2 min.

Videndeling er vejen frem

Foto af Rina Valeur Rasmussen
Rina Valeur Rasmussen

Efter et par år i Udenrigsministeriets Europapolitiske kontor, hvor jeg arbejdede med EU-formandskabet, er jeg startet i den politiske afdeling på EU-delegationen i Libanon i september 2012.

Grunden til, at jeg søgte stillingen som sekunderet til EU’s udenrigstjeneste var et ønske om at arbejde med europæisk udenrigspolitik, kombineret med en stor interesse i Mellemøsten og mulighederne i Det Arabiske Forår samt ønsket om at få erfaring fra en international organisation.

Rammen for EU-delegationens arbejde er EU’s Naboskabspolitik og de handlingsplaner, der aftales med den libanesiske regering. Der er netop indgået aftale om en handlingsplan for perioden 2013-2015, som skal udmøntes i reform- og udviklingsprogrammer.

EU-delegationens politiske arbejde foregår via politikere og civilsamfundsaktører og delegationen har endvidere til opgave at koordinere samarbejdet mellem EU’s medlemslande samt andre relevante aktører i Libanon, såsom FN og Verdensbanken.

Udfordrende politisk kontekst
Mine konkrete opgaver spænder over naboskabspolitikken, menneskerettigheder, valg, interreligiøs dialog, regionalt samarbejde, ungdom og økonomi. Jeg synes, det er nogle enormt spændende områder – det er udfordrende at agere i en ny politisk kontekst, men jeg er meget taknemmelig for muligheden for at lære så meget nyt.

Det der præger arbejdet i øjeblikket er i sagens natur, hvorvidt Libanon formår at holde sig fri af konflikten i Syrien.

Libanons politiske system er i høj grad baseret på religiøst tilhørsforhold – og forholdet til Syrien har stor betydning, men Libanon har med sin ”disassocieringspolitik” indtil videre evnet at undgå større spil-over – spørgsmålet er, om det varer ved. Det kommende parlamentsvalg og reform af valglovgivningen, der skal bringe den nærmere internationale standarter ved eksempelvis at indføre fortrykte stemmesedler, er ligeledes i fokus.

Samarbejde med uddannelsesinstitutioner og aktiviteter, der kan sætte fokus på menneskerettigheder vil også være en del af mit arbejde.

Formålet med de danske sekunderinger til EU-delegationer i Mellemøsten og Nordafrika er at styrke EU’s kapacitet i regionen samt at øge den danske indflydelse i EU’s indsats og personligt tror jeg, at det er en rigtig god måde at fremme den demokratiske udvikling i landene samt opnå øget dansk indsigt i EU’s politikker og aktiviteter.

Det er tydeligt, at der på EU-delegationen i Libanon er stor taknemlighed for Danmarks bidrag til EU’s udenrigstjeneste.

Det Arabiske Initiativ omfatter en lang række forskellige aktiviteter og det, jeg tror, vi især kan bruge hinanden til, er videndeling, da arbejdet giver virkelig god mulighed for at etablere netværk med politikere, organisationer, civilsamfund, medier osv.

Øget viden om regionen og EU vil være med til at sikre, at Danmark får mest muligt ud af sin indsats i området.