4.000 udsatte unge og kvinder hjulpet ud af arbejdsløshed

Nye metoder og samarbejdsformer har skabt job til knap 4.000 dårligt stillede unge og kvinder i Jordan, Egypten, Marokko og Tunesien. Det viser en opgørelse, Oxfam IBIS har lavet efter to år som del af Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram.

En ny opgørelse fra Oxfam IBIS viser, at organisationen efter to år som en del af Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram har bidraget til at skabe knap 4.000 job til unge og kvinder i de fire fokuslande Marokko, Tunesien, Egypten og Jordan. Et vigtigt skridt i den rigtige retning, lyder det fra Lene Ingvartsen, der koordinerer Oxfam IBIS’ arbejde i regionen.

”Man kan ikke overvurdere den betydning, det har, for hver enkelt af disse næsten 4.000 at få en indtægt og den status, det giver i disse samfund, når man er i stand til at forsørge sig selv og sin familie,” siger hun.

En del af de nye arbejdspladser risikerer at forsvinde midlertidigt eller permanent som følge af Corona-krisen, der også betyder lukkede samfund og store økonomiske tilbageslag i Mellemøsten og Nordafrika.

Man kan ikke overvurdere den betydning, det har, for hver enkelt af disse næsten 4.000 at få en indtægt.”

Lene Ingvartsen
MENA-koordinator, Oxfam IBIS

Men Lene Ingvartsen understreger, at det kun gør indsatsen endnu mere værdifuld. ”Vi har opnået meget, og jeg tror og håber, at de metoder og samarbejder, vi har udviklet, vil være med til at gøre en forskel, når krisen er overstået, og at alle de jobs, der lige nu mistes, skal genvindes,” siger hun.

Fra løsarbejder til forretningskvinde

Én af dem, som Oxfam IBIS har hjulpet i arbejde er tunesiske Hdia Mabrueka.

Så længe hun kan huske, har hendes familie haft økonomiske problemer. Hun var ikke ret gammel, før hun droppede ud af skolen og i stedet holdt sulten fra døren ved at arbejde som løsarbejder i de nærliggende landbrug. Hun plukkede oliven og hennablade, hun hjalp med at gøre jorden klar til næste sæson. Et hårdt og slidsomt arbejde, der som regel var elendigt betalt.

Hdia har i dag gjort kurvefletning til en levevej og med så stor succes, at hun kan have andre kvinder ansat. Foto: Lotte Ærsøe

I dag er Hdia 38 år og bor sammen med sin mor i sit barndomshjem, en lille beskeden gård 15 kilometer fra den nærmeste by i det centrale Tunesien. Men hvor hun for blot to år siden var skuffet over sit liv og ikke følte, at hun kunne bidrage med noget, driver hun i dag sin egen forretning og er dermed et forbillede for andre kvinder i lokalområdet.

I 2017 startede Hdia Mabrueka nemlig på et iværksætterkursus, arrangeret af Oxfam IBIS’ tunesiske partner FIDEL. Her lærte hun at forfine sine evner som syerske og kurvefletter og lærte, hvordan man markedsfører og sælger sine produkter. Derudover fik hun et helt nyt netværk af mennesker, og med tiden oplevede hun, at de handlende på markedet kom til at kende hendes navn og efterspurgte de kurve, som netop hun havde flettet.

I dag er Hdia blevet dygtig til at forhandle med butikkerne, og dem der har boderne, så hun får en god pris for sine ting. Hun har faktisk så meget succes, at hun har ansat andre kvinder og givet dem en chance for at løfte sig ud af fattigdom.

”Jeg drømte om at komme til at klare mig selv, men er blevet en som endda kan hjælpe andre. Jeg håber og tror, at mit eksempel giver andre kvinder mod til at kæmpe for det, de drømmer om,” siger Hdia Mabrueka.

Fanget i en ond spiral

Hdia er blot én af knap 4.000 dårligt stillede kvinder og unge i Tunesien, Marokko, Egypten og Jordan, som Oxfam IBIS i samarbejde med lokale partnere og midler fra Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram, har hjulpet ud af arbejdsløshed.

