Kvindelige kommunalpolitikere på farten

Kvinderådet har i 2 år haft kontakt med kvindeorganisationer i Marokko og er nu i gang med tilsvarende kontakter i Jordan. Formålet er at styrke kvinders politiske deltagelse på lokalt plan, og det arbejdes der ihærdigt på i både Marokko og Jordan.

Formålet var at vise gæsterne konkrete eksempler på, hvordan man arbejder med ligestilling på lokalt plan, og derfor startede besøget hårdt ud med en togtur til Århus, hvor delegationen blev modtaget på rådhuset og introduceret til kommunens ligestillingsarbejde af Lotte Cederskjold (S), formand for ligestillingsudvalget.

På rejsen til Århus fik gæsterne set broer, havvindmøller og landskaber, de fik netværket og togturen bød også på et oplæg om det danske politiske system. Miasser Hawwer, der er medlem af kommunalbestyrelsen i Ballerup og tillige taler arabisk, stod for oplægget.

Der blev også tid til et besøg på ’verdens bedste kvindemuseum’ – Kvindemuseet i Århus – før turen gik tilbage til København. De følgende to dage blev der afholdt konference om kvinder og kommunalpolitik, og her deltog også danske kvindelige kommunalpolitikere.

Blandt oplægsholderne var professor Ulrik Kjær, Syddansk Universitet, professor Drude Dahlerup, Stokholm Universitet, MF Line Barfod, Enhedslisten og Københavns Kommunes ligestillingskonsulenter Mia Birk Hansen og Solveig Hvidtfeldt Larsen.