Kvalifikationer fremfor kvoter for arabiske kvinder i fagbevægelsen

Kvalifikationer skal veje tungere end ens køn, mente mange kvindelige fagforeningsmedlemmer på en konference om ligestiling i fagbevægelsen. Mød fortaleren mod kvoter Suad Mohd fra Bahrain.

Det er FN’s Internationale Dag mod Vold mod Kvinder og hos Fagbevægelsens Interne Uddannelser i København diskuterer faglige kvinder fra Mellemøsten og Danmark  ligestilling og kønskvoter i fagbevægelsen for fuld udblæsning.

”Kvalifikationer må og skal veje tungere end ens køn,” fastslår Suad Mohd fra Bahrains faglige landsorganisation ’General Federation of Bahrain Trade Unions’ (GFBTU) i sin tale til det arabiske-danske kvindenetværk, der er på konference i Danmark for at drøfte ligestilling

I Bahrain anses kvinder ofte for at være en ligegyldig ’stol’. Det er derfor vigtigt, at de kvinder, som bliver valgt ind i fagbevægelsen, er nogle aktive og stærke kvinder, som tør kæmpe for vores sag Suad Mohd, vicegeneralsekretær i Bahrains faglige landsorganisation GFBTU

41-årige Suad Mohd er kvinde og  vicegeneralsekretær i Bahrains faglige landsorganisation GFBTU, og samtidig er hun kraftig modstander af kvoter, der forøger kvinders repræsentation i fagbevægelsen.

”I Bahrain anses kvinder ofte for at være en ligegyldig ’stol’. Vi bliver hverken hørt eller spurgt til råds, og nogle gange udelukkes vi helt fra forhandlingerne. Det er derfor vigtigt, at de kvinder, som bliver valgt ind i fagbevægelsen, er nogle aktive og stærke kvinder, som tør kæmpe for vores sag.”

Kvinder skal vælges, fordi de er fagligt kompetente

Selv har Suad Mohd været fagligt aktiv siden 2002, hvor styret i Bahrain endelig tillod faglig organisering efter et massivt pres fra befolkningen. To år senere blev Bahrains faglige landsorganisation GFBTU etableret, og Suad Mohd sad med i bestyrelsen som eneste kvinde.

Suad Mohd til ligestillingskonferencen afholdt i København den 25.-27. november 2014. Foto Katrine Dichmann Christophersen
Suad Mohd til ligestillingskonferencen afholdt i København den 25.-27. november 2014. Foto Katrine Dichmann Christophersen

”At være den eneste kvinde har selvfølgelig været hårdt. Jeg blev derfor også rigtig glad, da det lykkedes os at få valgt yderligere to kvinder ind i GFBTU i 2012. Men selvom jeg ville ønske, at vi var flere kvinder, mener jeg stadig, at kvinder skal vælges ind, fordi de er fagligt kompetente, og ikke fordi de er kvinder.”

I dag repræsenterer GFBTU 52 fagforeninger og har et samlet medlemsantal på 15.000 personer, hvoraf kvinder udgør omkring syv procent. Suad Mohd arbejder for et højere medlemstal for kvinder, og hun minder derfor jævnligt bestyrelsen i GFTBTU om, at flere kvinder på bestyrelsesposterne vil lokke flere kvindelige medlemmer til.

”Det er derfor, vi kvinder er en god forretning for fagforeninger: Jo flere medlemmer, jo flere kontingenter,” siger hun med et smil.

Lang vej til ligestilling

”Alle lange vandringer starter med et skridt.” Sådan beskriver Suad Mohd kvindernes kamp for ligestilling i Bahrain. Og i et land, hvor loven ikke forbyder vold mod kvinder, og hvor seksuel chikane på arbejdspladsen er hverdag, er der lang vej til ligestilling.

”Den største udfordring, vi står overfor, er, at kvinderne ikke vil tale om den diskriminering, som de oplever fra manden, i familien eller på arbejdspladsen,” siger Suad Mohd og fortsætter, ”uden kvindernes udsagn, kan vi ikke føre en sag, og vi kender heller ikke til det reelle omfang af kvindernes daglige diskriminering.”

At kvinderne i Bahrain tier, er der ifølge Suad Mohd mange gode grunde til, idet de både kan miste deres ære, familiens støtte, deres arbejde og i værste tilfælde deres børn. Derfor går en stor del af hendes arbejde i GFBTU ud på, at oplyse kvinder om deres rettigheder både i hjemmet og på arbejdspladsen. I det arbejde trækker Suad Mohd ofte på kvindenetværket, idet medlemmerne her kan udveksle erfaringer og gode ideer på tværs af landegrænserne.

”Eksempelvis har jeg brugt kvindenetværket til at få fornyet inspiration til oplysningskampagner, fordi jeg selv var ved at løbe tør for kreative ideer”, siger hun.

Kvindenetværket, som officielt hedder ’Gender Equality Trade Union Network’, blev etableret i Kairo i 2013 for at skabe dialog og vidensdeling på tværs af MENA-landene og Danmark. Det består af kvinder fra Ulandssekretariatets partnerorganisationer i Bahrain, Egypten, Tunesien og Danmark.

Det arabiske-danske kvindenetværk

Kvindenetværket er en del af Ulandssekretariatets MENA-program, der støttes af ’Det Arabiske Initiativ’ under Udenrigsministeriet. Formålet med netværket er at øge kvinders deltagelse i det sociale, politiske og økonomiske liv samt fremme dialog og gensidig forståelse mellem Danmark og MENA-landene. Ulandssekretariatet har siden 2013 haft en samarbejdsaftale med Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU) Ligestilling, hvis medlemmer udgør de danske deltagere af kvindenetværket. FIU Ligestilling arbejder for at fremme ligestilling i fagbevægelsen og ude på arbejdspladserne.

Du kan læse mere om og følge kvinderne fra det arabiske-danske kvindenetværk på deres Facebook gruppe her