Hvad er DAPP kommunikationsfond og hvem kan søge?

DAPP kommunikationsfond er finansieret af Udenrigsministeriet og er for dig, der med nytænkende og effektive kommunikationsaktiviteter vil være med til at sætte fokus på DAPP’s projekter.

Det kan være, at du er dokumentarist, kunstner, studerende, NGO eller noget helt andet. Det vigtigste er, at du har noget på hjerte, og at du kan kommunikere det på en effektiv, innovativ og troværdig måde – hvad end det f.eks. er i form af en podcast, en tegneserie, en festival eller måske en original kommunikationsform, vi ikke har set før.

Her kan du se, hvilke projekter, der har fået bevilget midler i første ansøgningsrunde.

Ansøgningskrav

Der er nogle ansøgningskrav, du skal leve op. Disse inkluderer:

 • Du kan alene søge støtte til aktiviteter, som relaterer sig til DAPPs indsatser for jobskabelse og menneskerettigheder i et eller flere af de fire DAPP-lande – Marokko, Tunesien, Egypten og Jordan.
 • Du skal som ansøger have juridisk og organisatorisk hjemsted i Danmark, og du skal kunne modtage fondens midler på en konto i Danmark.
 • Du må ikke være en partner, der allerede implementerer aktiviteter under DAPP.
 • Som udgangspunkt skal kommunikationsaktiviteterne være fuldt afviklede inden for 12 måneder.

Hvad må du bruge pengene til?

Man kan søge om mindst 50.000 kr. og højst 750.000 kr. til sin kommunikationsaktivitet. Man må bruge fondsmidlerne på aktiviteter i Danmark.

Hvis aktiviteten involverer rejser, kan fonden også dække rejseudgifter. Man kan ikke få støtte til kommunikationsaktiviteter, som har markedsføring, kommercielle interesser, indsamling, medlemshvervning eller fundraising som hovedformål, eller som har et helt eller delvist mål om at udbrede partipolitiske eller religiøse budskaber.

Følgende liste specificerer, hvilke udgifter der kan søges støtte til hos fonden:

 • Rejseomkostninger, f.eks. fly, forsikring, visa, ophold, forplejning og CO2-kompensation.
 • Oversættelse og tekstning.
 • Leje og forsikring af udstyr, der er nødvendigt for at gennemføre aktiviteten.
 • Udgifter til aktiviteter og materialer i aktiviteten, fx kampagneaktiviteter, tryk/print, mobilisering af frivillige, redigering af publikationer, produktion og udbredelse af dokumentarfilm, podcast eller digitale værktøjer, SoMe.
 • Udgifter til lokale services såsom fotografer eller producere i de fire DAPP-lande.
 • Udgifter relateret til at indgå i netværk og samarbejde med andre for at udføre aktiviteten.
 • Leje af lokaler, platforme mm. til afholdelse af aktiviteter.
 • Ansøgers løn og professionelle honorarer, f.eks. til koordinering og/eller produktion af materialer, kommunikation, udbredelse, webudvikling.