Foto: Christina Nordvang Jensen

Fatiha fører kvindekamp på arbejdspladsen

I 27 år har Fatiha Khourtal kæmpet for kvinders rettigheder på det marokkanske arbejdsmarked, hvor mange oplever seksuel chikane og ulige lønforhold. Sidste år fik hun en chef fyret, der ikke ville lytte til kvindernes klager. Styrken til at fortsætte kampen finder hun blandt andet i et ligestillingsnetværk med andre kvinder fra MENA-regionen og Danmark.

“Jeg så så mange uretfærdige ting, at jeg blev nødt til at gøre noget. Jeg kunne ikke bare se på og lade problemerne vokse sig større”.

Sådan siger 54-årige Fatiha Khourtal, der allerede i en ung alder begyndte at lægge mærke til udfordringer for kvinder på det marokkanske arbejdsmarked. Det gjaldt blandt andet ulige lønninger, seksuel chikane samt fysisk og psykisk vold.

Hun har siden da været drevet af at give kvinder i Marokko en stemme, men føler stadig, at der er meget at gøre, hvilket tal fra World Bank bakker op om.

Eksempelvis manglede hver tredje marokkanske kvinde over 15 år basale læsefærdigheder i 2018, mens blot én ud af fire kvinder i 2019 havde afgang til lønnet arbejde udenfor landbruget.

Jeg så så mange uretfærdige ting, at jeg blev nødt til at gøre noget. Jeg kunne ikke bare se på og lade problemerne vokse sig større.”

Fatiha Khourtal
Fagforeningsrepræsentant, UGTM

Fatiha Khourtal, der er uddannet inden for økonomi og jura, har arbejdet i fagbevægelsen i 27 år. Hun er i dag fagforeningsrepræsentant i Marokkos By- og boligministerium, hvor hun også arbejder. Derudover er hun medlem af fagbevægelsen Union Générale des Travailleurs du Maroc (UGTM) og direktør for udviklingssektoren i organisationen Foundation of Peace for Social Development.

“Jeg vil gerne hjælpe kvinder med at opnå bedre vilkår og rettigheder på arbejdsmarkedet og i livet generelt”, siger hun og fortsætter:

“Situationen er som en snebold. Den bliver større og større, hvis ingen stopper op og gør noget. Hvis jeg ikke selv havde handlet, var det gået galt, og så ville jeg have rullet med og stået i samme situation som mange af mine kollegaer, der har dårlige arbejdsforhold”.”

Fik chef fyret

Det seneste år har Fatiha Khourtal især arbejdet på at komme fysisk ud til de marokkanske kvinder på deres arbejdspladser og få skabt et rum, hvor de kan fortælle om deres oplevelser og få viden om, at de kan søge hjælp hos fagbevægelsen.

Sammen med sine kollegaer i fagbevægelsen har hun organiseret møder med kvinder fra forskellige arbejdspladser, hvor arbejdsvilkår og rettigheder er blevet diskuteret. Her oplevede Fatiha Khourtal, hvordan nogle kvinder brød sammen, da de åbnede op og begyndte at fortælle om deres dårlige arbejdsvilkår, der både tæller en lav løn og episoder med vold.

Styrken til at fortsætte kampen for ligestilling på arbejdspladsen finder Fatiha blandt andet i et ligestillingsnetværk med andre kvinder fra MENA-regionen.

“Det er stadig meget tabubelagt, og mange tør ikke tale om deres problemer af frygt for at blive fyret. Vi ser, at det dårlige arbejdsmiljø går enormt meget ud over deres arbejdsindsats og psykiske og fysiske trivsel i hverdagen,” siger hun.

Hun er især stolt af en bestemt oplevelse, hvor hun fik en chef fyret, fordi han ikke ville ændre den dårlige behandling af kvinder på sin arbejdsplads i byen Meknes. På et af fagbevægelsens møder havde Fatiha Khourtal talt med en kvindelig medarbejder, der fortalte om forskellige problemer med løn og krænkelser. Efterfølgende opsøgte Fatiha Khourtal chefen, der afviste, at der kunne blive afholdt et møde på arbejdspladsen om forholdene. Det fik hende til at opsøge ejeren af virksomheden.

“Ejeren indkaldte lederen til en samtale, og det endte med, at han blev fyret og erstattet af en kvinde”, fortæller Fatiha Khourtal med et stort smil.

Kvinders rettigheder udfordret

De seneste 15 år har Marokko opnået en række positive fremskridt i forhold til lovgivningen på ligestillingsområdet. I 2004 ændrede den marokkanske konge landets familielovgivning, og det var første skridt på vejen til at ændre nogle af de samfundsstrukturer, der satte en stopper for kvinders rettigheder.

Vi ser, at det dårlige arbejdsmiljø går enormt meget ud over deres arbejdsindsats og psykiske og fysiske trivsel i hverdagen.”

