Kapacitetsopbygningsseminar for forskningsbibliotekarer

Deltagerne er ansatte på Gender-Development Research and Study Centre ved Sana’a universitet i Yemen og de er, i samarbejde med KVINFO, ved at opbygge et forskningsbibliotek for kønsforskning og udviklingsstudier.

Foruden undervisning på KVINFOs bibliotek i at opbygge websites og søge information om kønsforskning besøgte gruppen Roskilde Universitetsbibliotek, hvor fagreferent Sacha Zurcher underviste i informationssøgning inden for udviklingsstudier.

Bibliotekarerne besøgte også det Kongelige Bibliotek og Københavns Kommunes Biblioteker.

Læs et dobbelt interview med bibliotekar Mirfat Fares Ahed Al Dharhani fra GDRSC i Yemen og bibliotekar Vibeke Dahm på KVINFO