herefter skal guiden uddeles til dommere, anklagere og jurastuderende.

Guiden, som kommer med en CD-rom og en standard klageform, har teamet testet på dommere i flere regioner, og den er blevet modtaget med begejstring.

”Nu vil dommerne blive bekendte med de internationale standarder. Tro mig, jeg selv kendte ikke til international lov, før vi gik i gang med denne guide”, siger Yousfi Abdelhakim.

Torturskæbner frem i lyset

Amal Ouahchi, retsinspektør i det tunesiske justitsministerium og del af det juridiske team som samarbejder med DIGNITY om at bekæmpe tortur.  Foto: Janne Louise Andersen
Amal Ouahchi, retsinspektør i det tunesiske justitsministerium og del af det juridiske team som samarbejder med DIGNITY om at bekæmpe tortur. Foto: Janne Louise Andersen

Amal Ouahchi er retsinspektør i det tunesiske justitsministerium og har specialiseret sig i landets overgangsproces mod et retssamfund. Det meste af sine 20 års virke som dommer ved forskellige domstole i landet har hun været under Ben Ali’s regime.

”Forskellen i dag er, at vi er frit stillede til at sige, hvad vi vil og til at udveksle med andre såsom DIGNITY. Før dækkede regeringen over torturforbrydelser og vi kunne end ikke nævne tortur. Det var frygten, der herskede, selv ikke ofrene ville vidne”, siger hun og lyser så op, ”nu kan vi dokumentere tortur og bekæmpe det med lovgivning”.

Tunesien har faktisk haft en lov siden 1999, der fastslår, at tortur er en strafbar forbrydelse. Men ifølge Amal Ouahchi var det sjældent, at loven blev taget i brug, og de få sager, der blev kørt var eksempler som styret kunne hive frem over for det internationale samfund. Efter revolutionen er tusindvis af torturskæbner fra torturkælderen i indenrigsministeriet, fængsler og politistationer dukket op.

Der er meget at tage fat på. Der står i den nye forfatning, at anklagemyndigheden og domstolene er pålagt at retsforfølge tortur og overgreb, som er foregået siden 1955 og indtil i dag.

Men der mangler dommere til at effektuere lovgivningen, siger Amal Ouahchi. Hun blev chokeret, da hun så, hvor få sager dommere i Danmark dagligt sidder med i forhold til de 200, som hendes kolleger skal ekspedere dagligt i Tunesien.

Derfor rejser teamet rundt i landet og videregiver den viden, de selv har modtaget. De har også stillet forslag om at reducere varetægtsfængslingen, fra anholdelsen til den tilbageholdte bliver stillet for en dommer, fra de nuværende seks dage til 48 timer.

Tunesiens vej ud af skyggen

Justitsministeren Hafedh Ben Sala er meget tilfreds med teamets arbejde og udarbejdelse af guiden.

”Det er et professionelt værktøj for dommere og andre, som arbejder med forholdene i detentionen, og guiden vil hjælpe med at udvikle en kultur, som vil stoppe udøvelsen af tortur”, siger ministeren, en juraprofessor, som trådte til i den nuværende overgangregering.

”Dette partnerskab indikerer, at der er sket en åbning af justitsministeriet og retssystemet, og at vi søger andres erfaringer til at forbedre situationen i Tunesien. Tak for jeres enorme støtte til at hjælpe os i den demokratiske transition”, siger han til bestyrelsen.

DIGNITYs direktør Karin Verland er lutter smil, da bestyrelsen går derfra.

”De virker rigtig engagerede med en rigtig god plan for at implementere projektet. Det er en kæmpe opgave, og jeg tror, det er vigtigt, at der er nogen på sidelinjen, der hele tiden holder dem motiveret og kan være med til at tænke i nye værktøjer. Der mener hun også, at de regionale netværk, som DIGNITY har været med til at sætte op, vil blive vigtige for udvekslingen af de erfaringer, som disse projekter fører med sig hen af vejen, både for tuneserne og de andre medlemmer – og for DIGNITY.

”Vi lærer rigtig meget af det her arbejde, og Danmark får på lang sigt noget ud af at støtte en demokratisk stat i Nordafrika. Et demokrati kan ikke eksistere uden, det har et juridisk apparat der understøtter det”.

Justisminister Hafedh Ben Sala med anklager og leder af missionen Kameleddine Ben Hassen t.v og DIGNITYs direktør Karin Verland, en lokal tolk og bestyrelsesmedlem Thorkild Høyer t.h. Foto: Janne Louise Andersen
Justisminister Hafedh Ben Sala med anklager og leder af missionen Kameleddine Ben Hassen t.v og DIGNITYs direktør Karin Verland, en lokal tolk og bestyrelsesmedlem Thorkild Høyer t.h. Foto: Janne Louise Andersen

BAGGRUND

DIGNITY startede sine aktiviteter i Tunesien i 2012 og har nu fire projekter i landet. Programmet gennemføres af DIGNITYs lokale kontor i Tunis med assistance fra Danmark og andre arabiske lande i form af teknisk faglig bistand.

Udover samarbejdet med anklagemyndigheden har DIGNITY følgende projekter i Tunesien:

“Tilbage til livet” – rehabilitering af torturoverlevere
I samarbejde med en række sundhedsfaglige tunesiske specialister har DIGNITY  tilbydes overlevere af tortur et tværfagligt behandlingsforløb, der gennemføres af tunesiske sundhedsprofessionelle.

“Aldrig mere tortur” – hjælp til retsforfølgelse af bødlerne
Via den mest kendte tunesiske anti-tortur organisation (OCTT) indsamles pt. Data og bevismateriale til godt 100 retssager, som torturoverlevere ønsker at gennemføre for at få oprejsning og erstatning for deres lidelse/tort og svie. Retssagerne skal bidrage til at skabe opmærksomhed om tortur, men også afskrække evt. bødler fra at begå overgreb igen

Forebygning af tortur med tilsyn med fanger
I Europa har det vist sig at jævnlige tilsyn fra uafhængige instanser bidrager til at nedbringe overgreb på fanger, fordi det bliver opdaget, hvilket myndighederne ikke bryder sig om. Det har derfor en forbyggende effekt, og det forstår man i Tunis, hvor lokale civilsamfunds-organsationer er gået sammen om at påbegynde fængselstilsyn.

Læs mere om projekterne