9 min.

Både i Svendborg og i Asyut prøver lokalaviser at genopfinde sig selv

Plakat på redaktionen hos det egyptiske medie Welad al balad. Foto: Rasmus Bøgeskov Larsen
Plakat på redaktionen hos det egyptiske medie Welad al balad. Foto: Rasmus Bøgeskov Larsen

På redaktionslokalets bagvæg er der et lille, særskilt område, som spiller en vigtig rolle for Welad el Balads journalister. Det er lige imellem en avisholder og en plakat, der annoncerer uddelingen af medieorganisationens nye pris for god lokaljournalistik. Det særlige sted er markeret ved et skilt, hvorpå der står: “Bank hovedet her”. 

“Det er påfaldende og ganske overraskende, at vi [Welad al Balad og Fyns Amts Avis] i grunden kæmper med at finde svar på de samme spørgsmål.” Fatemah Farag, grundlægger og chefredaktør, Welad el Balad

Det er ikke umiddelbart til at få øje på nogen mærker i betonvæggen, men at journalisterne på det nye medie skulle have brug for at banke panderne mod bagvæggen er ikke vanskeligt at forestille sig. Welad el Balad – som betyder ’Byens Børn’ – lyder som en af den slags ideer, som kun kan opstå i en jubeloptimistisk ånd fra en revolution. Et forsøg på at gøre det næsten umulige i en allerede umanerlig vanskelig tid for pressen i Egypten.

En på hovedet mod stress

Frustrationerne er dog ikke umiddelbart til at læse ud af redaktør Awad Baseets ansigt, da han tager imod en lille gruppe af danske lokaljournalister i Welad El Balads kontor i Kairo. Med hans bløde stemme og afdæmpede gestik er det svært at tro, at redaktøren særligt nemt skulle blive bragt ud af fatningen. Men han hævder, at han ofte må gøre brug af bagvæggens særegne funktion.

”Nogle gange er der ikke andet at gøre, end at banke hovedet mod væggen. I skulle prøve det! Det mindsker virkelig éns stress”, siger redaktøren med et stort smil.

Welad el Balad går på alle måder imod strømmen. Organisationen har etableret 10 lokalmedier i et land, hvor der ikke er nogen tradition for lokaljournalistik, og hvor ’Udkantsegypten’ er meget længere fra magtens centrum end Udkantsdanmark nogensinde bliver det. Welad el Balad udgiver printaviser i en tid, hvor færre og færre læser nyheder på dødt træ, og den laver modig journalistik i et oprørsk Egypten, hvor ingen for øjeblikket ved, hvor de røde linjer er.

Fatemah Farag, grundlægger og chefredaktør på Welad el Balad. Foto: Rasmus Bøgeskov Larsen
Fatemah Farag, grundlægger og chefredaktør på Welad el Balad. Foto: Rasmus Bøgeskov Larsen

Fra Svenborg til Asyut

Alligevel vokser Welad el Balad stadig. Den producerer mere journalistik, tjener flere penge, vinder flere priser. Og den får også flere modstandere. Sikkerhedsapparatet bremser mediets aktiviteter. Myndighederne fremsætter konstant nye bureaukratiske benspænd. Kolleger i provinserne modarbejder den nye konkurrent.

Det er altså mildest talt nogle ganske andre arbejdsforhold, end dem der møder de danske journalister, når de rapporter fra det sydfynske. Alligevel har den 153 år gamle Fyns Amts Avis forbavsende meget til fælles med fem år gamle Wilad el Balad. Det har i al fald været oplevelsen, som journalisterne fra de to medier har fået efter et udvekslingsprojekt, som det Danske Egyptiske Dialoginstitut i Kairo har organiseret. I 2014 var et hold egyptere på besøg i Svendborg, og i januar i år kom fynboerne til Egypten.

Det kan godt være, at der er langt fra Svendborg til Asyut. Men i en globaliseret verden er distancen ikke større, end at udfordringen for lokalaviserne er godt den samme; nemlig at finde ud af, hvilken rolle de skal spille i en digital tidsalder.

