Unge kvinder skal læses

Mille Rode

Pigernes personlige blogs har afløst de gammeldags dagbøger, med udtværede blyantsstreger, hjerter tegnet i hjørnerne og dybe bekendelse til skrivebordsskuffen. Nutidens unge kvinder vil læses!

I et halvt år har unge arabiske og danske kvindelige bloggere udvekslet tanker, billeder, musik og tekster via deres blogs på internettet. De mødtes første gang i Cairo i juni 2010, og i december samledes de atter – offline, – denne gang i Amman, og besejlede netværket med en fælles hjemmeside og en række initiativer.

Projektet, der er igangsat af CKU, KVINFO og Dansk PEN, er i bund og grund et kultur- og dialogprojekt, der havde til formål at kaste lys over kvinders brug af de nye sociale medier, men hurtigt er projektet blevet til meget mere end det.

På forhånd kendte kvinderne ikke hinanden, bortset fra, at nogle havde fulgt med i udviklingen på hinandens blogs, og det personlige møde var – ifølge dem selv – både overraskende, inspirerende og udviklende.

Projektet rummer en række forskellige elementer, der både foregår virtuelt og i den fysiske verden. Dels har kvinderne løbende en udveksling af tanker og ideer, gennem ugentlige temaer som alle forholder sig til, og som deltagerne skiftevis har ansvar for at igangsætte.

Dels skriver de hver i sær bidrag en fiktiv fortælling, der bygges op af små historier, og som de til sidst samles til én fælles fortælling, med mange forskellige perspektiver indbygget.

Dels er der i projektet en række møder i den fysiske virkelighed, når de to og to skal tilbringe en uge sammen, i hinandens hjem, og fortælle om deres oplevelser på deres respektive blogs.

I maj 2011 samles kvinderne igen til et større træf, hvor offentlige møder, debatter og workshops, samt en udstilling bygget over de oplevelser kvinderne har haft med hinanden, kommer til at fylde tre hektiske dage i København.


Af Mille Rode, koordinator for bloggerprojektet

For mere info om projektet, kontakt Mille Rode