Dansk Ungdoms Fællesråd

DUF arbejder for at styrke unges deltagelse og indflydelse i Mellemøsten og Nordafrika.

Den store ungdomsgeneration i MENA-regionen rummer et enormt potentiale. De mere end 100 millioner unge i regionen er bedre uddannede end deres forældres generation og deler viden i netværk på tværs af sociale skel og landegrænser. Under det arabiske forår demonstrerede ungdommen, at de er stand til at organisere sig for at skabe positive forandringer i deres samfund.

Ikke desto mindre oplever unge i dag stadig betydelige udfordringer, når det kommer til at tage del i samfundsudviklingen og udøve deres sociale, politiske og økonomiske rettigheder. DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd arbejder for at for at øge unges indflydelse og deltagelse i MENA-regionen, og for at skubbe praksis fremad og bidrage til nytænkning. Arbejdet løftes gennem ’Youth Culture and Diversity’ (YCD)-projektet under DAPP Ungepuljen, i et samarbejde mellem fem organisationer i Danmark, Jordan, Egypten og Tunesien.

Frivillige spejdere og dialogambassadører når ud til tusindvis af unge i MENA-regionen med en ung-til-ung tilgang

Projektet bygger oven på stærke eksisterende partnerskaber, og løftes gennem projektets to hovedkomponenter; det dansk-tunesiske spejdersamarbejde ’Future Leaders’ og det dansk-arabiske partnerskab ’Dialogambassadørerne.’ Fælles for de to komponenter er blandt andet at unge frivillige udgør kernen i projektets aktiviteter. De implementerer workshops, designer og gennemfører ungeledede projekter i deres lokalsamfund, er med til at præge projektets strategiske retning og praktiserer foreningsdemokrati i de lokale partnerorganisationer. På den måde inddrages unge ikke blot som passive modtagere, men som aktive medskabere og forandringsagenter. De mange frivillige dialogambassadører og spejdere har trænet mere end 19.000 unge i aktivt medborgerskab og dialog, alene i 2018 og 2019.

Det Dansk-Tunesiske Spejdersamarbejde ’Future Leaders’

KFUM-Spejderne har siden 2008 samarbejdet med Les Scouts Tunisiens, Tunesiens største civilsamfundsorganisation, og deres indsatser har opnået bred anerkendelse, eksempelvis fra den tidligere tunesiske premierminister Habib Essid, som har fremhævet Les Scouts Tunisiens særlige rolle i at beskytte unge mod ekstremisme og fanatisme.

Partnerne har fokus på at videreudvikle den tunesiske spejderorganisation som en platform for unges civile engagement og uddanne unge som demokratiske medborgere. I 2018 og 2019 alene er mere end 10.000 unge i Tunesien blevet trænet i aktivt medborgerskab, fortalervirksomhed og socialt entreprenørskab gennem partnerskabets aktiviteter.

Efter jeg deltog i ‘Local Young Voices’ træningen sidste Marts har jeg startet en kampagne om miljøet sammen med andre deltagere fra Gabes regionen. Vi arbejder for at skabe opmærksomhed om den fare som er forbundet med den udbredte forurening i området. (…) Det er lykkedes for mig at bruge de færdigheder jeg har lært under ’Local Young Voices’ seminaret i praksis.

Yosr Hechmi
Deltager på et ’Future Leaders’ seminar og initiativtager til miljøkampagnen ’GoGreen’

 

Dialogambassadørerne

Siden 2009 har DUF arbejdet sammen med lokale partnerorganisationer for at træne unge frivillige ’dialogambassadører’ i Jordan, Egypten, Tunesien og Danmark, som arbejder for at nedbryde fordomme, fremme mangfoldighed og skabe en dialogisk kultur blandt unge. Dialogambassadørerne er kendte for deres kreative dialogværktøjer, som har spredt sig gennem manualer og træninger til civilsamfundsorganisationer i MENA-regionen og Danmark. Mere end 9000 unge er de sidste to år blevet trænet af dialogambassadørerne i at gå i dialog med andre unge, på tværs af religiøse, politiske og andre skillelinjer.

Til at starte med brugte jeg de redskaber jeg havde lært som dialogambassadør blandt familie og venner, men hurtigt begyndte jeg at forsøge at udbrede dialog og udfordre fordomme på mange forskellige platforme.

Mousa Abu Quood
Jordansk dialogambassadør og initiativtager til det populære radioprogram “Hat men ela5er,” hvor gæster med forskellige holdninger går i dialog med hinanden

Udvikling af nye metoder til at engagere flere unge i fællesskaber

Et gennemgående fokus for alle partnerorganisationerne i YCD-projektet er at videreudvikle, dokumentere og sprede innovative metoder til at engagere flere af MENA-regionens unge i fællesskaber. Dette, med henblik på at styrke lokale civilsamfundsorganisationer, institutioner og aktører i regionen i at inkludere unge, og bidrage til at skabe inkluderende og demokratiske platforme for unges samfundsengagement og kulturelle udfoldelse.

Et særligt fokus er at favne og inkludere et bredt spektrum af unge og muliggøre positive interaktioner på tværs af ideologiske, økonomiske og kulturelle skel. Gennem ung til ung-tilgangen er projektet designet til også at nå ud til unge, som har særligt svært ved at gøre deres indflydelse gældende. Det gælder blandt andet unge kvinder, marginaliserede minoriteter, og de som bor i udkantsområder eller belastede dele af de større byer. Ved at styrke disse unges muligheder og inklusion mindskes risikoen for at de afkobles fra samfundet og radikaliseres.

For mere information om Future Leaders og Dialogambassadørerne:

www.facebook.com/FutureLeadersDKTN

www.facebook.com/ambassadors.fordialogue

Hør også DAPP’s podcasts om det dansk-tunesiske spejdersamarbejde:

www.dapp.dk/podcast/radio-mena-de-tunesiske-spejdere-arbejder-for-demokratiet/

www.dapp.dk/podcast/radio-mena-hvad-skal-vi-med-den-dansk-arabiske-dialog