”Dialogen er nøglen og den kan løse alle udfordringer”

Dialogen mellem parterne i Nobelprisvinder Tunesiens Nationale Dialogkvartet var afgørende for Kvartettens succes. De danske søsterorganisationer glæder sig.

Det var en træt men pavestolt stemme, der svarede Lamia-Louise Chehabi, DIGNITY’s programleder i Tunesien, da hun omsider fik fat på formanden for menneskerettighedsorganisationen LTDH.

Jeg ser også tildelingen af prisen som et budskab til de politiske partier i Tunesien om, at dialogen er den bedste vej for at opnå resultater i stedet for at bruge tiden på smædekampagne osv. Dialogen er nøglen, og den kan løse alle udfordringer LTDHs formand Abdessattar Ben Moussa

Hun ringede for at lykønske deres mangeårige partner med tildelingen af Nobels Fredspris som del af Tunesiens nationale dialogkvartet. Formanden Abdessattar Ben Moussa havde været på stort set alle tv-kanaler i og uden for landet siden prisen til Kvartetten blev offentliggjort om formiddagen af Nobelkomiteen.

”Vi er overraskede men enormt glade og stolte”, fortalte han sin kollega og takkede for støtten.

Og LTDH har ifølge Lamia-Louise Chehabi god grund til at være stolt.

”Organisationen er en del af Tunesiens Nationale Dialogkvartet, der har spillet en central rolle under Tunesiens demokratiske transition. Kvartetten fortjener prisen, fordi de har udført et kæmpe stykke arbejde i en periode med politisk krise. De sørgede for, at få folk til at tale sammen i en meget tilspidset situation”, forklarer Lamia-Louise Chehabi. 

DIGNITY har i mange år støttet LTDH med organisatorisk og faglig kapacitetsopbygning  og samarbejder om at forebygge tortur bl.a. ved at træne advokater, psykologer og læger fra et netværk af 13 civilsamfundsorganisationer – bl.a. LTDH og Kvartettens andet medlem Den Nationale Advokatforening – i hvordan tilsyn i fængsler og på politistationer udføres. 

LTDH har en lang historie og er Tunesiens største menneskerettighedsorganisation med afdelinger 24 steder i landet.

”Jeg tror, Fredsprisen giver dem en vis legitimitet og forhandlingsposition, hvis de skal mægle igen, siger Lamia-Louise Chehabi og tilføjer, ”det at vi får lov at støtte LTDH og andre af vores DAI-finansierede aktiviteter i Tunesien er vigtigt i denne transformationsproces for at fremme menneskerettigheder og modvirke tortur.”

Tunesien et fyrtårn i regionen

Der var også glæde hos EuroMed Rights, som har partnerskaber med tre af Kvartettens medlemmer, både LTDH, Advokatforeningen og fagbevægelsen UGTT.

”Kvartetten har haft en afgørende rolle i en demokratiseringsproces, som mange lande i verden kan være misundelige over. Tunesien viser i dag, at den arabiske verden ikke er dømt til autoritarisme, ekstremisme, kvindeundertrykkelse eller andre negative indtryk, regionen forbindes med”, siger Marc Schade-Poulsen, EuroMed Rights direktør.

 EuroMed Rights kontor i Tunis faciliterer over 100 tunesiske organisationers netværksarbejde for at fremme menneskerettigheder og demokrati samt huser Jamai’ty, Tunesiens største webportal for civilsamfundsorganisationer.

Et program bringer 60 civilsamfundsorganisationer i dialog med EU og den tunesiske regering omkring flygtninge og migranters rettigheder, vold mod kvinder, reform af justitsområdet etc.

Euromed Rights og EuroMed Menneskerettighedsfonden har støttet LTDH siden 1997, og efter revolutionen var EuroMed Rights den første udenlandske NGO, der fik lov at åbne et kontor i landet, hvorfra de fortsat støtter civilsamfundets arbejde, bl.a. gennem et netværk, der arbejder for en reform af justitsområdet og økonomiske og sociale rettigheder for især kvinder, migranter og flygtninge.

”Det har selvklart været en fornøjelse at være vidne til den hædersbevisning, der er blevet Kvartetten til del, og som vi håber, kan styrke demokratiseringsprocessen yderligere”, siger Marc Schade-Poulsen.

Ros til tunesisk fagbevægelse og arbejdsgiverforening

Dansk Industri og Ulandssekretariatet har i Tunesien samarbejdet om at styrke arbejdstagerorganisationen UGTT og arbejdsgiverorganisationen UTICA for med udgangspunkt i den danske model at skabe social dialog og bedre vilkår på arbejdsmarkedet. Begge organisationer har fulgt arbejdet tæt og er stolte på vegne af søsterorganisationerne.

”Jeg var imponeret over, hvor insisterende UGTT var hele vejen igennem. Politikere og andre grupper i civilsamfundet trak hele tiden processen i alle retninger, men fagbevægelsen blev ved og ved”, siger Sofie Okkels Birk, der var rådgiver for Ulandssekretariatet i Tunis fra 2013-2014.

Hun fortæller, at under revolutionen ledede græsrødderne og siden lederne i UGTT organiseringen af demonstrationer og strejker, som var med til at vælte præsident Zine al-Abidine Ben Ali.

”Under den nationale dialog har der hele tiden været mulighed for at fagbevægelsen kunne trække det kort, hvis politikerne ikke ville reelle forhandlinger”, forklarer hun.

Ulandssekretariatet samarbejder i Tunesien med fagbevægelsen UGTT om at styrke organisationen i dens arbejde for aktivt og konstruktivt at deltage i social dialog og reformer af arbejdsmarkedet.