”Det er påfaldende og ganske overraskende, at vi i grunden kæmper med at finde svar på de samme spørgsmål”, siger grundlægger og chefredaktør på Welad el Balad, Fatemah Farag.

Mere højskole end avis

I Danmark er de to aviser på Fyn blevet kendte for blandt andet deres borgermøder, hvor de inddrager læserne i diskussionen af vigtige emner i lokalområdet. Det har styrket båndet til læserne og givet aviserne en ny relevans, fortæller nyhedsredaktør Hans-Henrik Dyssel.

“Vi forsøger at bevæge os mere i retning af at være en inkluderende højskole end en traditionel avis. Vi vil gerne skabe et fælleskab, som gør andet og mere end blot at beskrive verden”.

I Egypten er Welad el Balad med inspiration fra blandt andet Fyn gået endnu længere i forsøget på at nytænke, hvad et lokalmedie kan være i år 2016. Uden en tung historisk arv i bagagen eller fasttømrede arbejdsmetoder har de egyptiske lokalaviser kastet sig ud i en række eksperimenter, som det kunne være værd for lokalmedier over hele verden at se nærmere på.

“Det handler om at skabe rum, hvor mennesker kan mødes, og hvor de kan være aktive borgere”, fortæller Fatemah Farag. “Vores levedygtighed som medie er direkte relateret til vores evne til at engagere folk”.

Gruppen af journalister fra Welad al Balad og Fyns Amts Avis i Egypten. Foto: Hans-Henrik Dyssel
Gruppen af journalister fra Welad al Balad og Fyns Amts Avis i Egypten. Foto: Hans-Henrik Dyssel

Nye rum – f.eks som teater

Det er store ord. Chefredaktøren har fingeren på medieinnovationens puls og skal tilbringe en del af 2016 på Harvard Universitet for at udvikle Welad el Balads model yderligere. At universitetets højtprofilerede Nieman Foundation har udvalgt Welad el Balad er en betydelig anerkendelse der viser, at mediets fremgangsmåder ikke blot er interessante i en egyptisk kontekst.

Men hvad vil begreber som ’fællesskaber’, ’rum’ og ’engagement’, der kan virke ligeså flyvske som balloner, egentlig sige i hverdagen på de ti redaktioner?

Det vil blandt andet sige, at de laver amatørteater.

I provinsbyen Dishna i det sydlige Egypten, ca. 600 km længere oppe af Nilen fra Kairo, hedder en af lokalavisens mest populære aktiviteter ’Teatro Deshna’. Det er dog ikke journalisterne, der opfører teater. Avisen er blot blevet mødepunktet for en gruppe lokale borgere – deriblandt mange unge – som skriver, spiller og optager deres egne skuespil, hvorefter avisen publicerer videoerne på dets YouTube-kanal.

Borgmester Google

Et af teaterstykkerne, som har titlen ’Borgmester Google’, er en satirisk sketch om det lokale overhoved i en landsby. Borgmesteren går rundt i byen for at lytte til folks bekymringer, klager og ønsker, og dem er der mange af. Ved hans side har han sine to assistenter, som holder en paraply over hans hoved for at beskytte ham mod solens skarpe stråler. Borgmesterens vigtigste hjælper har han dog i sine arme, nemlig hans iPad. Hvad end borgerne spørger deres lokale leder om, åbner han iPad’en og slår det op på Google. Det fører til en række komiske scener, der alvorligt sætter spørgsmålstegn ved overhovedets evne til at tjene borgerne.

Sketchen italesætter mange af de problemer, som oftest optager folk på landet. På denne måde formår avisen i Dishna at blive omdrejningspunkt for en diskussion af vigtige lokale emner, uden at det sker gennem traditionel journalistisk arbejde eller publicering af nyhedsartikler.

