Frygt afløst af samarbejde i Libyen

Foto: Hanne Frank, RCT

Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT) har med succes gennemført det første store seminar for libysk sundhedspersonale, som arbejder med rehabilitering af torturofre og traumatiserede.

Seminaret blev gennemført i samarbejde med Benghazi Medical Center og Committee for the National Protection Against Violence og havde til formål at afdække det lokale sundhedspersonales kompetencer og behov.

På baggrund af det vil RCT sammensætte et curriculum og opbygge målrettede undervisningsforløb til sundhedspersonalet. Op mod 30 læger, psykologer og psykiatere deltog på den RCT-arrangerede workshop, som strakte sig over tre dage i den libyske by Benghazi.

”Sundhedspersonalet kender allerede til diagnosticeringsværktøjerne, men de har ingen klinisk erfaring med rehabilitering af torturofre. Så de ved ikke, hvad de skal gøre ved de psykiske og fysiske problemer, de møder hos patienterne,” forklarer Morten Koch Andersen, programkoordinator for Libyen.

Han fortæller, at mange af de patienter, som kommer for at få hjælp, er revolutionære eller personer med krigstraumer. Loyalisterne over for Gaddafi-regimet har sundhedspersonalet ingen adgang til.

På seminaret fortalte sundhedspersonalet om, hvilke klienter og hvilke problemer, de står med. På baggrund af de informationer, kan vi se, hvilken type træning de har behov for og hvilke metoder, de skal bruge.

Lige nu sidder cirka 7000 personer, som er blevet fanget under krigen, i fængsel. Hvad der skal ske med dem, er endnu uvist.
”Vi ved nogenlunde hvor de sidder, og at mange bliver udsat for tortur. Vi ved, at der er loyalister og mange uskyldige.

De er ikke stillet for en dommer, så de sidder bare i fængslerne, indtil den nye regering finder ud af, hvad der skal ske med dem,” fortæller Morten Koch Andersen.

Foto: Hanne Frank, RCT
Foto: Hanne Frank, RCT

Mistilliden er enorm

42 år med Gaddafi har sat sine tydelige spor i det libyske sundhedssystem. Mistilliden mellem libyerne er stor, men RCT er i sit praktiske arbejde med kapacitetsopbygning vidne til et tøbrud.

”Det var en succes at få bragt de forskellige faggrupper sammen og få dem til at bruge hinanden. En libanesisk kvinde, som er gift med en libyer og arbejder i Libyen, fortalte, at hun og manden under aftensmaden ikke diskuterede noget om den politiske situation under Gaddafi.

For tænk nu, hvis børnene gik i skole og fortalte det. De anede ikke, hvem der kunne finde på at fortælle noget til efterretningstjenesten.

Det at rehabilitere torturofre blev anset som modstand mod styret, så sundhedspersonalet samarbejdede ikke og udvekslede ikke informationer med nogen. De gør og gjorde rigtig meget, men kun med de mennesker, de stolede på,” forklarer Morten Koch Andersen og fortsætter:

”Mistilliden forhindrer koordinerede indsatser, erfaringsudveksling og henvisning af patienter til andet sundhedspersonale. Det har fået den uheldige konsekvens, at mange er eller er tæt på at være udbrændte, siger Morten Koch Andersen.

Han fortæller, at det libyske sundhedspersonale allerede efter seminaret er begyndt at trække på hinanden.
”De er begyndt at referere hinanden og er begyndt at hjælpe hinanden med problemerne i hverdagen.

De er faktisk nået meget langt taget i betragtning, at krudtrøgen næsten ikke har lagt sig.

Det første, vi gør, er at lave brandslukning i form af supervision af sundhedspersonalet. Sideløbende er vi i gang med at sætte et curriculum sammen, og vi håber, at undervisningen kan gå i gang efter parlamentsvalget 23. juni,” siger Morten Koch Andersen.

Advokater fik ny viden

Seminaret blev gennemført med hjælp fra et internationalt team bestående af tre kliniske psykologer fra Palæstina, Sudan og Jordan. Alle oplægsholdere talte arabisk, og emnerne tog udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer.

”Deltagerne kunne dele deres oplevelser med professionelle, som var bedre kulturelt udrustet til at forstå kerneemner som stigmatisering, kønsrelationer, ære og status,” fortæller han.

På seminaret deltog også advokater fra civilsamfundsorganisationer. Advokaterne er i gang med at dokumentere omfanget af tortur i Libyen. De fik en sundhedsfaglig vinkel på selve interviewsituationen med ofrene.

Spørgsmål som, hvad skal advokaterne gøre, hvis ofrene bryder sammen eller bliver retraumatiseret, og hvor skal de sende dem hen, blev adresseret. Nu har de så koblet psykologer på projektet, som enten kan tage sig af ofrene eller sende dem til klinikkerne, hvor rehabiliteringen finder sted.

Fik troen på menneskeheden tilbage

Efter workshoppen skortede det ikke på rosende ord fra deltagerne.
En af psykiaterne sagde, at han efter dårlige oplevelser igen har fået tro på at nogle Ngo’er kan levere god professionel sparring.

En anden var ligeså positiv og sagde, at han havde fået troen på menneskeheden tilbage. På baggrund af den succesfulde oplevelse i Benghazi er det blevet besluttet, at gennemføre lignende workshops i Misrata og i Tunesien, hvor RCT for kort tid siden har åbnet et lokalt kontor.

Af Anders Bernhoft, pressechef RCT