Unge hjælper unge med hverdagens udfordringer

Foto fra et Life Skills kursus i Jordan. Foto: Ungdommens Røde Kors
Foto fra et Life Skills kursus i Jordan. Foto: Ungdommens Røde Kors

Hverdagsudfordringer er der mange af for deltagerne i Ungdommens Røde Kors (URK) Life Skills program. Det får man indblik i allerede i planlægningsfasen af de forskellige workshops, hvor deltagerne blandt andet diskuterer emner som kønsforskelle, familie og ligestilling.

Hun nyder at komme ud af huset og høre, at andre unge kvinder tumler med de samme problemer som hun selv Andrea Nielsen, URKs ungdomsleder i Jordan og Palæstina

For hvem har egentlig lov til at mødes med hvem og hvornår? Hvem risikerer hvad ved at deltage? Og hvordan åbner vi overhovedet op for snakken om følelser og familiepres? De og mange andre overvejelser bliver luftet på workshops, som tjener til at styrke unges livsfærdigheder og bidrage til at gøre det nemmere for dem at håndtere hverdagens udfordringer.

Får ord på problemerne
Ude som hjemme arbejder Ungdommens Røde Kors gennem en ung-til-ung tilgang. En af hovedidéerne er, at når det handler om at italesætte problemer eller udfordrende omstændigheder, så er det nemmest at gøre det til ligesindede.

Dét er også netop det, der er en af hovedidéerne i Life Skills-projektet. I 10 lokalsamfund i Jordan og Palæstina er det unge jordanere og palæstinensere, der planlægger og afvikler workshops for andre unge fra lokalsamfundet.

Og man kan se, at det virker. For eksempel når man følger forvandlingen der sker med en ung kvinde; fra første gang hun deltager i en Life Skills workshop, og ikke tør tale, men i stedet har lavet en seddel med teksten: ”Jeg er genert”, som hun holder op hver gang nogen taler til hende. To måneder og adskillige workshops senere, blander hun sig ihærdigt i diskussionen om kønsrolleproblematikker.

Eller når en anden ung kvinde fortæller, at hun har sagt nej til at blive gift lige foreløbig, fordi hun hellere vil blive ved med at udvikle sig som en del af Life Skills-projektet.

 Fysiske og mentale barrierer

Wacaa, deltager i URKs Lifeskills program i Jordan. Foto: URK URK
Wacaa deltager i Ungdommens Røde Kors Life Skills program i Jordan. Foto: URK

I de lokalsamfund i Jordan og Palæstina hvor Ungdommens Røde Kors arbejder, kæmper unge kvinder med forskellige barrierer i deres hverdag, der på den ene eller den anden måde reducerer

deres muligheder for at gøre dét, de gerne vil i deres liv. Der er særligt én faktor, som føles hæmmende for de unge kvinder: de har langt mindre bevægelsesfrihed end deres mandlige skolekammerater og søskende.

Som en del af Life Skills-projektet får de dog en mulighed for at komme ud af huset og mødes med nogen ligesindede kvinder. For projektet er tilpasset kulturelle normer i hvert enkelt lokalsamfund og hos hver enkelt målgruppe. Dermed er der eksempelvis taget højde for, at de enkelte workshops foregår et passende sted på et passende tidspunkt – og det er sikret, at der ikke kommer nogle mænd.

Wacaa, der er med i Life Skills-projektet, fortæller, at hun nyder at komme ud af huset og høre, at andre unge kvinder tumler med de samme problemer som hun selv, og også føler de sociale restriktioner begrænsende for hendes ambitioner – alene på grund af hendes køn.

Wacca er en af i alt 286 unge frivillige fra 10 lokalsamfund, som i efteråret 2013 startede programmet. Nu skal disse frivillige i gang med at afvikle nye Life Skills workshops for andre unge i de 10 lokalsamfund.

 Andrea Nielsen er URKs ungdomsleder i Jordan og Palæstina

BAGGRUND

Life Skills-projektet i Jordan og Palæstina er en del af Ungdommens Røde Kors samarbejde med Jordansk og Palæstinensisk Røde Halvmåne med formålet at fremme unge kvinder og unge mænds deltagelse i civilsamfundet.

Gennem workshops bliver deltagerne klædt på til kunne håndtere deres egne udfordringer, og dernæst til udvikle deres potentialer til at bidrage aktivt og konstruktivt til det samfund, hvor de bor. Dette sker både ved at fremme unges inklusion og indflydelse i Røde Halvmåne, og ved at støtte unge kvinder og unge mænd i at implementere aktiviteter for sårbare børn og unge i deres lokalsamfund.

Arbejdet er støttet af Det Arabiske Initiativ med 4 millioner gennem et fireårigt program der løber fra 2012 – 2016, og er endvidere støttet af Dansk Ungdoms Fællesråd.

Læs mere om Lifeskills programmet her