Det lysner for palæstinenserne i Libanon

Foto: Thomas Freteur

Det besluttede parlamentet i Libanon den 17.august, og dermed forbedres rettighederne for de 400.000 palæstinensere, der bor i landet.

Beslutningen kommer 63 år efter, at palæstinenserne kom til Libanon som flygtninge fra den israelsk arabiske krig. Der er dog stadig lang vej til, at palæstinenserne får samme rettigheder som libanesiske statsborgere.

Ifølge libanesisk lov er der visse fag, som udlændinge ikke har adgang til. Derfor må palæstinensere ikke arbejde som læger, advokater eller inden for politiet og hæren. Palæstinensere har heller ikke ret til at eje fast ejendom, og de har ikke ret til sygesikring og offentlig hjælp.

Men beslutningen letter alligevel en lille smule på de restriktioner, som palæstinenserne har været underlagt i adskillige generationer. Det bliver af mange set som et afgørende skridt i en region, hvor palæstinenserne i en række lande fortsat lever som andenrangsborgere.