Studerende får jura under neglene med DIGNITY udveksling

Jordanske og danske jura- og medicinstuderende har fået tortur og menneskerettigheder på radaren og et kritisk blik på deres landes retspraksisser.

Hos Gentofte Politis ”Task Force Indbrud” lytter den 20-årige jurastuderende Shahd Hammari og hendes medstuderende Rami Halaseh og Jonas Kjellmann opmærksomt til, hvordan det danske politi arbejder tæt sammen med anklageren i forbindelse med efterretningsarbejde af en gruppe rumænske indbrudstyve. 

Det er vigtigt for mig, at tage sådan nogle erfaringer med hjem til Jordan. Det hjælper mig til at bevare et kritisk blik på tingene Shahd Hammari, Jurastuderende fra Jordan University

Selvom man ikke fanger mange rumænske tyvebander i Jordan, så har besøget på Gentofte Politistation hjulpet Shahd Hammari til at anskue de forskellige systemer på en mere håndgribelig måde.

24 timer til at opklare en sag

For i Jordan er det lidt anderledes. Der har politiet kun 24 timer til at opklare en sag, inden de skal overgive den til anklageren. Når sagen er overgivet, vil man meget gerne have den afgjort med det samme. Det lægger et enormt pres på politiet og anklagerens arbejde og medfører, at mange sager bliver fejlbehandlede, og at menneskerettighederne ofte bliver krænket.

”Det er vigtigt for mig, at tage sådan nogle erfaringer med hjem til Jordan. Det hjælper mig til at bevare et kritisk blik på tingene. Når jeg kommer hjem, kan jeg fortælle, at der også findes alternativ 1, 2 og 3,” forklarer Shahd Hammari.

Shahd Hammari er en ud af fire jordanske studerende, der i august var på besøg i København som en del af et udvekslingsprogram mellem danske og jordanske studerende, der er arrangeret af DIGNITY. Formålet med programmet er blandt andet at styrke den akademiske dialog om menneskerettigheder og det juridiske arbejde i de to lande. Mere information om programmet

”Hvis jeg læste om det på Google, så ville jeg kunne sige, – Okay, det fungerer på den måde her, men det ville jeg aldrig kunne huske. Og jeg ville nok heller aldrig kunne forklare det til folk eller bruge det som et argument hjemme i Jordan,” fortæller den unge jurastuderende, der også betegner sig selv som menneskerettighedsaktivist hjemme i Jordan.

”Lært helt vildt meget”
Den danske jurastuderende, Jonas Kjellmann, var også med hos Gentofte Politi, men for 8 måneder siden var det den 23-årige københavner, der var 3208 kilometer væk hjemmefra, da han besøgte Jordan i den første del af udvekslingsprogrammet.

På et studie, hvor de formueretlige fag fylder meget, var Jonas Kjellmann glad for at lære noget ”blødere” og ”vigtigere” jura, og især mødet med menneskerettighedsforkæmper og -advokat, Eva Abu Halaweh, fra Mizan Law, en juridisk menneskerettighedsorganisation og DIGNITYs tætte samarbejdspartner i Jordan, gjorde indtryk

”Det var inspirerende at høre hendes historie, hvad hun kommer fra, og hvordan hun har arbejdet med juraen og kæmpet særligt for, at kvinder kunne ligestilles i det jordanske samfund, hvor den sociale norm er så anderledes”, fortæller han.

At Jordan ligger 54 pladser og 53 point fra Danmark, der i øvrigt ligger nummer 1, på Transparency Internationals liste over mindst korrupte lande i verden, satte også juraen i perspektiv hos Jonas Kjellmann, da han var på besøg.

”I Danmark er juraen jo meget den, man skal forholde sig til, hvis man skal søge retfærdighed, og sådan var det ikke som udgangspunkt i Jordan. Det er meget korrupt, og hvis man har penge og social status, så kan man komme langt. Der er det ligegyldigt, hvad juraen siger”, fortæller Jonas Kjellmann. Han har aldrig beskæftiget sig så konkret med tortur før, så han har lært ”helt vildt meget” og kunne sagtens finde på, at beskæftige sig mere med tortur og menneskerettigheder i fremtiden.

Projektet fortsætter
DIGNITYs Nadia Norvang Christiansen har været projektkoordinator på udvekslingsprogrammet, og hun glæder sig over at høre, hvad de studerende har fået ud af det.

Da vi startede, havde ingen af de studerende beskæftiget sig med tortur før, men nu har vi åbnet en dør for dem til det her meget alvorlige men også spændende menneskerettighedsområde Nadia Norvang Christiansen, projektkoordinator DIGNITY

”Det er fantastisk at se de studerende ændre sig i løbet af det her program. Da vi startede, havde ingen af dem beskæftiget sig med tortur før, men nu har vi åbnet en dør for dem til det her meget alvorlige men også spændende menneskerettighedsområde. Jeg bliver så glad over at høre, at programmet har rykket noget i dem, at de suger viden til sig, og kan bruge det i deres videre studier og arbejde. Det vigtigste for mig er, at læringen ikke slutter med programmet, men at det bliver delt og taget med videre”, fortæller hun.

Projektet er den første af sin slags for DIGNITY, men det har været så stor en succes, at man vil fortsætte med det i de kommende år.

”Hele konstellationen med at parre danske og jordanske studerende fra to så forskellige studieretninger som jura og medicin har været en stor succes. I arbejdet med at bekæmpe tortur er begge fagretninger essentielle, og de studerende har lært rigtig meget af hinanden. Vi har derfor valgt at fortsætte med programmet i de kommende år, og vi vil fremover have et endnu større fokus på at formidle de deltagende studerendes erfaringer og viden ud til en større offentlighed i både Danmark og Mellemøsten”, afslutter Nadia Norvang Christiansen.

Bagom historien

Otte danske og jordanske jura- og medicinstuderende tilbragte i januar 14 dage i Jordan, hvor de var i minipraktik hos DIGNITYs partnerorganisationer for at blive klogere på henholdsvis rehabilitering af torturofre samt det juridiske arbejde med at sikre rettigheder og retfærdig rettergang for torturofre.

Fra den 17-31. august var de jordanske studerende i Danmark og i minipraktik på DIGNITYs rehabiliteringscenter og juridiske afdeling. De besøgte forskellige institutioner og personer i Danmark, som kunne give dem en dybere indsigt i flygtninge, tortur, rehabilitering  og menneskerettigheder i Danmark blandt andet Rigsadvokaten, Retten på Frederiksberg samt Psykiatrisk Skadestue på Bispebjerg, Asylcenter Kongelunden, Center for Transkulturel Psykiatri samt Politiet. Derudover besøgte de tre danske gymnasier, hvor de diskuterede tortur i dansk og mellemøstlig kontekst med gyumnasieeleverne.