Dokumentation skaber overblik over krænkelser i Yemen

Ingen ved dog præcist hvor mange, og derfor har det danske Institut for Menneskerettigheder (IMR) i samarbejde med en gruppe af NGO’er i landet igangsat et projekt, der skal uddanne observatører og ensrette dokumentationen af de omfattende menneskeretskrænkelser af civilbefolkningen.

Indsatsen bærer indtil videre frugt. Hvis de gode resultater kan opretholdes, vil man efterhånden have opbygget en effektiv model for dokumentation af menneskeretskrænkelser, som også vil kunne bruges i mange andre sammenhænge til at forbedre forholdene for overholdelse af menneskerettighederne i krisesituationer.

Krænkelser af menneskerettighederne er blevet hverdag under det yemenitiske regime og det i så høj grad, at menneskerettighedsorganisationen The Yemeni Observatory for Human Rights, der hidtil har stået for at monitorere og dokumentere overgrebene i landet, ikke længere kan følge med.

Derfor har de bedt om hjælp, fortæller Ashraf Mikhail, projektleder med speciale i monitorering og dokumentation hos Institut for Menneskerettigheder, der siden 2006 har samarbejdet med flere NGO’er i landet.

At have mandskab nok til at kunne dokumentere krænkelserne i Yemen er ét problem. Et andet er selve dokumentationen af krænkelserne, som det kan indebære alvorlige risici at fremskaffe:

”Der er flere organisationer i Yemen, der samler dokumentation på overgrebene, men tallene er meget forskellige og upræcise. Nogle taler om 3000 døde, mens andre siger 300. Det gør det meget nemt at angribe tallenes ægthed i internationalt regi.

Derfor er vi ved at ensrette den måde, de forskellige organisationer samarbejder og dokumenterer krænkelser på – en måde, som indebærer mindst mulig risiko for de involverede menneskerettighedsaktivister.”

Det handler blandt andet om at skaffe mere pålidelige beviser på overgrebene, som navn og adresse på offer og krænker, stedet for krænkelsen, et billede, hvis det er muligt. Al data skal herefter tastes ind i et fælles, sikret system, hvorfra NGO’er kan hente et samlet overblik over situationen.

”På den måde kan vi forhåbentlig få verdenssamfundet til at reagere og sætte noget mere pres på Yemen og den yemenitiske regering. For folk bliver dræbt til hverdag i stort omfang, og vi er i en situation, hvor beskyttelsen af menneskerettighederne i landet er på det laveste niveau. Så nu er fokus på at dokumentere det, der foregår,” siger Ashraf Mikhail.

Beskydning og arrestationer

Han understreger, at Institut for Menneskerettigheder normalt ville samarbejde med staten, men har valgt at afbryde samarbejdet, fordi det yemenitiske regime er gået imod sin egen befolkning på en så ekstrem måde.

”Folk bliver slået ihjel af tilfældige kugler og raketter, som er rettet specifikt mod Taiz by.

Folk bliver arresteret konstant af efterretningstjenesten uden rettergang, og uden at deres pårørende kan finde ud af, hvor de er forsvundet hen,” siger Mohamed al-Maqtry, der er formand for bestyrelsen for Yemenitisk Menneskerettighedsnetværk og direktør for The Yemeni Observatory for Human Rights. ”Lige nu flygter folk fra by til by for at finde et sikkert sted at være.”

Som direktør for en menneskerettighedsorganisation ved al-Maqtry om nogen, hvor svært der er at få et overblik over antallet af overgreb begået mod civilbefolkningen.

Indtil nu har organisationen dokumentation på 530 dræbte siden februar, men Mohamed al-Maqtry estimerer tallet til at ligge på omkring 1000, samt tusindvis af sårede.

Institut for Menneskerettigheders arbejde i Yemen

Dansk Institut for Menneskerettigheders arbejde i Yemen foregår, foruden det yemenitiske menneskerettighedsnetværk, også i samarbejde med Det Arabiske Initiativ og HURIDOCS.

Dokumentationsarbejdet, som skal kortlægge menneskeretskrænkelsernes omfang og indsamle fakta, skal give civilsamfundet ballast i deres arbejde for menneskerettighederne i landet.

Dette har vist sig at være en afgørende del af samarbejdet mellem IMR og menneskerettighedsnetværket i Yemen.

Aktiviteterne har hidtil fokuseret på at hjælpe NGO’er i landet med at udbygge deres kapacitet og strukturere deres indsats for at kunne adressere de forskellige menneskerettighedsproblematikker i landet.

Samarbejdspartnerne inkluderer vinderen af Nobels Fredspris 2011, Tawakul Karman, den yemenitiske leder af menneskerettighedsorganisationen Kvindelige Journalister uden Lænker. I 2011 har IMR fokuseret mere på dokumentationen af brud på menneskerettigheder i Yemen, der, siden det arabiske forår brød ud, er intensiveret.

Programmet, der har til formål at uddanne observatører, startede i juli 2011. Her udarbejdede en arbejdsgruppe den første struktur til, hvordan netværket skal monitorere, dokumentere og rapportere om krænkelserne.

Netværket har folk på gadeplan til at dokumentere krænkelserne. Andre validerer informationerne, der lægges ind i en central database, hvorfra der kan trækkes nødvendige oplysninger.

Disse skal så kommunikeres videre ad de rette kanaler i internationalt regi, såsom FN’s menneskerettighedsråd i Geneve.

Den ensrettede dokumentation er så småt gået i gang i løbet af december, og den første rapport fra det nye system skal præsenteres for FN’s menneskerettighedsråd ved en session om Yemen i slutningen af februar.

I marts står IMR for afholdelsen af en workshop, som skal uddanne en ekspertgruppe i selv at træne relevante ansvarspersoner i at dokumentere menneskeretskrænkelser.

For at få mere information om IMR’s arbejde og vilkårene for menneskerettighedsaktivister i og uden for Yemen, se IMR’s film, som ligger tilgængelig på YouTube