Økonomisk rådgiver til DUFs internationale arbejde

Har du styr på økonomistyring, og vil du gerne gøre en forskel for unge ude i verden? DUF søger en dygtig konsulent til et barselsvikariat som økonomisk rådgiver for DUFs internationale arbejde.

Som økonomisk rådgiver har du en alsidig hverdag, hvor du både rådgiver unge frivillige om økonomistyringen af deres internationale projekter, og hvor du i dialog med Udenrigsministeriet styrer og kvalitetssikrer økonomien i DUFs internationale programmer.

Du indgår i stærkt teamsamarbejde med DUFs internationale konsulenter om, at vores medlemsorganisationer får den rette hjælp til økonomistyring af internationale projekter. Du er i løbende dialog med unge frivillige og sekretariater om de økonomiske aspekter af deres internationale projekter, og foruden rådgivning via telefon og mails vil du undervise dem i økonomistyring på kurser og fyraftensmøder.

Du samarbejder også med DUFs internationale chef og administrationschef om at sikre, at økonomistyringen af DUFs bevillinger er i overensstemmelse med Udenrigsministeriets retningslinjer fra Danida og Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram. Du vil indgå i arbejdet med, hvordan vi udvikler vores økonomistyring og -opfølgning på det internationale område, fx gennem puljeforecast og budgetmonitorering, og du vil understøtte dine kollegaer i økonomistyringen på deres områder.

Dine arbejdsopgaver

 • Varetage økonomistyringen i DUFs internationale programmer og projekter: budgetlægning, budgetopfølgning og –monitorering, regnskabsaflæggelse, finansiel afrapportering og strategisk økonomistyring
 • Varetage dialog med Udenrigsministeriet i relation til økonomiske spørgsmål
 • Kvalitetssikre og styrke økonomistyringen hos DUFs medlemsorganisationer og deres internationale partnere, herunder indgå i DUFs puljeadministration, undervise og rådgive sekretariater og frivillige og eventuelt indgå i tilsynsbesøg i partnerlande
 • Sikre lettilgængelige budget- og regnskabsformater for DUFs internationale pulje
 • Varetage kontakt med DUFs revisor sammen med administrationsafdelingen i forhold til de internationale regnskaber

Kvalifikationer
Det vigtigste er, at du har lyst til og evner for at arbejde med økonomistyring i en afdeling, der arbejder for at styrke unges demokratiske deltagelse i udviklingslande. Vi forestiller os, at du har nogle af følgende kvalifikationer:

 • Du har uddannelsesmæssig baggrund med afsæt i økonomi eller regnskab, fx finansiel controller, cand.merc., cand.oecon. eller cand.polit.
 • Du er talstærk og har flair for Excel
 • Du kan arbejde med budgetter, budgetopfølgning, strategisk økonomistyring og regnskabsaflæggelse
 • Du har gerne erfaring med at arbejde med bevillinger fra offentlige myndigheder, fx Udenrigsministeriet
 • Du har eventuelt baggrund i en NGO eller foreningslivet og forståelse for at samarbejde med unge frivillige
 • Du har interesse i eller eventuelt erfaring fra arbejdet med udviklingslande
 • Gode formidlingsevner, både på dansk og engelsk

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er et tidsbegrænset barselsvikariat på 37 timer ugentligt inkl. frokostpause fra 12. april frem til 28. februar 2022 med mulighed for forlængelse. DUF tilbyder en arbejdsplads med stor faglig tillid og mulighed for udvikling, et uformelt arbejdsmiljø med fokus på trivsel og med gode kollegaer, sociale arrangementer og fine vilkår for balance mellem arbejds- og privatliv.

Du kommer til at indgå i DUFs afdeling for international udvikling med 12 engagerede ansatte. I afdelingen understøtter vi bl.a., at ungdomsorganisationer kan søge midler fra vores internationale pulje til at lave projekter, som styrker unges deltagelse og indflydelse i udviklingslande. Derudover har vi en række projekter selv med samme formål. Du kan læse mere om DUFs internationale arbejde på https://duf.dk/internationalt.

Ansøgning
Ansøgningsfrist er den 16. februar kl. 9. Ansættelsessamtaler afholdes den 22. februar.

Søg stillingen her.

Du kan få flere oplysninger om stillingen ved at henvende dig til DUFs internationale chef Marie Engberg Helmstedt på meh@duf.dk / tlf. 60201430.

Om Dansk Ungdoms Fællesråd

DUF er en paraply- og interesseorganisation for 80 børne- og ungdomsorganisationer. Spejdere, studenterorganisationer, kirkelige foreninger, miljøorganisationer og de politiske ungdomsorganisationer er blandt medlemmerne. Som service- og interesseorganisation arbejder DUF for at fremme unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.

Godt en tredjedel af DUFs medlemsorganisationer er aktive i partnerskaber med ungdomsorganisationer i udviklingslande, hvor de arbejder for at skabe stærke og demokratiske ungdomsorganisationer og styrke børn og unges rettigheder. DUF støtter deres arbejde gennem DUFs internationale pulje, der er finansieret af Udenrigsministeriet. DUF har også en større projektbevilling under Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram til projekter i Mellemøsten og Nordafrika.Har du styr på økonomistyring, og vil du gerne gøre en forskel for unge ude i verden? DUF søger en dygtig konsulent til et barselsvikariat som økonomisk rådgiver for DUFs internationale arbejde.