Fra aftenvagt på Danner til frivillig på krisecenter i Tunesien

Anna Meyling, som er frivillig i Danners Krisecenter har besøgt et krisecenter i Tunesien for at dele viden, skabe netværk og lære mere om Danners arbejde i MENA.

Siden 2014 har Anna Meyling været frivillig aftenvagt i Danners Krisecenter. I juni måned fik hun muligheden for at komme til Tunesien for at deltage i et studiebesøg med Danners tunesiske partnerorganisationer. Der har i Danner længe været et ønske om at inddrage de frivillige mere i det internationale arbejde.

Vi besøgte et krisecenter, der først var åbnet efter revolutionen i 2012. Det hele var meget nyt for dem, og på den måde var det endnu vigtigere med den udveksling af viden som projektet understøtter Anna Meyling, frivillig i Danner

Et land i forandring
Det arabiske forår udsprang i Tunesien i 2011. Efter revolutionen er landet klar til andre tider, og nye emner er kommet på den politiske dagsorden. Blandt andet er der fra både staten og NGO’ers side blevet sat fokus på kvinders rettigheder. Nationale statistikker viser, at halvdelen af de tunesiske kvinder i løbet af livet bliver udsat for vold, hvilket har gjort det til et særligt indsatsområde for kvinderettighedsorganisationer og kvindeministeriet.I den forbindelse har Danner siden 2012 været engageret i et projekt med det hovedformål at styrke indsatsen mod partnervold i Tunesien. Et projekt som er finansieret af Det Arabiske Initiativ under Udenrigsministeriet. Som en vigtig del af projektet i Tunesien har Danner været med til at skabe et netværk for de organisationer, der arbejder med at bekæmpe vold mod kvinder.

”Det er et vigtigt tidspunkt i NGO’ernes historie. De er virkelig ved at opbygge noget”, siger Anna Meyling og påpeger, at NGO’erne for alvor er blomstret op under de friere rammer, der er opstået efter revolutionen.

Sammen med repræsentanter fra fem tunesiske partnerorganisationer var hun på besøg hos forskellige organisationer i Tunis, som arbejder specifikt med voldsudsatte kvinder. Formålet med besøget var at dele erfaringer og metoder i arbejdet med voldsudsatte kvinder på tværs af organisationerne.

”Vi besøgte blandt andet et krisecenter, der først var åbnet efter revolutionen i 2012. Det hele var meget nyt for dem, og på den måde var det endnu vigtigere med den udveksling af viden som projektet understøtter”, fortæller Anna Meyling.

Danner frivillig Anna Meyling (t.v.) sammen med sine tunesiske kolleger i et dialogarrangement, der foregik på arabisk og fransk. Foto: Danner

Starten på noget større

Med studiebesøget i Tunis var det første gang, at de fem organisationer fik lejlighed til at besøge hinandens organisationer. Indtil da har de kun haft lejlighed til at mødes ved faglige arrangementer, som oftest foregår på hoteller.

”Efter besøget vil der blive lavet et fælles website. På den måde bliver det lettere at danne sig et overblik over de forskellige organisationer og skabe dialog omkring, hvordan de griber deres arbejde an”, forklarer Anna Meyling.

Derudover støtter projektet, at organisationerne fortsat mødes og deler erfaringer og viden. Studiebesøget var et vigtigt skridt i retning mod at skabe et netværk, som på sigt kan fremme tunesiske civilsamfundsorganisationer og deres tværfaglige samarbejde. Samtidig skal det styrke en fælles dialog med de statslige organisationer som kvindeministeriet.

Anna Meyling er den første frivillig, som Danner sender af sted i forbindelse med et internationalt projekt.

”Grundtanken bag Det Arabiske Initiativ er at støtte dansk-arabisk dialog. Derfor har dansk deltagelse i aktiviteterne i Tunesien været en integreret del af projektet hele vejen. Vi har samtidig længe ønsket at kunne få de mange frivillige kræfter i Danner mere i spil i forhold til vores internationale arbejde, og studieturen i Tunesien var en oplagt mulighed”, forklarer Anna-Maria Mosekilde, der er projektleder på projektet.

Samtidig har der ved delegationsbesøgene fra Tunesien i Danner været stor interesse for de mange frivillige og det store engagement, de lægger i Danner.

”Derfor håber vi, at en frivilligs deltagelse i studieturen kan inspirerer vores tunesiske partnere til at tænke frivillige kræfter ind i deres kamp mod vold mod kvinder”, fortæller Anna-Maria Mosekilde.

At det netop blev Anna Meyling, der skulle til Tunesien skyldes hendes store interesse for internationalt arbejde, og at hun taler både fransk og arabisk. Det er en stor fordel ikke at skulle bruge en tolk under besøget, da det ofte kan være en unødvendig barriere i dialogen med de tunesiske partnere.

Video: Danners internationale arbejde skaber forandring

Kernen i Danners internationale arbejde er at dele viden og metoder i arbejdet med voldsudsatte kvinder og børn. I videoen følger du Danners pædagog Malene Nielsen, som er i Marrakesh i Marokko for at træne medarbejdere på krisecentre. Her bliver medarbejderne klædt på til det udfordrende arbejde med voldsudsatte kvinder og børn ved at blive undervist i Danners metoder. I træningerne arbejder Malene Nielsen tæt sammen med Hajer Kefir, der er psykolog og kommer fra Tunesien.

BAGGRUND
Projekt i Mellemøsten og Nordafrika styrker krisecentre

Træningerne i Marokko er en del af Danners træningsprojekt i Mellemøsten og Nordafrika, som startede i 2013. Projektet er finansieret af Det Arabiske Initiativ og er et samarbejde med Kvinderådet og LOKK. Kernen i projektet er at opkvalificere medarbejderne på krisecentre i regionen gennem træning, netværk og dialog på tværs af landegrænser. Indtil videre har Danner trænet personale på krisecentre i Marokko, Libanon, Tunesien, Egypten og Bahrain.

Samarbejde på tværs af landegrænser giver mening

Vold er et globalt problem, og konsekvenserne for den enkelte voldsudsatte er de samme i alle lande. Derfor giver det mening at arbejde sammen på tværs af grænser. Danner har en stor viden og erfaring inden for området, som er meget efterspurgt i blandt andet Mellemøsten og Nordafrika. Samarbejdet og partnerskaberne med krisecentre og kvindeorganisationer i regionen styrker samtidig Danners faglige udvikling, og gør os klogere på særlige forhold for kvinder, der kommer fra området. En viden som styrker arbejdet med etniske minoritetskvinder på krisecentre i Danmark.