”Det er det værste lovforslag, jeg har set i Egypten”

Foto: Mia Gröndahl

Det er det værste lovforslag, jeg har set i Egypten – og dem har jeg set mange af. Loven lugter af censur af primært Egyptens menneskeretsorganisationer.” Sådan lyder reaktionen fra Marc Schade-Poulsen, direktør for Euro-Mediterranean Human Rights Network på forslaget til en ny NGO lov i Egypten.

I begyndelsen af februar måned blev et nyt forslag til en NGO lov i Egypten sendt til godkendelse i Shura Rådet (overhuset i det egyptiske parlament). Ifølge den nye egyptiske forfatning, der blev hastet igennem i december 2012, har Shura Rådet ret til at vedtage nye love i tilfælde af, at parlamentet er opløst.

Men ingen ved, om Shura Council rent faktisk vil benytte sig af denne ret og vedtage den nye NGO lov, der bliver mødt af hård kritik fra især menneskeretsmiljøet.

”Der har i flere år ligget en dårlig lov og ventet, men det er overraskende, at udspillet er blevet så dårligt. Og det er lidt underligt, for vi så faktisk et udspil fra Det Muslimske Broderskab for et år siden, der var langt bedre,” siger Marc Schade-Poulsen.

I praksis vil loven betyde, at udenlandske organisationer ikke vil kunne arbejde på egen hånd i Egypten, hvis de er finansieret af penge fra deres hjemlands regering. Det risikerer med andre ord at påvirke alle de danske DAI partnere.Marc Schade-Poulsen, Direktør, Euro-Mediterranen Human Rights Network

Han mener, at der kan være flere forklaringer på, at udspillet til den nye NGO lov kommer netop nu. For det første kan det være en taktisk manøvre for at holde NGO’erne travlt beskæftiget i en tid, hvor det egyptiske civilsamfund virkelig rører på sig.

Efter revolutionen for to år siden er det egyptiske civilsamfund kommet på banen på en helt ny måde, og derfor er det heller ikke sikkert, at en restriktiv lov vil kunne bremse det egyptiske civilsamfund.

”Folk er ikke bange for at bryde loven – de bryder også undtagelsestilstanden hver dag. Det er nok kommet som en overraskelse, at oppositionen er så stærk, og at folk er klar til at gøre modstand,” pointerer Marc Schade-Poulsen.

Han tilføjer, at det også kan handle om hurtigt at få kontrol med situationen og udnytte, at det egyptiske parlament er opløst.

”Det, vi oplever lige nu, er, at Det Muslimske Broderskab prøver at udnytte frihedsrummet til at sætte sig på vigtige positioner i samfundet. Det kan man måske godt forstå, at de gør – for de kan være bange for, hvad der sker, hvis de mister regeringsmagten på et tidspunkt. Men det er ikke den klogeste måde at handle på.

En af demokratiets spilleregler er jo netop, at der er nogle demokratiske institutioner der gør, at man har mulighed for at komme tilbage til magten, hvis man mister den på et tidspunkt,” siger han.

Knægter civilsamfundet

Det har aldrig været let at være en NGO i Egypten. Under Mubarak oplevede mange egyptiske NGOer at få sat en kæp i hjulet for deres aktiviteter. Og forslaget til den nye lov vil, hvis den bliver vedtaget, begrænse de egyptiske NGO’ers handlefrihed på en række helt centrale områder.

For det første indskrænker loven, hvad egyptiske NGO’er må arbejde med: De må i fremtiden kun beskæftige sig med humanitært og udviklingsarbejde og må ikke deltage i politiske aktiviteter.

Dette vil ramme blandt andet menneskeretsorganisationerne hårdt.

For det andet vil loven tvinge alle organisationer, der er registreret som non-profit organisationer, til at registrere sig under statens kontrol.

Og for det tredje indeholder loven en lang række restriktioner i forhold til samarbejdet med udenlandske organisationer og donorer. I artikel 3 står der, at funding og donationer som NGO’er modtager fra udlandet, vil blive opfattet som tilhørende staten.

Og i artikel 16 står der, at NGO’er, der ønsker at modtage udenlandsk funding, skal have forhåndsgodkendelse fra en koordinerings komite. Et magtfuldt dommerpanel, der består af repræsentanter for Justits-, Social-, Indenrigs- og flere andre ministerier samt for den egyptiske sikkerhedstjeneste.

”Det er én stor blokering af samarbejdet med udlandet. I praksis vil loven betyde, at udenlandske organisationer ikke vil kunne arbejde på egen hånd i Egypten, hvis de er finansieret af penge fra deres hjemlands regering.

Det risikerer med andre ord påvirke alle de danske DAI partnere,” siger Marc Schade-Poulsen og fortsætter
”Som menneskeretsnetværk vil vi selv ikke længere kunne arbejde fra Egypten. Det her vil bremse os enormt meget,” slår han fast.

EU har ikke stillet krav

Den nye NGO lov har været under opsejling i længere tid, og de egyptiske menneskeretsorganisationer har i flere år vidst, at man ville prøve at angribe dem og deres bevægelsesfrihed.

Derfor har flere af dem valgt at registrere sig i andre lande. Herved har de mulighed for at arbejde fra udlandet og så ansætte lokale egyptere på konsulentbasis, hvis der bliver stukket en kæp i hjulet for deres arbejde i Egypten.

Spørgsmålet er nu, hvordan omverdenen reagerer på lovforslaget.
”Det store spørgsmål er, om EU vil hæve sin stemme i denne sag. For at sige det ligeud, så har EU ikke lavet meget.

EU har i november 2012 givet Egypten løfter om lån og bevillinger på i alt 5,6 mia Euro uden at kræve noget til gengæld på menneskerettighedsområdet. Man kunne som minimum godt have forlangt, at organisationer fra EU’s medlemslande har ordentlige betingelser for at arbejde i Egypten.”

Hvordan synes du, at DAI partnerne skal reagere på lovforslaget?

”Det er ført og fremmest vigtigt at DAI partnerne taler med deres partnere i Egypten, og en mulighed er, at de danske partnere på den baggrund laver en fælles udtalelse.

Danmark kunne også tage têten og arbejde for at få EU til at lægge et reelt pres på Egypten, så loven ikke bliver vedtaget,” siger Marc Schade-Poulsen.