Foto: DI

Egyptiske virksomheder i arbejde for verden

Efter vedtagelsen af FN's Verdensmål i 2015 er private virksomheder nødt til at forholde sig til, hvordan de vil bidrage til den bæredygtige udvikling. I januar afholdt Dansk Industri i samarbejde med deres egyptiske søsterorganisation en stor konference, der for alvor satte fokus på Verdensmålene og MENA-regionens muligheder for at indfri dem.

r man spørger Helmy Abouleish, direktør for den egyptiske virksomhed SEKEM, om hans virksomhed prioriterer de 17 verdensmål, som FN vedtog i 2015, så er hans svar: ”Ikke som sådan”.

Og det er mildt sagt et sjældent svar, eftersom virksomheder, regeringer og organisationer de seneste år har haft travlt med at fortælle vidt og bredt om, hvor alvorligt de arbejder med Verdensmålene – en global målsætning, som er blevet kaldt for ”verdens vigtigste plan”.

Grunden til Helmy Abouleish svar er ikke, at SEKEM ignorerer de udfordringer som Verdensmålene forsøger at løse, men at SEKEM ganske enkelt siden virksomhedens grundlæggelse i 1977 har været godt i gang med at gøre netop det.

”Siden grundlæggelsen har SEKEM forpligtet sig til at arbejde helhedsorienteret med bæredygtig udvikling. Det betyder for os at arbejde med naturen og ikke imod den,” siger Abouleish, hvis far tilbage i 70’erne rejste fra Østrig og tilbage til sit fødeland, Egypten, købte noget land nær ved Nilen og startede et økologisk landbrug.

I vores optik kan bæredygtig udvikling kun realiseres, hvis man ikke udelukkende arbejder for miljøet, men også for et fair økonomisk system, uddannelse og samfundsmæssig udvikling

Helmy Abouleish
Direktør, SEKEM

Nu – 40 år efter – har virksomheden over 1500 ansatte.

”I vores optik kan bæredygtig udvikling kun realiseres, hvis man ikke udelukkende arbejder for miljøet, men også for et fair økonomisk system, uddannelse og samfundsmæssig udvikling,” siger Helmy Abouleish.

Det betyder, at SEKEM gennem årene har udviklet sig til at være langt mere, end vi normalt forstår ved en almindelig produktionsvirksomhed.

“Vi ejer vores egne fabrikker, der forarbejder vores produkter og vores ansatte har ordentlige arbejdsforhold. Vores mål er ikke økonomisk vækst, men at producere gode og sunde produkter på en ansvarlig måde. Vi har en omfattende ligestillingsstrategi og vi inkluderer personer med handicap. Sidst men ikke mindst, giver vi vores ansatte – og tusindvis af mennesker fra de omkringliggende landsbyer – adgang til en lægeklinik,” siger Helmy Abouleish.

Helmy Abouleish med sin far Ibrahim Abouleish

En bæredygtig og god forretning

Mens SEKEM ikke behøvede at ændre deres metoder særligt, da Verdensmålene blev sat i 2015, er der mange andre virksomheder i Egypten, som er i gang med at finde ud af, hvordan de gør deres forretninger, arbejdspladser og produktioner bæredygtige.

”I Danmark er vi langt med Verdensmålene, men alle lande kan blive bedre. Det gælder også Egypten, hvor de dog har arbejdet med CSR i mange år. Men den private sektor skal generelt blive bedre til at tænke Verdensmålene ind i deres strategiske virksomhedsudvikling,” siger Jacob Kjeldsen, chef for international virksomhedsrådgivning i Dansk Industri.

Den private sektor skal generelt blive bedre til at tænke Verdensmålene ind i deres strategiske virksomhedsudvikling

Jacob Kjeldsen
Chef, International virksomhedsrådgivning, DI

Dansk Industri har siden 2014 arbejdet for blandt andet social dialog, jobskabelse og bæredygtige virksomheder i Egypten. I januar afholdt Dansk Industri – i fælleskab med deres egyptiske søsterorganisation, Federation of Egyptian Industries (FEI), konferencen SDGrowth I Kairo. 300 ministre, direktører og investorer fra Mellemøsten var samlet for at få inspiration til, hvordan Verdensmålene kan realiseres og samtidig gavne forretningen.

”I DI ser vi Verdensmålene som en mega trend, der kommer til at have store implikationer for erhvervslivet. Det gælder også for de egyptiske virksomheder. Det var altså vigtigt for os i DI og FEI, at denne konference satte den private sektor på agendaen i forhold til Verdensmålene i en egyptisk kontekst,” siger Jacob Kjeldsen.

