Sådan søger du

Du søger fonden ved at udfylde ansøgnings- og budgetformatet og sende den til kfonden@dapp.dk inden d. 1. februar 2024 kl 12.00.

Årets tema er ‘Unge i Marokko, Tunesien, Egypten og Jordan: mellem arbejdsløshed og jobs – barrierer, drømme og initiativer

Tryk her for at se, hvilke projekter der har fået bevilget midler i sidste ansøgningsrunde.

Læs om vores retningslinjer her

Hvordan bliver din ansøgning bedømt?

Hvis din ansøgning lever op til de administrative mindstekrav, vil den blive bedømt ud fra en række vurderingskriterier.

Vurderingskriterierne, som ses i denne sektion, er med til at sikre, at alle ansøgninger bliver vurderet på et ensartet og gennemsigtigt grundlag.

Det er fondens bevillingskomité, der tager beslutning om, hvem der får tildelt støtte ud fra en helhedsvurdering, hvor svage underpunkter i vurderingskriterierne kan opvejes af stærke.

  1. I hvilken grad er der sammenhæng mellem målgruppen for kommunikationen og de aktiviteter, der ansøges om støtte til, og hvor sandsynligt er det, at kommunikationen rent faktisk når målgruppen?
  2. Hvor innovative er aktivitetens emner, metoder, medier eller form; og hvor sandsynligt er det, at aktiviteten vil kunne skabe omtale i relevante medier eller miljøer på grund af denne nytænkning?
  3. I hvor høj grad inddrages DAPP-aktører på en væsentlig og relevant måde?
  4. Hvor sandsynligt er det, at aktiviteten vil skabe engagement omkring DAPP-programmet, særligt blandt danske beslutningstagere og meningsdannere?
  5. Hvor omkostningseffektiv er aktiviteten?