Konsortiet for menneskerettigheder

Menneskerettighedskonsortiet er ledet af DIGNITY med KVINFO, International Media Support og Institut for Menneskerettigheder som medlemmer. Formålet med programmet er at fremme og styrke de unges menneskerettigheder og inklusion med fire indsatsområder:

  • Styrkelse af menneskerettigheder
  • Ligestilling mellem køn
  • Frie og mangfoldige medier
  • Forebyggelse af vold og tortur

Konsortiet søger konkret at støtte alle parter involveret i menneskerettighedssystemet

Det gælder både menige borgere – rettighedshavere – og offentlige instanser – også kaldet duty bearers. Konsortiet skal dermed både støtte et uafhængigt civilsamfund, hvor unge inddrages og får medindflydelse, og støtte regeringer i at indrette deres lovgivning og institutioner, så unge sikres indflydelse og menneskerettighederne respekteres.

Konsortiet henvender sig desuden til to forskellige grupper af unge

Den ene gruppe er veluddannede unge med potentiale til at arbejde gennem menneskerettighedsorganisationer og handle som menneskerettighedsforkæmpere.

Den anden gruppe er unge fra marginaliserede samfund og mindre strukturerede ungdomsbevægelser, herunder unge fra fattige bykvarterer og geografisk marginaliserede områder.

Danske partnere

DAPP’s projekter er inddelt i to konsortier med forskellige partnerorganisationer, som tilsammen skal bidrage til det overordnede mål om at skabe bedre liv for unge i Marokko, Tunesien, Egypten og Jordan.

1.

Det ene konsortium fokuserer dels på at skabe jobs og dels på at give unge støtte, kompetencer og motivation til at komme ind på arbejdsmarkedet.

2.

Det andet konsortium skal fremme og styrke unges rettigheder og politiske indflydelse ved blandt andet at arbejde for ligestilling og frie medier.

Partnerorganisationer i menneskerettighedskonsortiet

DIGNITY er en international menneskerettighedsorganisation, som siden 1982 har kæmpet for en verden fri for vold og tortur. DIGNITYs arbejde bygger på FN’s menneskerettigheder – særligt anerkendelsen af de enkelte menneskes værdighed og forbuddet mod tortur, som har til formål at sikre fred, frihed og retfærdighed i verden. DIGNITY har siden 2008 været strategisk partner hos DAPP, hvor de blandt andet har arbejdet for monitorering af fængselsforhold og juridisk reformarbejde.

KVINFO er Danmarks videnscenter for køn og ligestilling. Udover at samle og producere viden, udvikler de værktøjer og arbejder for løsninger på udfordringer om køn og ligestilling i både Danmark og udlandet. Konkret spænder KVINFOs arbejde fra f.eks. samarbejde om at drive kvindekrisecentre til opgør med forstokkede normer og traditioner, som låser unge fast i stereotype kønsforestillinger. KVINFO har været partner under DAPP siden 2006, hvor de blandt andet har arbejdet for lovreformer, politisk repræsentation, samt kvinders sundhed og rettigheder.

International Media Support (IMS) arbejder på at udvikle mediers kapacitet til at styrke demokrati, reducere konflikt og facilitere dialog. Sammen med lokale partnere arbejder IMS for at lokale medier i lande ramt af politiske kriser, krig eller konflikt kan sikre folk adgang til kritisk presse som alternativ til propaganda. Siden 2004 har IMS arbejdet sammen med DAPP om at støtte fri og uafhængig journalistik i MENA-regionen.

Institut for Menneskerettigheder er Danmarks menneskerettighedsinstitution og ligebehandlingsorgan. Internationalt arbejder Instituttet for at gøre stater og andre private og offentlige aktører i stand til at beskytte og fremme menneskerettigheder.