Omkring 300 personer fra virksomheder, institutioner og regeringen var samlet til SDGrowth

Som konferencens titel, SDGrowth, indikerer, så var en del af formålet at vise, hvordan Verdensmålene ikke behøver at være en hæmsko for at skabe en profitabel forretning.

Jeg er overbevist om, at virksomheder og befolkninger før eller siden vil bære de store omkostningerne, der er ved for eksempel forurening

Helmy Abouleish
Direktør, SEKEM

r man spørger Helmy Abouleish, om han som direktør for SEKEM har oplevet nogen modsætning mellem at drive en bæredygtig virksomhed, der samtidig er en god forretning, svarer han:

Nej, tværtimod. Jeg tror, at en virksomhed bliver nødt til at indtænke Verdensmålene, hvis den skal være profitabel på lang sigt. Verden er i gang med at forandre sig og jeg er overbevist om, at virksomheder og befolkninger før eller siden vil bære de store omkostningerne, der er ved for eksempel forurening.”

SEKEM har siden 1977 drevet økologisk landbrug

En kæmpe udfordring

Den egyptiske regering lancerede i 2017 Vision 2030, som er en omfattende plan, der skal omstille landets økonomi og samfund på en måde, der gør det muligt at nå Verdensmålene. Derfor var regeringen også inviteret til SDGrowth-konferencen.

”Regeringen var repræsenteret på konferencen med ministre, rådgivere og departementschefer og en del af konferencens formål var at inspirere regeringen til at tænke virksomhederne ind i deres store visioner og planer,” siger Jacob Kjeldsen.

At drive en bæredygtig virksomhed under de her forhold er en kæmpe udfordring

Helmy Abouleish
Direktør, SEKEM

Men på trods af  regeringens store visioner, hensigter og planer oplever Helmy Abouleish mange udfordringer ved at drive bæredygtig virksomhed i Egypten.

“Egypten er et af de lande, der er værst ramt af klimaforandringerne. Vi har en høj befolkningsvækst, tiltagende miljøforurening, et dårligt uddannelsessystem, en udfordrende politisk situation. Listen bliver ved og ved. At drive en bæredygtig virksomhed under de her forhold er en kæmpe udfordring,” siger han.

De globale udfordringer er fælles

Klimaforandringer, dårlig uddannelse og befolkningsvækst er ikke noget, der i særlig høj grad præger danske virksomheders muligheder. Så hvordan kan erfaringsudvekslingen mellem danske og egyptiske virksomheder i forbindelse med en konference som SDGrowth give mening for begge parter?

”Verdensmålene adresserer globale udfordringer, så alle virksomheder – danske såvel som egyptiske – skal bidrage til at løse dem. Derfor kan virksomheder inspirere hinanden på kryds og tværs af lande, sektorer og størrelser. Danske virksomheder er f.eks. gode på ressourceeffektivitet og egyptiske virksomheder kan gøre deres produktion mere energi- og ressourceeffektiv ved at implementere danske løsninger og produkter,” siger Jacob Kjeldsen.

Et af formålene med konferencen var at give virksomhederne metoder til at afklare, hvilke Verdensmål de kan arbejde for.

Også Helmy Abouleish anser den globale erfaringsudveksling som værdifuld.

”SEKEM er båret frem af et stærkt netværk af ligesindede fra hele verden, som har den samme vision om at skabe en bedre verden. En bæredygtig fremtid kan vi kun skabe, hvis flere og flere mennesker og institutioner løfter i fællesskab – hvis de deler erfaringer, inspirerer hinanden og arbejder sammen. SDGrowth var en fantastisk platform for at gøre netop det,” siger han.

Dansk ambassadør bakker op

Den danske ambassadør i Egypten, Tomas Anker Christensen, bakker op om aktiviteter som SDGrowth-konferencen og ser store muligheder i, at Egypten kan lære af Danmark, når det handler om at bringe forskellige aktører sammen om et fælles mål.

”Den danske regering arbejder målrettet med at fremme grøn omstilling og skabe bæredygtige samfund med vækst, velfærd, økonomisk frihed og jobs. SDGrowth er et forbillede for, hvordan den danske model i Egypten kan bringe aktører fra stat, civilsamfund og virksomheder sammen på tværs for at vidensdele, udvikle nye initiativer og fremme dansk erhvervsliv og danske løsninger,” siger han.