Women’s Political Participation Fund (WPP Fund)

Arkivbillede

Som en del af dette projekt er der blevet etableret en fond hvor mindre organisationer kan søge om støtte til aktiviteter med samme formål. Hensigten er især at nå ud til områder udenfor Amman og de NGO’er der ikke i forvejen modtager støtte.

Fondens bevillingsproces sker i et samarbejde mellem KVINFO og MS/ActionAid Danmark. Deadline var den 1. maj 2011.

Ansøgernes planlagte aktiviteter er mange, og fokuserer især på formidling af vigtigheden af, og træning i, deltagelse i valgprocessen, at afgive sin stemme, at stemme på kvindelige kandidater, og at ruste kvinder til selv at stille op som kandidater til valgene.

NGO’ernes aktiviteter vil løbe fra begyndelsen af juni 2011 til udgangen af april 2012