Tal fra ILO, der er den internationale arbejdsorganisation under FN, viser, at arbejdsløsheden blandt unge i Jordan, Egypten, Marokko og Tunesien flere steder er på mere end 25 procent, og uden arbejde er disse unge mennesker fanget i en ond spiral af fattigdom og diskrimination. For kvinder er adgangen til arbejdsmarkedet endnu ringere. I Egypten er det eksempelvis kun 18,2 procent af kvinder over 15 år, der er tilknyttet arbejdsmarkedet.

Det overordnede formål med Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram er at støtte de kræfter i Mellemøsten og Nordafrika, der kan bidrage til at skabe en mere demokratisk og fredelig region. Og her er det altså afgørende at skabe job og indflydelse til unge og kvinder.

Og det kan lade sig gøre, fastslår Lamine Ben Azouz fra den tunesiske organisation IACE, som er en af Oxfams partnere i projektet.

Det største, vi har opnået, er måske, at vi har vundet deres tillid. De føler, at vi forstår dem og lytter til deres ønsker og behov.”

Lamine Ben Azouz
IACE

Ifølge Lamine Ben Azouz skal man dog overvinde tre primære udfordringer. Én er den manglende mulighed og tradition for iværksætteri. En anden er den manglende mobilitet – især unge kvinder har svært ved at tage et job, som kræver lang transport til og fra deres hjem. Den tredje er gabet mellem de unges uddannelse og færdigheder og det, som virksomhederne efterspørger.

På to år har Oxfams projekt hjulpet knap 4.000 udsatte unge og kvinder i arbejde. Heraf 547 af dem i Tunesien. Foto: Lotte Ærsøe

”I Tunesien er det særligt det sidste, der er problemet, og derfor det, vi især har fokuseret på. Vi analyserede arbejdsmarkedet for at se, hvor der er job at få, og hvilke kompetencer virksomhederne efterspørger. Derefter lavede vi kurser og gav de unge deltagere præcis de kompetencer og sørgede for, at de unge og virksomhederne fandt hinanden ved at arrangere jobmesser, praktik og jobsamtaler. Og det virkede,” siger Lamine Ben Azouz, hvis organisation har stået for en stor del af de knap 550 job, projektet foreløbig har skabt i Tunesien.

Mange bække små

Det højeste antal job er skabt i Jordan, hvor man på samme måde har arbejdet på at mindske afstanden mellem de unge og arbejdsmarkedet ved at sætte ind mange steder på én gang.

”Der er ikke én bred vej til beskæftigelse – snarere en masse stier, som vi med projektet er med til at gøre farbare,” siger Rula Aburub, der er Economic Justice Project Manager for Oxfam i Jordan og leder indsatsen med at få de jordanske unge og kvinder i arbejde.

”Det handler om at identificere, hvor i arbejdsmarkedet, der er mulighed for vækst, og hvordan man matcher de unges kompetencer til virksomhedernes behov. Men det handler også om at skabe bedre vilkår for iværksættere og generelt skabe større rum og bedre muligheder for unge og kvinders indflydelse på deres liv og samfund,” opsummerer Rula Aburub.

Overvinde håbløsheden

Ud over de 4000 unge og kvinder, der er kommet i arbejde, har yderligere 25.000 haft gavn af projektet. Det er unge og kvinder, som med træning og støtte er på vej til at åbne deres egen butik eller lære et håndværk, de kan leve af. Det er unge og kvinder, som lærer engelsk eller har været i praktik eller på anden vis har nærmet sig jobmarkedet. Og det er unge og kvinder, som har fået støtte til at overkomme håbløsheden og tage de første skridt i retning af et bedre liv.

”Det største, vi har opnået, er måske, at vi har vundet deres tillid. De føler, at vi forstår dem og lytter til deres ønsker og behov og kun sådan kan vi hjælpe dem med at overkomme de nederlag og den stigmatisering, mange af dem har med sig i bagagen,” siger Lamine Ben Azouz fra IACE i Tunesien.