Unge- og jobskabelseskonsortiet

Unge- og jobskabelseskonsortiet har fire indsatsområder:

  • Inklusion af unge, engagement og livsfærdigheder
  • Muliggøre og styrke start-ups
  • Øge vækst og beskæftigelse i virksomheder
  • Arbejdsmarkedsforhold

Konsortiets projekter

Jobskabelseskonsortiet henvender sig til tre grupper. Den ene gruppe er unge, der har erfaring med iværksætteri og opstart af en virksomhed i den formelle eller uformelle økonomi. Den anden gruppe, som udgør en relativt stor del af ungdommen i MENA-regionen, er unge, som mangler inspiration, færdigheder og ansættelsesegnethed for at få adgang til jobs. Den tredje målgruppe er små og mellemstore virksomheder, idet de står for en stor del af nye jobs i regionen. Konsortiet skal derfor støtte disse virksomheder i at vækste, hvilket vil føre til jobskabelse hos både virksomhederne selv, samt hos serviceudbydere og leverandører.

 Konsortiet har konkret tre overordnede projekter, der tilsammen skal skabe outcomes på de fire indsatsområder

1.

Projekt 1 fokuserer på ungdomsinklusion og entreprenørskab, og skal give unge færdigheder og kompetencer, som giver dem bedre forudsætninger for at få succes på arbejdsmarkedet. Derudover skal projektet uddanne unge i og inspirere dem til entreprenørskab. PlanBørneFonden er leder på projektet med Dansk Erhverv, GAME og MS ActionAid som partnere.

2.

Projekt 2 er ledet af FNs udviklingsprograms nordiske kontor, UNDP Nordic, og fokuserer på grøn vækst og jobskabelse. For at unge kan få job uden for den offentlige sektor, er der behov for at skabe flere job i virksomheder. Projektet støtter derfor små og mellemstore virksomheder i at udvikle innovative, bæredygtige ideer og at skalere allerede eksisterende løsninger.

3.

Projekt 3 er ledet af Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU). Projektet fokuserer på at give lovende små og mellemstore virksomheder adgang til finansiering og teknisk assistance, så de kan vokse og bidrage til at skabe flere jobs.

Partnerorganisationer i unge- og jobskabelseskonsortiet

PlanBørnefonden arbejder i flere end 55 lande for at give børn og unge en bedre fremtid. Fonden arbejder for at udvikle stærke civilsamfund og skabe langsigtede, strukturelle forandringer, som kan sikre de mest udsatte børn og unge.

Dansk Erhverv er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for det danske erhvervsliv. De guider entreprenante unge fra fokuslandene i, hvordan man går fra tanke til handling, når man skal starte en succesfuld virksomhed. Gennem samarbejde med deres medlemmer, klæder Dansk Erhverv unge på med de nødvendige værktøjer og kompetencer, der skal til for at starte en forretning.

GAMEs mission er at skabe social forandring gennem ungdomsledet gadeidræt og kultur. GAME uddanner ungdomsledere som rollemodeller og instruktører inden for gadeidræt og borgerinddragelse. GAME har siden 2018 været partner på Ungepuljen i DAPP med projekter i Jordan og Tunesien og er nu en del af unge- og jobskabelsesprogrammet, hvor de fortsat skal bidrage med at bruge gadesport, lederskab og entreprenørskab til at engagere unge i positive fællesskaber, som kan skabe forandring i deres liv og lokalsamfund.

Mellemfolkeligt Samvirke (MS) ActionAid har siden 2006 arbejdet med DAPP om blandt andet at støtte unge i at blive aktive og demokratiske medborgere. MENA-regionen er præget af autoritære regimer og patriarkalske strukturer, som gør det svært for unge og især kvinder at komme til orde – derfor vil MS hjælpe unge med at få indflydelse på de beslutninger, der påvirker deres liv. Denne indsats sker konkret gennem støtte til organisering af unge og opbygning af unges ressourcer gennem uddannelse.

UNDP er FN’s førende udviklingsorganisation, som arbejder i 170 lande med blandt andet at bekæmpe fattigdom og ulighed samt at fremme bæredygtig udvikling. UNDP SDG Accelerator er et acceleratorprogram, som siden 2018 har hjulpet virksomheder med at sætte gang i deres arbejde med FN’s verdensmål. Under DAPPs unge- og jobskabelsesprogram samarbejder UNDP Nordic med lokale virksomheder og støtter dem i at innovere og vokse med det formål at fremme den grønne udvikling og samtidigt skabe flere jobs til unge.

Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) bidrager til at realisere FN’s verdensmål ved at investere viden og kapital i virksomheder, som fremmer den grønne omstilling samt økonomisk og social udvikling. IFUs bidrag til DAPPs unge- og jobskabelsesprogram indebærer således, at de investerer i små og mellemstore virksomheder, som kan vokse og skabe flere jobs for unge i regionen.