“Teatro Deshna er lykkedes med at engagere en masse mennesker, især mange unge, og det har givet avisen en bred popularitet. Det er ikke sikkert alle dem som er engageret, er interesseret i traditionelle nyhedsformater, men de vil gerne være en aktiv del af deres lokalsamfund, og det gør avisen muligt for dem”, forklarer Fatemah Farag. 

Projektet kort: Fyns Amts Avis’ journalisters besøg hos det egyptiske medie “Welad el Balad” er anden fase af et udvekslingsprojekt arrangeret af Dansk Egyptisk Dialoginstitut under Det Arabiske Initiativ.

Økonomien halser efter

Andre af de 10 lokalmedier har også utraditionelle initiativer. De samarbejder med studenterforeninger på universitetet, underviser gymnasieelever i journalistik og laver markedsplader for undervisningsmaterialer. Andre steder fører de kampagner for eksempelvis bevarelse af kulturarv og beskyttelse af naturen. Og i alle byerne har de oprettet ’klagekasser’, som gør det muligt for borgerne at indrapportere de problemer, de oplever i hverdagen, hvorefter journalisterne påtager sig at undersøge dem og stille magthaverne til ansvar for dem.

Målet er at opbygge relationer og brands, som kan gøre lokalmedierne i stand til at få en sund økonomi. Men det er en lang og vanskelig proces at få popularitet og troværdighed omsat til kroner og ører – eller ’gineh’ og ’urush’ på egyptisk.

“Vi er lykkedes med at nå ud til lokalsamfund, som ingen andre er i stand til at nå ud til. Det er vores forretnings styrke. Men alligevel halser økonomien altid bagefter. Vi skal overkomme en masse forhindringer fra staten, fra distributionsselskaber og fra annoncefirmaer, som har et slags monopol på markedet. Det gør det vanskeligt at realisere det fulde potentiale”, siger Fatemah Farag.

Gensidig inspiration 

“Det er nemt at sidde i Svendborg og prædike ytringsfrihed. De egyptiske journalister på Welad el Balad praktiserer den med de omkostninger, det nu har i et land som Egypten.” Hans-Henrik Dyssel, nyhedsredaktør, Fyns Amts Avis

Udover at overkomme frustrationerne ved at banke hovederne i redaktionens bagvæg har Welad el Balads journalister fået meget mod og energi ud af udvekslingen med de fynske kolleger, siger chefredaktøren.

“Inspiration er vigtig, når man forsøger at innovere, men mange af vores folk taler ikke fremmedsprog og få af dem har rejst uden for Egypten. Derfor var det fantastisk for dem at se noget nyt i Danmark og opleve, at de fik anerkendelse for det arbejde, de gør. Når de sidder midt i det, kan de nemt blive fokuseret på alt det negative. Men når de mærker, at udlændinge er benovede over, hvad man er lykkedes med under svære forhold, så giver det virkelig selvtillid”, siger Fatemah Farag.

Udvekslingen har også gjort stort indtryk på fynboerne, som har fået sat perspektiv på de udfordringer, de går med i det daglige.

“Det har først og fremmest givet en dyb respekt og en ydmyghed over at tilhøre samme fag. Det er nemt at sidde i Svendborg og prædike ytringsfrihed. De egyptiske journalister på Welad el Balad praktiserer den med de omkostninger, det nu har i et land som Egypten”, siger Hans-Henrik Dyssel.

Udvekslingen har desuden resulteret i en ide til et muligt samarbejde om dækning af flygtningekrisen. Både på Sydfyn og i de egyptiske provinser mærker man til den voksende strøm af flygtninge, og for at bringe et større perspektiv på problematikken vil de to medier derfor overveje at udveksle indhold.

Hør Fatemah Farag, chefredaktør på Welad al Balad og Lina Atallah, chefredaktør på Mada Masr tale om udfordringerne ved at lave journalistik i Egypten ved konferencen Global Media Freedom i København i 2015. 

Interview MadaMasr & Welad el Balad at Media Freedom Conference 2015 from Danish Arab Partnership Program on Vimeo.