Danner efteruddanner krisecenterpersonale fra Mellemøsten

Arkivbillede

I slutningen af juni er Danner sammen med KVINFO, LOKK og fire organisationer fra Mellemøsten vært for det tredje ud af fire seminarer, som skal efteruddanne personale fra krisecentre i Mellemøsten. Seminaret strækker sig over tre dage i København.

Voldsudsatte skal have den bedste hjælp

De tre områder, som det kommende seminar handler om, er essentielle at have viden om, hvis man skal give den voldsudsatte kvinde den bedst mulige hjælp, fortæller videncenterleder i Danner, Henriette Højberg. Hun er en af hovedarrangørerne bag projektet.

”Det er vigtigt at arbejde helhedsorienteret med voldsproblematikken. Seminaret handler om voldens konsekvenser for børn, om hjælp til den voldsudøvende mand og om æresrelateret vold.

Deltagerne kommer til at opleve en række udenlandske eksperter. Blandt andet får vi besøg af Anthony Keedi, som er psykolog i organisationen KAFA i Libanon. Han skal fortælle om behandlingen af voldelige mænd. Vi får også besøg af Fatima Outaleb, krisecenterleder i organisationen UAFs krisecenter, som skal fortælle om barnebrude,” siger Henriette Højberg.

Seminarer i fire lande

Udover krisecentermedarbejdere fra en række mellemøstlige lande deltager eksperter og praktikere fra Danmark, blandt andet krisecentermedarbejdere fra Danner, psykologer fra Dialog Mod Vold og rådgivere fra LOKK. Under seminaret skal deltagerne også besøge KVINFO og Frederiksberg Krisecenter.

Hele projektet skal ikke bare opkvalificere krisecenterpersonale i MENA-regionen (Mellemøsten og Nordafrika), men også skabe et internationalt netværk, der kan udveksle erfaringer om bekæmpelse af vold i hjemmet og behandling af voldsudsatte kvinder, børn og voldsudøveren.

De to første seminarer blev afholdt i Marokko og Jordan, og det sidste finder sted i Libanon til efteråret.