Dystert billede for afskaffelsen af vold mod kvinder i EuroMed-regionen

Under en 16 dages online kampagne, som sætter fokus på vold mod kvinder, advarer EuroMed's Human Rights Network om stigning i usikkerhed for kvinder i Euro-Middelhavsområdet.

Mens verden den 25. november markerede den internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder og påbegyndte en 16 dages lang online kampagne #OrangeUrWorld for at sætte fokus på emnet, slår EuroMed Human Rights Network (EMHRN) på alarmen over den kraftige stigning i kønsbestemt vold og udbredt straffrihed for vold mod kvinder i EuroMiddelhavsområdet.

I en udtalelse udsent på dagen, opridser EMHRN negative udviklinger, som netværket opfordrer stater til at handle på.

Nye former for vold

Selvom vold mod kvinder ikke er et nyt fænomen i Euro-Middelhavsområdet, er der fulgt nye former for kønsbaseret vold  med de folkelige opstande og andre politiske udviklinger, som har rystet regionen.

Kvinders kroppe bliver i stigende grad brugt som våben på slagmarkerne og i politiske rivaliseringer. I Syrien, Libyen og Egypten, bliver voldtægt og seksuel vold brugt til at destabilisere samfund og afholde kvinder fra at deltage i det politiske og offentlige liv.

Udbredt straffrihed

I mange lande i regionen, har love om seksuel vold og chikane ofte snævre definitioner for voldtægt, og bestemmelser i straffeloven tillader stadig voldtægtsforbrydere at undslippe retsforfølgelse ved at gifte sig med deres offer.

Ifølge UN Women, har 99 procent af kvinderne i Egypten oplevet en eller anden form for seksuel chikane eller vold. Selv i lande, hvor de retslige rammer er tilfredsstillende, er straffrihed for kønsbestemt vold stadig udbredt eftersom retssystemerne og samfundet er indrettet efter mænd.

Vold i hjemmet

Vold i hjemmet er stadig den mest udbredte og foruroligende form for vold mod kvinder i hele regionen. Skøn i lande som Tunesien og Palæstina viser en stigning i vold mod kvinder i hjemmet. Mens politiske udviklinger skaber mulighed for forandring i kvinders rolle i samfundet, har de også medført en risiko for en modreaktion mod kvinder med udformingen af nye love, der begrænser kvinders roller i samfundet, og dermed øger deres sårbarhed for vold i hjemmet.

Vold mod kvinder i konfliktsituationer, som i Syrien, Palæstina og Libyen, har også nået alarmerende niveauer i de seneste år. Enker som følge af krig er blevet ofre for kulturelle, økonomiske og sociale diskrimination og marginalisering på grund af deres nye rolle som ledere af husstanden i stærkt patriarkalske samfund. I Tunesien og Egypten, er mange kvinder, der deltog i de post-revolution politiske overgangsprocesser, blevet ofre for politisk vold.

Handel med kvinder
Kvindelig menneskehandel fortsætter i det sydlige Middelhavsområde. Velhavende enkeltpersoner fra Golfen og andre steder rejser fortsat til Egypten for at gifte sig med egyptiske kvinder og piger i arrangerede såkaldte “midlertidige ægteskaber“, som ofte fører til seksuel udnyttelse, prostitution eller tvangsarbejde, mens et stigende antal syriske flygtningekvinder og unge piger er også givet væk i sådanne “midlertidige ægteskaber” i både Jordan og Libanon. Tunesiske kvinder rekrutteret til arbejde i Libanon er også blevet tvunget til prostitution efter ankomsten.

Øget sårbarhed for europæiske kvinder
I Europa har virkningerne af den økonomiske krise øget kvindernes sårbarhed over for vold. Voksende arbejdsløshed, usikre job, fattigdom og mangel på økonomisk uafhængighed som følge af krisen og nøjsomhed har ramt kvinder hårdere, da de ofte omfatter nedskæringer i den offentlige sektor – den største arbejdsgiver for kvinder.

I marts 2014 offentliggjorde EU’s Agentur for Grundlæggende Rettigheder resultaterne af en undersøgelse om vold mod kvinder i EU. Undersøgelsen viser, at en ud af tre kvinder i alderen 15 år eller derover har oplevet fysisk og/eller seksuel vold; en ud af fem kvinder har oplevet forfølgelse og en af to kvinder er blevet konfronteret med en eller flere former for seksuel chikane. Desuden 5 procent af kvinder i alderen 15 år eller derover rapporteret voldtaget.

EMHRN opfordrer i sin udtalelse stater, regeringer, foreløbige regeringer og organer i Euro-Middelhavsområdet til:

  • At underskrive og implementer de relevante internationale instrumenter, herunder konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder, Palermo-protokollen, Rom-statutten og Istanbul-konvention
  • At sætte en stopper for straffrihed for gerningsmændene til vold mod kvinder. Til dette formål behøves omgående reform af national lovgivning og en sikring af dets overensstemmelse med internationale standarder
  • At garantere ligestilling, ikke-diskrimination og beskyttelse af kvinder fra kønsrelateret vold i forfatninger og i lovgivningen, samt sikre dens gennemførelse.
  • At gennemføre, vedligeholde og udvikle, hvor de allerede findes, offentlige programmer for ligestilling og ikke-diskrimination

Læs hele EMHRNs udtalelse på engelsk på deres hjemmeside