UGTT blev indstillet til Nobels Fredspris allerede i 2014, netop for deres ledende rolle i Tunesiens overgang til demokrati. 

Dygtigt lederskab

Hos Dansk Industri hæfter MENA-konsulenten Katrine Ruby Bødiker sig ved, det stærke lederskab som arbejdsgiverforeningen UTICA og de andre tre parter har udvist i Kvartetten.

”De har brugt deres navn, repræsentativitet og legitimitet rigtigt i forhandlingerne til gavn for den brede befolkning. I en tid med enorme udfordringer har Kvartetten afværget en ellers eskalerende politisk krise og i stedet banet vejen for, at demokratisk reform kan udfolde sig”, siger hun.

”Kvartetten har fungeret som repræsentativt talerør for Tunesiens befolkning og skabt en fredelig dialog på tværs af mange forskelligartede interesser og aktører, og den har formået at skabe forbindelse mellem borgere og politikere”, siger Katrine Ruby Bødiker.

Dansk Industri har siden 2010 ydet UTICA støtte til intern kapacitetsopbygning og den sociale dialog mellem arbejdsmarkedspartnerne i Tunesien.

UTICA er også del af et DI-støttet netværk på tværs af 14 lande i MENA-regionen samt et regionalt samarbejde på tværs af fem lande i Maghreb-regionen. 

Dansk udviklingssamarbejde understøtter demokratiske processer

Den danske Udenrigsminister Kristian Jensen lykønsker også Kvartetten og fremhæver Dansk Industri og Ulandssekretariatets særlige støtte til den sociale dialog.

“Dansk Industri og Ulandssekretariatet har med midler fra Det Arabiske Initiativ arbejdet intensivt sammen med de tunesiske arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, som indgår i kvartetten. Det kan vi godt være stolte af”, udtalte han til dagbladet BT.

”Det er dét, dansk udviklingssamarbejde kan – at understøtte demokratiske processer. Gennem Det Arabiske Initiativ, Ulandssekretariatet og Dansk Industri har Danmark støttet demokratiprocessen – uden at vi dog skal stjæle æren for prisen. Den har tuneserne i allerhøjeste grad selv”, siger Mads Bugge Madsen. ”Det viser endnu en gang, at det, der betyder noget for udviklingen i et samfund er, at institutionelle grupper sætter sig sammen og bliver enige”, tilføjer han.

Dansk Industri og Ulandssekretariatet har i Tunesien samarbejdet om at styrke arbejdstagerorganisationen UGTT og arbejdsgiverorganisationen UTICA for med inspiration fra den danske arbejdsmarkedsmodel og konfliktløsning at skabe social dialog og bedre vilkår på arbejdsmarkedet.

I 2013 indgik regering, arbejdsgivere og fagbevægelse en social kontrakt, hvilket var første gang det lykkedes gennem en kontinuerlig dialog at opnå et fælles dokument for en vision omkring det tunesiske arbejdsmarked og samfund. 

”Dialogen er nøglen, og den kan løse alle udfordringer”

Katrine Ruby Bødiker ser også dialogen som det altafgørende element i Kvartettens succes.

”Kvartetten repræsenterer det perfekte eksempel på, hvordan dialog kan skabe resultater – på trods af, at denne dialog indeholder mange forskellige interesser”, siger hun.

Det er Houcine Abassi, generealsekretær for UGTT, enig i.

”Jeg ser prisen som et signal til de andre arabiske lande, som stadig er i krise om, at de kan overvinde deres uoverensstemmelser gennem dialog. Og civilsamfundet kan hjælpe med at finde løsninger, når dets parter agerer apolitisk”, siger han.

Også LTDHs formand Abdessattar Ben Moussa fokuserer på dialogaspektet af den effektive konfliktløsning.

”Jeg ser også tildelingen af prisen som et budskab til de politiske partier i Tunesien om, at dialogen er den bedste vej for at opnå resultater i stedet for at bruge tiden på smædekampagne osv. Dialogen er nøglen, og den kan løse alle udfordringer.”

BAGGRUND

Nobelprisvinderen Tunesiens Nationale Dialogkvartet udgør fire organisationer: Fagbevægelsen UGTT, arbejdsgiverorganisationen UTICA, menneskerettighedsorganisationen LTDH samt den nationale advokatforening Ordre National des Avocats de Tunisie.

Danmark har gennem Det Arabiske Initiativ støttet kvartettens arbejde på flere niveauer: Gennem UNDP, som har ydet støtte til forfatningsprocessen og overgangen fra forfatningsforsamling til et egentligt parlament, og gennem direkte partnerskaber mellem Ulandssekretariatet LO/FTF Council og fagbevægelsen Tunisian General Labour UnionDansk Industri og arbejdsgiverorganisationen UTICA Tunisie samt partnerskaber for at sikre menneskerettighederne mellem DIGNITY – Danish Institute Against Torture og EuroMed Rights og Tunisian League for the Defence of Human Rights LTDH.

I 2013 var demokratiprocessen i Tunesien efter landets revolution januar 14, 2011 ved at bryde sammen. Ifølge Nobel-komiteen sikrede kvartetten en fredelig politisk proces på et tidspunkt, hvor landet var på randen af en borgerkrig.

Nobelprisvinderne blev offentliggjort med ordene:

”Nobelkomiteen håber, at dette års pris vil bidrage til at sikre demokrati i Tunesien og være en inspiration for alle dem, der søger at fremme fred og demokrati i Mellemøsten, Nordafrika og resten af verden. Mere end noget andet er prisen tænkt som en støtte til det tunesiske folk, som trods kæmpe udfordringer har lagt grundstenen til “et nationalt broderskab”, som Nobelkomiteen håber vil tjene som et eksempel, der vil blive fulgt af andre lande.