Innovation og kreative løsninger: Jobparathed på jordansk

At studerende er uforberedte på at komme på arbejdsmarkedet efter uddannelsen er ikke kun et dansk problem, men noget som jordanske virksomheder, universiteter og studerende også kæmper med.

Derfor har Danish Jordanian University Cooperation ved Center for Mellemøststudier for tredje gang afholdt Innovation Camp i samarbejde med den jordanske partner LoYAC. Formålet med Innovation Campen er at lette vejen ind på arbejdsmarkedet ved at give de unge jordanske akademikere en række af værktøjer til problemløsning.

Problemstillingen i casen, der blev stillet til rådighed af Amin Kawar & Sons, drejede sig om hvordan man videregiver viden fra ældre og erfarne ansatte til nyere ansatte, der engang skal overtage arbejdet i firmaet. Amin Kawar & Sons beskæftiger sig med shipping og transport, med at højt fokus på kvalitet. Amin Kawar & Sons er et af Jordans ældste firmaer, hvilket gør problematikken med overlevering af viden mellem generationer i firmaet, til et reelt problem. Denne case er med til at afprøve de studerendes problemløsningsfærdigheder på en realistisk problemstilling, som de ville kunne møde i deres senere arbejdsliv.

Akademisk diversitet fremmer innovation

De studerende, der deltog i Innovation Campen, kommer fra forskellige universiteter og havde forskellige akademiske baggrunde. Dette var med til at lægge grundlaget for den innovative udveksling af ideer mellem de studerende.

“Jeg elsker interaktionen vi har med forskellige deltagere.” fortæller Noor Suwwan “Jeg elsker at tale med dem og at lære fra dem. Mit hold er ret fantastiske,” sagde Noor, som studerer biomedicin ved Jordan University of Science and Technology.

Erfaring fra de tidligere Innovation Camps har vist at akademisk diversitet bidrager positivt til dialogen mellem de studerende, da de bliver udfordret af hinandens varierede faglighed dermed kommer de til tænke anderledes end normalt. Ved at bevæge sig udenfor deres egne akademiske felters metoder, kan de studerende lære meget mere fra hinanden. DSC_0235

Innovation Campen var organiseret i seks stadier: Kick-off, The User, Technology, Ideation, Create and Pitch. De studerende blev udfordret på forskellige måder og områder afhængigt af hvilket stadie, der blev gennemgået.

“I går [under de første stadier: Kick-Off, the User and Technology], handlede det mere om at vi skulle lære og lytte til præsentationer. I dag handler det mere om at vi skal forsøge at være kreative og finde løsninger på problemet. Jeg ville virkelig gerne deltage i Innovation Campen, fordi jeg ledte efter en mulighed for at udvikle mine færdigheder, særligt i forhold til andre mennesker og kommunikation. Indtil videre har det været en meget positiv oplevelse,” sagde Lara Nasser, der lige har færdiggjort sin uddannelse i management.

Stadierne Ideation og Create fokuserede mere på de innovative og praktiske aspekter af opgaven. De studerende skulle komme med kreative løsningsforslag på problemet, der blev præsenteret i casen og afslutningsvis pitche denne idé for repræsentanter fra Amin Kawar & Sons der var med til at bedømme disse.

Ambitiøse studerende: Der er et behov 

DJUCO Partnership er finansieret af Det Arabiske Initiativ, som er Danmarks samarbejdsprogram med Mellemøsten og Nordafrika (MENA), med fokus på reformer og demokratisering. Initiativet styrker dialog, partnerskaber og gensidig forståelse mellem Danmark og MENA-regionen.

Stemningen på Innovation Campen var meget positiv og entusiastisk. Alle de studerende udtrykte deres taknemmelighed over muligheden for at deltage i campen, som gav dem en anledning til at tilegne sig nye færdigheder inden for kreativ og innovativ problemløsning. Det kan dog siges med sikkerhed at de fik mere med hjem end blot nye, kreative og innovative færdigheder. De fik også nye bekendtskaber og et netværk af innovative  medstuderende, som de vil holde kontakten med.

Da hun blev spurgt om, hvorvidt hun ville anbefale sine venner at deltage i Innovation Campen, svarede Noor Suwwan “Absolut!” og fortalte om hvor meget hun havde fået ud af workshoppen og generelt havde nydt at være med.DSC_0297

“Jeg elsker stemningen. De [facilitatorerne] fokuserer på en masse aktiviteter, så det ikke kun er arbejde hele tiden. De laver konstant jokes og det opmuntrer mig, det virker meget motiverende. Jeg nyder det rigtig meget.”

Mange af de studerende nævnte at de også havde lært mange andre ting såsom, hvordan man laver en god præsentation eller at de sagtens kan tale engelsk når de bliver spurgt. For flertallet af de studerende handler det om at tage sagen i egen hånd, og dygtiggøre sig. På denne måde kan man nå de mål man sætter sig, selv de mest ambitiøse. De synes at muligheden for at kunne efteruddanne sig, eller bare at kunne supplere studiet med lignende workshops, ville gøre det nemmere at møde kravene fra de kommende arbejdsgivere. De jordanske studerendes ambitionsniveau er højt, og de er villige til at tage imod de muligheder, der kommer deres vej for at kunne opnå deres mål.