Tunesiske kvinder får styrkede rettigheder med ny forfatning

Det var et stort skridt for kvinders ligestilling i Tunesien, da landets nye forfatning blev vedtaget i januar. Kvinderettighedsaktivisten Chéma Gargouri talte med Kvinderådet om sejren og fremtiden.

I starten af dette år så den nye tunesiske forfatning dagens lys efter flere års parlamentarisk tovtrækkeri og intense politiske slagsmål – og den bliver kaldt en sejr for tunesiske kvinder og en inspiration for resten af regionen.

En af tilhængerne er Chéma Gargouri, som i 1995 grundlagde organisationen TAMSS (Tunesian Association for Management and Social

Det er en tilfredsstillelse for os, et stort skridt. Denne forfatning er en meget stor bedrift Chéma Gargouri forkvinde for TAMSS

Stability), der siden blandt andet har arbejdet med kvinders rettigheder og ligestilling. Den tunesiske kvinderettighedsaktivist besøgte Kvinderådet omkring det danske kommunalvalg i 2013 for at diskutere demokrati og ligestilling med danske kvindelige politikere og opleve kommunal valgkamp i praksis. Nu kan hun i teorien stille op som præsidentkandidat for sit land.

Forfatningen indeholder artikler som garanteret kvinder rettigheder på lige fod med deres mandlige medborgere. Det har de arbejdet for i mange år.

”Det er en tilfredsstillelse for os, et stort skridt. Denne forfatning er en meget stor bedrift”, siger Gargouri.

Hun mener, at forfatningen, som er et politisk kompromis mellem alle de tunesiske partier i parlamentet og derved afspejler alle medlemmer af befolkningen, er en model som andre arabisk-muslimske lande bør stræbe efter.

”Det jeg godt kan lide ved forfatningen er, at den taler til alle. Den handler om, hvordan enighed skal opnås i det virkelige liv”, siger Gargouri. “Vi bliver nødt til at acceptere hinanden og vores forskelle. Vi bliver nødt til at acceptere og lytte til hinanden. Det er ligesom en ægteskabskontrakt – det er et ægteskab mellem mange mennesker, ikke bare to”.

Udfordringen bliver at skabe ligestilling i praksis

Lovene eksisterer, så nu handler det om kultur, om at få systemet til at virke Chéma Gargouri forkvinde for TAMSS

Men trods sejren er der ikke tid til at hvile på laurbæerne for Gargouri og andre kvinderettighedsaktivister.

”Civilsamfundsorganisationerne er nødt til at være meget påpasselige hvad angår artiklerne om kvinders rettigheder og sikre, at det er rettigheder, der vil blive respekteret af alle institutioner og organisationer,” siger hun.              

En af udfordringerne bliver at arbejde for, at de nye rettigheder vil gøre sig gældende i det virkelige liv.

”Lovene eksisterer, så nu handler det om kultur, om at få systemet til at virke, om at lave fortaler-arbejde. Det handler om at uddanne den yngre generation, så man starter på et tidligt tidspunkt,” siger Gargouri og understreger, at selvom det bliver en udfordring at anvende forfatningen i praksis, så er der ingen vej udenom – det er tid til at ændre adfærd, tid til at få indført retssikkerhed, siger hun.

Kvindeorganisationernes spillede en afgørende rolle

 Kvinderådet, Landsorganisation af Kvindekrisecentre og Danner samarbejder med at bekæmpe vold mod kvinder i MENA-regionen gennem programmet ”Promotion of initiatives to combat Violence against Women in the MENA region”. Programmet, som er støttet af Det Arabiske Initiativ, bygger på de tre organisationers nationale og internationale erfaring og deres netværk og partnerskaber med arabiske kvindeorganisationer og krisecentre.

Men hvilken rolle har kvindeorganisationerne egentlig selv spillet i det forløb, der førte til vedtagelsen af den nye forfatning?

”De spillede en stor rolle i form af fortalervirksomhed, at lægge pres på politikerne, at gå på gaden og organisere demonstrationer, at gennemføre sit-ins foran parlamentet, at kontakte den internationale presse og at fange internationale menneskerettighedsorganisationers interesse,” fortæller Gargouri. De tunesiske kvindeorganisationer lagde et stort pres på politikerne og individuelle kvinder spillede også en stor rolle.

Hun påpeger, at kvindeorganisationernes indflydelse også blev støttet af mænd.

”Kvindeproblematikkerne i Tunesien er også et samfundsspørgsmål. Siden Tunesiens uafhængighed er kvinder blevet inkluderede. Det er samfundets model, og det er den type samfund, vi vil have, og som vi stemte for med den nye forfatning,” siger Gargouri og tilføjer med et glimt i øjet, ”ja, vi er et patriarkalsk samfund, men et, der elsker dets mødre og respekterer dets søstre”.

Inge Sidenius Petersen er programkoordinator for Kvinderådet, LOKK og Danner

Fakta om Tunesiens nye forfatning

Article 21

“All citizens, male and female, have equal rights and duties, and are equal before the law without any discrimination. The state guarantees freedoms and individual and collective rights to all citizens, and assures all citizens the conditions for a dignified life.”

Article 34

“The rights to election, voting, and candidacy are guaranteed, in accordance with the law. The state seeks to guarantee women’s representation in elected bodies.”

Article 46

“The state commits to protect women’s accrued rights and work to strengthen and develop those rights. The state guarantees the equality of opportunities between women and men to have access to all levels of responsibility in all domains. The state works to attain parity between women and men in elected Assemblies. The state takes all necessary measures in order to eradicate violence against women.”

Læs mere om vedtagelsen af forfatningen her

Læs mere om kritikken af de artikler i forfatningen, der angår kvinders rettigheder på Al Monitor, Huffington Post og UNWomen’s hjemmeside.