Fatiha Khourtal
Fagforeningsrepræsentant, UGTM

Med den ændrede lov blev det blandt andet begrænset for mænd at have flere koner, minimumsalderen for ægteskab blev sat op til mindst 18 år, og kvinder fik mulighed for at søge om og få skilsmisse. Og i 2014 lykkedes det at få annulleret artikel 475 af straffeloven, der lader voldtægtsmænd gå fri for retsforfølgelse, hvis de gifter sig med deres mindreårige offer. Men trods lovændringerne har der ikke været markant fremgang på ligestillingsområdet, og der er stadig store udfordringer for kvinder i landet, fordi ændringerne langt fra er blevet implementeret.

“For mig understreger den langsomme udvikling, hvor vigtigt det er, at jeg fortsætter mit arbejde”, siger Fatiha Khourtal.

Netværk styrker arbejdet

Fatiha Khourtal erkender, at det kræver mod og vilje at stå op mod systemet, og hun forstår også godt de kvinder, der ikke tør agere og sige fra af frygt for at miste deres arbejde. Hendes kamp begyndte også med en vis nervøsitet, da hun de første gange sagde fra og valgte at gå ind i fagbevægelsen. Hun har altid kæmpet videre, men det kræver et godt hold af mennesker omkring sig, fastslår hun.

Her kommer Ulandssekretariatets ligestillingsnetværk, der er en del af Dansk-Arabisk Partnerskabs Program (DAPP), ind i billedet. To gange om året mødes kvinder fra MENA-landene og Danmark og deler erfaringer og inspirerer hinanden til at kæmpe for bedre vilkår og ligestilling på arbejdsmarkedet.

Under sidste møde i ligestillingsnetværket, der fandt sted i december i Tunis, holdt Fatiha Khourtal oplæg om et nyt projekt, hvor hun tager med sine kollegaer ud på arbejdspladser og taler med kvinder og gør dem opmærksomme på fagbevægelsens arbejde i Marokko. Foto: Christina Nordvang Jensen

Blandt andet var kvinderne inklusiv Fatiha Khourtal på besøg i Danmark sidste år og deltog i arbejdernes internationale kampdag i Fælledparken. Kvindenetværket blev nedsat tilbage i 2014 for at styrke kvinderne på arbejdsmarkedet i regionen. Fatiha Khourtal blev en del af netværket i 2015, og det har været med til at styrke og inspirere hendes arbejde i Marokko.

“Det har været virkelig vigtigt for mig. Netværket handler om at dele erfaringer. Vi har måske nogle problemer i Marokko, hvor Jordan kan have en god løsning og omvendt,” siger hun og fortsætter:

”For eksempel er jeg inspireret af, hvordan Jordan har arbejdet med vold mod kvinder gennem workshops, så man giver dem et sted, hvor de kan fortælle om deres problemer. Og så blev jeg inspireret af deres evne til at opnå nye samarbejder. Det har givet mig inspiration til at tage tilbage til Marokko og opsøge nye udenlandske ngo’er og tænke mere ud af boksen i forhold til, hvilke samarbejder man kan skabe”.

Sidste år var Fatiha i Danmark, hvor hun mødtes med den danske fagbevægelse og deltog i Arbejdernes Internationale Kampdag i Fælledparken.

Kvinder føler sig hørt

Fagbevægelsen i Marokko har i lang tid været udfordret og splittet. Dels fordi der findes et hav af konkurrerende hovedorganisationer, der har vanskeligt ved at samle arbejdsstyrken, men også fordi arbejdsgivere og fagforeninger har haft et anspændt forhold. Men et par aftaler har gennem årene ført parterne tættere på et samarbejde. Blandt andet blev der i april sidste år indgået en rammeaftale mellem regeringen, arbejdsgiverorganisationen CGEM og de tre største fagforeninger, som gælder i tre år.

Aftalen sætter fokus på, hvordan der kan skabes bedre forhold for arbejderne blandt andet ved at oprette en bedre struktur for instanser, der kan tage sig af verserende sager mellem medarbejdere og arbejdsgivere. I årenes løb har samarbejdet med Dansk Industri og Ulandssekretariatet spillet en vigtig rolle i forhold til vidensudveksling og træning.

Fatiha Khourtal oplever også, at fagbevægelsens arbejde bliver bedre. Hun har lært, hvor vigtigt det er, at hun og hendes kollegaer kommer væk fra kontoret og fysisk ud på arbejdspladserne for at møde kvinderne og arbejdsgiverne og håndtere problemerne.

“Efterfølgende har vi fået henvendelser fra flere kvinder, der vil forbi og snakke. Nogle kvinder græd, da de beskrev deres arbejdsvilkår. De brød helt sammen og følte, at det lettede at få fortalt om deres oplevelser. De var aldrig blevet hørt eller taget seriøst før. Der er lang vej endnu, men det er en begyndelse,” siger Fatiha Khourtal.