Foto: DI

Social dialog skal skabe bedre arbejdsforhold og øget produktion i Marokko

På ’Det Sociale Akademi’ i Casablanca undervises marokkanske HR-medarbejdere med inspiration fra blandt andet den danske model. Målet er at give dem redskaberne til at håndtere konflikter og skabe konstruktiv dialog mellem ansatte og virksomhedsledere på deres arbejdspladser.

Med venstre hånd holder den marokkanske stålarbejder en beskyttelsesmaske op foran ansigtet. Højre hånd fører et svejseapparat, hvis flamme er ved at smelte to rør sammen.

Arbejdet på den marokkanske stålfabrik Boninox Maroc er ikke helt ufarligt, og det har afspejlet sig i en ledelsesstil, der traditionelt har haft fokus på disciplin:

”Jeg plejede at se uddeling af advarsler og afskedigelser som den bedste måde at lede på,” siger Amina Kamal, der har været HR-ansvarlig i virksomheden siden 2015.

Stålfabrikken ligger i millionbyen Casablanca og har 135 faste medarbejdere og en række samarbejdsaftaler med værksteder rundt omkring i Marokko.

I starten af 2019 begyndte Amina Kamal sammen med 12 andre chefer fra en bred vifte af marokkanske virksomheder på et DAPP-støttet socialt akademi. I et forløb, som strakte sig over 10 måneder, gennemførte hun 230 timers træning med fokus på, hvordan dialogen på arbejdspladsen kan styrkes og lovgivningen overholdes.

”Jeg har personligt haft en begrænset viden om, hvordan jeg kan agere som bindeled mellem ledelsen og medarbejderne. I løbet af træningen blev jeg klar over, at jeg ikke udelukkende skal være ansvarlig for ansættelser og afskedigelser. Min primære opgave er at opbygge tillid mellem parterne, så de i fællesskab kan være garant for en god produktion og et godt arbejdsmiljø,” siger hun.

En nyskabelse på det marokkanske arbejdsmarked
Amina Kamal var i oktober sidste år blandt de første dimittender fra efteruddannelsen ’Det Sociale Akademi’. Akademiet er en nyskabelse, der skal styrke samarbejdet mellem arbejdere og arbejdsgivere på marokkanske virksomheder.

De fleste stridigheder på de marokkanske arbejdspladser bunder ifølge Amina Kamal i misforståelser eller manglende viden om, hvordan virksomhederne kan inddæmme konflikterne.

Gennem de seneste 20 år har der været en intensiv debat om social dialog på arbejdsmarkedet i Marokko. I april 2019 indgik regeringen, arbejdsgiverorganisationen CGEM og de tre største fagforeninger en rammeaftale, som gælder i tre år. Aftalen sætter fokus på, hvordan der kan skabes bedre forhold for arbejderne samt oprettelse af en bedre struktur for instanser, der kan tage sig af verserende sager mellem medarbejdere og arbejdsgivere.

Jeg plejede at se uddeling af advarsler og afskedigelser som den bedste måde at lede på.”

Amina Kamal
HR-ansvarlig, stålfabrikken Boninox Maroc

De fleste stridigheder på de marokkanske arbejdspladser bunder ifølge Amina Kamal i misforståelser eller manglende viden om, hvordan virksomhederne kan inddæmme konflikterne.

”Jeg kan huske, at der var et problem tilbage i 2015, hvor en gruppe medarbejdere i et værksted nedlagde arbejdet i to dage, fordi de følte sig urimeligt behandlet. Når jeg kigger tilbage på den episode, kan jeg se, hvor jeg har fejlet. Jeg skulle have reageret hurtigt og være taget ud for at tale med dem umiddelbart efter de første meldinger om deres utilfredshed, da de anmeldte en leder for chikane. I stedet talte jeg udelukkende med lederen, og det var en stor fejl set i bakspejlet,” siger Amina Kamal, der vil gøre, hvad hun kan for at undgå en gentagelse i fremtiden.

Ringe i vandet
Indholdet af efteruddannelsesforløbet er blevet udviklet af Dansk Industri, FNs internationale arbejdsorganisation ILO og den marokkanske arbejdsgiverforening CGEM med støtte fra Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP). Deltagerne følger blandt andet kurser i dialog mellem arbejdsmarkedets parter, konflikthåndtering og arbejdsret.

Mohamed Ouhbal dimitterede ligesom Amina Kamal fra ’Det Sociale Akademi’ i oktober.

