Flere kvinder i politik: Marokko, Jordan, Danmark

Foto: Randi Theil

Kvinderådet er projektpartner med fire marokkanske organisationer, der alle arbejder for kvinders rettigheder og indflydelse, og vi havde yderligere inviteret en kommende jordansk partner med.

elegationen kom midt i den kommunale valgkamp, og i løbet af de tre dage mødte gæsterne adskillige kvindelige kandidater til det forestående valg. Dermed fik de også indblik i det særegne ved kvinders politiske repræsentation i Danmark:

Det går godt på nationalt niveau, men vi er temmelig fodslæbende hvad angår det kommunale og regionale niveau, hvor kvinder før valget d. 17. november kun havde ca. 27 % af pladserne.

Det affødte selvfølgelig en diskussion om brugen af kvoter som instrument til at bryde gennem et tilsyneladende dødvande. Vi fik også lejlighed til at diskutere, hvilke argumenter for flere kvinder i politik, der er gangbare i de forskellige lande. Den marokkanske og jordanske erfaring er, at det er samfundsinteressen, der skal betones, ikke kvindernes demokratiske krav på lige repræsentation.

Et af besøgets højdepunkter var et besøg på Københavns Rådhus, integrations- og beskæftigelsesforvaltningen. Her blev gæsterne introduceret til, hvordan man i en forvaltning kan arbejde med ligebehandling af borgerne i praksis. Københavns Kommunes ligebehandlingsværktøj er avanceret, også i en dansk sammenhæng.

Men sammenlignet med hvilke handlingsplaner, data og målemetoder, der er til rådighed i Marokko og Jordan, er det rent paradisiske tilstande.

For gæsterne var der stor inspiration i at blive præsenteret for et redskab, der kan bruges til at ligestillingsvurdere konkrete politiske forslag. Igen, igen måtte vi dog skuffe gæsterne med, at der ikke lige var en arabisk eller fransk udgave, de kunne få med hjem.

Delegationen besøgte også 3F, Indvandrerkvindecentret, Socialdemokraternes partikontor og Christiansborg. Endvidere deltog de i dele af et kursus, Kvinderådet havde arrangeret for kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, der vil være aktive i politik.

Som altid er noget af det mest spændende alt det, der ikke er planlagt. Da al transport foregik til fods og med offentlige transportmidler var der rig lejlighed til at beundre de mange danske christianiacykler med plads til børn. Genialt, syntes gæsterne.


Af Randi Theil, Kvinderådet

Samarbejdspartnerne fra Marokko er LDDF (Ligue Démocratique des Droits des Femmes), CDG (Centre des Droits des Gens), Imadel (institut for lokal udvikling) og ADFM (Association Démocratiques des Femmes du Maroc) og fra Jordan JWU (Jordanian Women’s Union).

Kontaktperson i Kvinderådet er sekretariatsleder Randi Theil