KVINFO søger medarbejder til delt kommunikations- og programassistentstilling

KVINFO søger en kollega, som har sine kommunikationsfaglige værtøjer i orden, har erfaring med at assistere et travlt team og som samtidig er internationalt orienteret med særlig viden om Mellemøsten og Nordafrika og hvordan arbejdet med ligestilling og køn i ind- og udland kan styrkes og kommunikeres.

KVINFO’s kommunikationsarbejde har som mål at facilitere veloplyst og kvalificeret dialog om køn, ligestilling og mangfoldighed og at inspirere arbejdet med disse emner og værdier. KVINFO stiller viden til rådighed for offentligheden om blandt andet nybrud, tendenser, forskning, undersøgelser, initiativer og best practices inden for vores emnefelt, ligesom vi servicerer politikere og presse med bl.a. viden og analyser.

I denne kombinerede stilling får du blandt andet disse kommunikationsopgaver:

 • Produktion af artikler og andet indhold til kvinfo.dk
 • Opdatering og udvikling af kvinfo.dk
 • Udvikling af formater for knowledge packs
 • Produktion af indhold til KVINFO’s kanaler på sociale medier (Twitter, Instagram, LinkedIn og Facebook)
 • Holde oplæg af og til om KVINFO’s arbejde og om vores emneområde
 • Udvikling af kommunikation fra og om begivenheder, som KVINFO arrangerer eller deltager i
 • Udvikle et fotoarkiv

Arbejdet forgår i samarbejde med de andre ansatte i KVINFO’s lille kommunikationsteam, hvor tempoet er højt og viljen til udvikling af arbejdsgange og –metoder er stor.

Programassistent

I denne del af stillingen bliver du en del af KVINFO’s internationale team, som bl.a. med en bevilling fra Dansk Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP) under Udenrigsministeriet arbejder for at øge ligestilling og sikre kvinders rettigheder i Marokko, Tunesien, Egypten og Jordan. Vi samarbejder med lokale partnere og har f.eks. i Tunesien været med til at opnå mere ligestilling i valgloven og forbedret lovgivning om kønsbaseret vold. Lige nu venter vi på, om lovforslag om mere ligelig fordelt barsel og ret til lige arv bliver vedtaget i det nyvalgte parlament. Sammen med engagerede og dygtige kolleger i Danmark og MENA-regionen kommer du til at:

 • Stå for planlægnings- og koordineringsopgaver i internationalt team
 • Bistå med den daglige drift og implementering af programmer, herunder rapportering til donorer
 • Bidrage til fundraising til KVINFO’s internationale arbejde
 • Bistå med at varetage samarbejdet med danske og lokale partnerorganisationer

Vi forventer, at du har dokumenteret solid erfaring med at planlægge, koordinere og følge op på aktiviteter relateret til programudvikling, -implementering og -rapportering.

Kvalifikationer

 • Du har relevant(e) uddannelse(r) og mindst tre års erfaring indenfor international udvikling og journalistik eller kommunikation
 • Du har erfaring med arbejdet med køn og ligestilling nationalt og internationalt – specifikt i MENA-regionen
 • Du kan se sammenhænge mellem arbejde og dagsordener internationalt og nationalt i forhold til køn, ligestilling og mangfoldighed og forstår at kommunikere dem
 • Du har erfaring med internationalt samarbejde inden for civilsamfundssektoren og den offentlige sektor
 • Du har dokumenteret og solid erfaring med at planlægge, koordinere og følge op på aktiviteter relateret til programudvikling, -implementering og -rapportering
 • Du forstår nyhedsmaskineriet og kan se og producere både nyheder, baggrunds- og featureartiker
 • Du arbejder kompetent, hurtigt og opfindsomt med webindhold og sociale medier
 • Du skriver fejlfrit og smukt dansk og engelsk. Hvis du behersker fransk og arabisk, er det en stor fordel
 • Du er selvstændig og initiativrig med erfaring i at samarbejde og netværke med forskellige aktører på tværs af sociale og kulturelle skel
 • Du kan prioritere blandt mange arbejdsopgaver og møde deadlines

Løn og ansættelsesvilkår
Fuld tid og ansættelse i to år med mulighed for forlængelse. Løn og øvrige ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst i staten. Tiltrædelse den 1. april 2020.

KVINFO er Danmarks videnscenter for køn, ligestilling og mangfoldighed og en selvejende institution under Kulturministeriet. KVINFO’s internationale arbejde udgør en stor del af vores samlede portefølje. Du kan læse mere om KVINFO’s virke på www.kvinfo.dk

Der er en intern kandidat til stillingen.

Send din ansøgning og CV til personale@kvinfo.dk og anfør kommunikations- og programassistent i emnefeltet.

Ansøgningen skal være fremme senest fredag den 21. februar 2020 kl. 9.00.

For yderligere spørgsmål kontakt venligst kommunikationsansvarlig Mai Rasmussen på +45 50 76 33 82 eller international chef Lene Steffen på +45 50 76 33 69 eller e-mail: lene.steffen@kvinfo.dk.