”Jeg plejede at deltage i forløbet om lørdagen, og mandag morgen forsøgte jeg så at praktisere den teori, som jeg blev præsenteret for. Vi gennemgik alle vores reglementer som vi derefter finpudsede. Det er jo kun i vores interesse at følge lovgivningen, men tidligere var vores kendskab til den lidt begrænset,” siger han.

Ouhbal har i 15 år været ansat i banken BMCI, der har knap 4000 medarbejdere, men denne efteruddannelse er hans første.

”Man kan roligt sige, at jeg har en ekstra grund til at være glad. Efter gennemførslen af træningsforløbet blev jeg forfremmet i banken, og nu har jeg ansvar for 14 medarbejdere,” siger Mohamed Ouhnal, der i dag er ansvarlig for sociale relationer i banken.

Behov for kulturændring
Den marokkanske arbejdsgiverforening CGEM har længe bemærket behovet for kompetenceudvikling hos deres medlemmer i Marokko, når det handler om forståelsen for social dialog.

”I de seneste år har vi prioriteret den sociale dialog. Den sikrer ikke kun et stabilt arbejdsmarked, men er også med til at skabe bedre forhold for arbejderne og samtidig øge produktionen, hvilket virksomhederne kan mærke den positive effekt af på bundlinjen,” siger chefkonsulent i CGEM Mohammed Touzani.

Første hold deltagere dimitterede fra det sociale akademi i oktober 2019. Der var i alt 13 deltagere.

Kurserne bliver afholdt om lørdagen i CGEMs domicil i Casablanca, og deltagerne kommer fra forskellige byer.

”Vi har bestræbt os på at sammensætte holdene på en måde, så vi har en blandet skare af personer, der arbejder i forskellige brancher, og vi har taget hensyn til den geografiske fordeling, da det skaber bedre diskussioner og giver rum til vidensdeling og inspiration,” siger Mohammed Touzani.

Han oplever, at forståelsen for social dialog er begyndt at bredde sig som ringe i vandet, og at kursisterne har vist et stort engagement.

I de seneste år har vi prioriteret den sociale dialog. Den sikrer ikke kun et stabilt arbejdsmarked, men er også med til at skabe bedre forhold for arbejderne og samtidig øge produktionen, hvilket virksomhederne kan mærke den positive effekt af på bundlinjen.”

Mohammed Touzani
Chefkonsulent i CGEM

BMCI-banken er begyndt at holde faglige møder om social dialog, og de gennemgik alle deres vejledninger og reglementer på området.

”I efteråret rejste jeg til flere lokale filialer i den sydlige del af Marokko, hvor jeg holdt oplæg om social dialog og trivsel på arbejdspladsen,” siger Mohamed Ouhbal.

Banken er også begyndt at indgå samarbejder med sportsklubber, massageklinikker og efteruddannelsescentre som en ny strategi for at holde på medarbejderne.

Inspiration fra Danmark
Danmarks over hundrede år lange erfaring med konstruktiv dialog mellem arbejdsgivere og arbejdstagere har fungeret som en inspiration for forløbet. I forbindelse med kurserne på ‘Det Sociale Akademi’ sendte Dansk Industri et par eksperter til Marokko, hvor de holdt oplæg om emnet og gav deltagerne et indblik i den danske model.

Mohamed Ouhbal fra BMCI-banken er taknemmelig for at have stiftet bekendtskab med den danske model:

”Modellen både respekterer frie fagforeninger og arbejdsgivernes rettigheder. Den lader vi os inspirere af. I dag kan jeg sige, at alle konfliktsituationer i min virksomhed bliver håndteret efter loven og med gensidig respekt.”

Dansk Industri ser ‘Det Sociale Akademi’ som er en vigtig del af det danske bidrag til et forbedret marokkansk arbejdsmarked, der både skaber bæredygtig vækst og gode arbejdsforhold.

Amina Kamal, der er HR-ansvarlig på stålfabrikken Boninox Maroc, peger på, at kurset har været med til at inspirere hende til at forbedre forholdene i virksomheden.

”Jeg har kunnet konstatere, at der var regler, som jeg ikke havde forstået ordentligt. Nu har jeg startet en handlingsplan, der skal sørge for, at vi følger reglerne, og jeg er begyndt at forbedre kommunikationen og dialogen i virksomhedens arbejdsmiljøudvalg og samarbejdsudvalg,” siger hun.

Et nyt hold af HR-ansvarlige startede på ‘Det Sociale Akademi’ i midten af januar 2020. De forventes at færdiggøre forløbet til oktober.