Fokus på kvinder i politik

Træningsseminar

Det var omdrejningspunktet for et politisk træningsseminar i Amman og Irbid i Jordan, som KVINFO i samarbejde med Kvinderådet og tre jordanske partnerorganisationer (JWU, JNCW og Zenid) afholdt i starten af februar.

Formålet var at dele erfaringer og udfordringer med at stille op i politik som kvinde mellem de jordanske og de danske deltagere og diskutere hvorledes disse udfordringer bedst håndteres.

Desuden holdt fire danske kvinder, der alle er involveret i politik, inspirationsoplæg, hvor de fortalte om kampagner, der havde virket for dem. De danske deltagere fortalte også om, hvilke udfordringer de havde mødt og hvorledes de havde håndteret dem.

Blandt andet fortalte DSU’s kampagnekonsulent Louise Reuss og Line Barfoed (EL) om deres partiers succesfulde tiltag for at engagere flere unge i politiske partier.